czech   english   deutsch

Wing screws

DIN 316 GT/steel M 4 x 10 PU=S

DIN 316 GT/steel M 4 x 16 PU=S

DIN 316 GT/steel M 4 x 20 PU=S

Kód:

003160000040010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003160000040016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160000040020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 GT/steel M 4 x 30 PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 10 PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 12 PU=S

Kód:

003160000040030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160000050010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003160000050012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 316 GT/steel M 5 x 16 PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 20 PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 25 PU=S

Kód:

003160000050016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160000050020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003160000050025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 316 GT/steel M 5 x 30 PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 8 PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 10 PU=S

Kód:

003160000050030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160000060008

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

003160000060010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 316 GT/steel M 6 x 12 PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 16 PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 20 PU=S

Kód:

003160000060012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003160000060016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160000060020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 GT/steel M 6 x 25 PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 30 PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 35 PU=S

Kód:

003160000060025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003160000060030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160000060035

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 316 GT/steel M 6 x 40 PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 50 PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 10 PU=S

Kód:

003160000060040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003160000060050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

003160000080010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 316 GT/steel M 8 x 12 PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 16 PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 20 PU=S

Kód:

003160000080012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003160000080016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160000080020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 GT/steel M 8 x 25 PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 30 PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 35 PU=S

Kód:

003160000080025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003160000080030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160000080035

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 316 GT/steel M 8 x 40 PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 45 PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 50 PU=S

Kód:

003160000080040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003160000080045

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

003160000080050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 316 GT/steel M 8 x 60 PU=S

DIN 316 GT/steel M 4 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 4 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160000080060

Norma:

DIN 00316

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

003160100040008

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

003160100040010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 316 GT/steel M 4 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 4 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 4 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100040012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003160100040016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160100040020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 GT/steel M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 4 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100040025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003160100040030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160100050010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 316 GT/steel M 5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100050012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003160100050016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160100050020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 GT/steel M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100050025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003160100050030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160100050035

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 316 GT/steel M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100050040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003160100050050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

003160100060010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 316 GT/steel M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100060012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003160100060016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160100060020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 GT/steel M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100060025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003160100060030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160100060035

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 316 GT/steel M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100060040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003160100060050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

003160100080010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 316 GT/steel M 8 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100080012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003160100080016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003160100080020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 GT/steel M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100080025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003160100080030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003160100080035

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 316 GT/steel M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 316 GT/steel M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

003160100080040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003160100080050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

003160100080060

Norma:

DIN 00316

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 316 brass M 4 x 10 Ms PU=S

DIN 316 brass M 4 x 12 Ms PU=S

DIN 316 brass M 4 x 16 Ms PU=S

Kód:

003167000040010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003167000040012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003167000040016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 316 brass M 4 x 20 Ms PU=S

DIN 316 brass M 5 x 10 Ms PU=S

DIN 316 brass M 5 x 16 Ms PU=S

Kód:

003167000040020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003167000050010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003167000050016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 316 brass M 5 x 20 Ms PU=S

DIN 316 brass M 5 x 25 Ms PU=S

DIN 316 brass M 5 x 30 Ms PU=S

Kód:

003167000050020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003167000050025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003167000050030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 316 brass M 6 x 10 Ms PU=S

DIN 316 brass M 6 x 12 Ms PU=S

DIN 316 brass M 6 x 16 Ms PU=S

Kód:

003167000060010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003167000060012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

003167000060016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 316 brass M 6 x 20 Ms PU=S

DIN 316 brass M 6 x 25 Ms PU=S

DIN 316 brass M 6 x 30 Ms PU=S

Kód:

003167000060020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003167000060025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003167000060030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 316 brass M 6 x 40 Ms PU=S

DIN 316 brass M 8 x 10 Ms PU=S

DIN 316 brass M 8 x 12 Ms PU=S

Kód:

003167000060040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003167000080010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003167000080012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 316 brass M 8 x 16 Ms PU=S

DIN 316 brass M 8 x 20 Ms PU=S

DIN 316 brass M 8 x 25 Ms PU=S

Kód:

003167000080016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003167000080020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003167000080025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 316 brass M 8 x 30 Ms PU=S

DIN 316 brass M 8 x 40 Ms PU=S

DIN 316 brass M 8 x 50 Ms PU=S

Kód:

003167000080030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003167000080040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003167000080050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 316 A 2 M 4 x 10 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 4 x 16 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 4 x 20 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200040010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003169200040016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003169200040020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 A 2 M 4 x 25 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 4 x 30 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 5 x 10 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200040025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003169200040030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003169200050010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 316 A 2 M 5 x 16 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 5 x 20 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 5 x 25 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200050016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003169200050020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003169200050025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 316 A 2 M 5 x 30 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 5 x 35 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 5 x 40 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200050030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003169200050035

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

003169200050040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 316 A 2 M 5 x 50 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 6 x 10 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 6 x 12 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200050050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

003169200060010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003169200060012

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 316 A 2 M 6 x 16 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 6 x 20 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 6 x 25 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200060016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003169200060020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003169200060025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 316 A 2 M 6 x 30 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 6 x 40 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 6 x 50 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200060030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003169200060040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003169200060050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 316 A 2 M 8 x 10 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 8 x 16 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 8 x 20 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200080010

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

003169200080016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003169200080020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 A 2 M 8 x 25 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 8 x 30 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 8 x 35 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200080025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003169200080030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003169200080035

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 316 A 2 M 8 x 40 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 8 x 45 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 2 M 8 x 50 light version A 2 PU=S

Kód:

003169200080040

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

003169200080045

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

003169200080050

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 316 A 2 M 8 x 60 light version A 2 PU=S

DIN 316 A 4 M 6 x 16 light version A 4 PU=S

DIN 316 A 4 M 6 x 20 light version A 4 PU=S

Kód:

003169200080060

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

003169400060016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

003169400060020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 316 A 4 M 6 x 25 light version A 4 PU=S

DIN 316 A 4 M 6 x 30 light version A 4 PU=S

DIN 316 A 4 M 8 x 16 light version A 4 PU=S

Kód:

003169400060025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003169400060030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

003169400080016

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 316 A 4 M 8 x 20 light version A 4 PU=S

DIN 316 A 4 M 8 x 25 light version A 4 PU=S

DIN 316 A 4 M 8 x 30 light version A 4 PU=S

Kód:

003169400080020

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

003169400080025

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

003169400080030

Norma:

DIN 00316

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.