czech   english   deutsch

Studs

DIN 835 5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 18 PU=S

Kód:

008355000060016

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

008355000060016

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

008355000060018

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 835 5.8 M 6 x 18 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 20 PU=S

Kód:

008355000060018

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

008355000060020

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

008355000060020

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 835 5.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 30 PU=S

Kód:

008355000060025

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

008355000060025

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

008355000060030

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 835 5.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 35 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 35 PU=S

Kód:

008355000060030

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

008355000060035

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

008355000060035

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 835 5.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 45 PU=S

Kód:

008355000060040

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

008355000060040

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

008355000060045

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 835 5.8 M 6 x 45 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 70 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 70 PU=S

Kód:

008355000060045

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

008355000060070

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

008355000060070

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 835 5.8 M 6 x 100 PU=S

DIN 835 5.8 M 6 x 100 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 18 PU=S

Kód:

008355000060100

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

008355000060100

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

008355000080018

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 18 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 20 PU=S

Kód:

008355000080018

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

008355000080020

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

008355000080020

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 30 PU=S

Kód:

008355000080025

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

008355000080025

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

008355000080030

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 35 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

008355000080030

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

008355000080035

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

008355000080035

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 45 PU=S

Kód:

008355000080040

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

008355000080040

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

008355000080045

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 50 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

008355000080045

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

008355000080050

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

008355000080050

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 65 PU=S

Kód:

008355000080060

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

008355000080060

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

008355000080065

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 65 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 70 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 70 PU=S

Kód:

008355000080065

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

008355000080070

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

008355000080070

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 80 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 80 PU=S

DIN 835 5.8 M 8 x 90 PU=S

Kód:

008355000080080

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

008355000080080

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

008355000080090

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 835 5.8 M 8 x 90 PU=S

DIN 835 8.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 835 8.8 M 8 x 18 PU=S

Kód:

008355000080090

Norma:

DIN 00835

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

008358000080016

Norma:

DIN 00835

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

008358000080018

Norma:

DIN 00835

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 835 8.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 835 8.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 835 8.8 M 8 x 30 PU=S

Kód:

008358000080020

Norma:

DIN 00835

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

008358000080025

Norma:

DIN 00835

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

008358000080030

Norma:

DIN 00835

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 835 8.8 M 8 x 35 PU=S

DIN 835 8.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 835 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

Kód:

008358000080035

Norma:

DIN 00835

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

008358000080040

Norma:

DIN 00835

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

008359400060016

Norma:

DIN 00835

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 835 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

DIN 835 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 835 A 4 M 8 x 30 A 4 PU=S

Kód:

008359400060020

Norma:

DIN 00835

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

008359400060025

Norma:

DIN 00835

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

008359400080030

Norma:

DIN 00835

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 835 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

DIN 835 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

008359400080035

Norma:

DIN 00835

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

008359400080040

Norma:

DIN 00835

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009388100080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 938 8.8 M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009388100080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009388100080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009388100080040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 938 A 2 M 6 x 16 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 6 x 25 A 2 PU=S

Kód:

009389200060016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009389200060020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009389200060025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 938 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 6 x 40 A 2 PU=S

Kód:

009389200060030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009389200060035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009389200060040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 938 A 2 M 8 x 16 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 8 x 20 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 8 x 25 A 2 PU=S

Kód:

009389200080016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009389200080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009389200080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 938 A 2 M 8 x 30 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 8 x 35 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S

Kód:

009389200080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009389200080035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009389200080040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 938 A 2 M 8 x 45 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 8 x 50 A 2 PU=S

DIN 938 A 2 M 8 x 60 A 2 PU=S

Kód:

009389200080045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009389200080050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009389200080060

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 938 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

Kód:

009389400060020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009389400060025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009389400060030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 938 A 4 M 6 x 35 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 6 x 40 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 6 x 45 A 4 PU=S

Kód:

009389400060035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009389400060040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009389400060045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 938 A 4 M 8 x 16 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 20 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 25 A 4 PU=S

Kód:

009389400080016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009389400080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009389400080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 938 A 4 M 8 x 30 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

Kód:

009389400080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009389400080035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009389400080040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 938 A 4 M 8 x 45 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 50 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 55 A 4 PU=S

Kód:

009389400080045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009389400080050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009389400080055

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 938 A 4 M 8 x 60 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 65 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 70 A 4 PU=S

Kód:

009389400080060

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009389400080065

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009389400080070

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 938 A 4 M 8 x 75 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 80 A 4 PU=S

DIN 938 A 4 M 8 x 90 A 4 PU=S

Kód:

009389400080075

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009389400080080

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009389400080090

Norma:

DIN 00938

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 939 8.8 M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 939 8.8 M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 939 8.8 M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009398100060016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009398100060020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009398100060025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.