czech   english   deutsch

Set screws

DIN 913 45 H M 1,6 x 2,5 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 2,5 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 3 PU=S

Kód:

009132000016002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009132000016002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009132000016003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

DIN 913 45 H M 1,6 x 3 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 4 PU=S

Kód:

009132000016003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009132000016004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000016004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

DIN 913 45 H M 1,6 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 6 PU=S

Kód:

009132000016005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000016005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000016006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 1,6 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 8 PU=S

Kód:

009132000016006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000016008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000016008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 45 H M 1,6 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 2 PU=S

Kód:

009132000016010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000016010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000020002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 913 45 H M 2 x 2 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 3 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 3 PU=S

Kód:

009132000020002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009132000020003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009132000020003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 913 45 H M 2 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 5 PU=S

Kód:

009132000020004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000020004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000020005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 45 H M 2 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 6 PU=S

Kód:

009132000020005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000020006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000020006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 2 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 2 x 10 PU=S

Kód:

009132000020008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000020008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000020010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 2 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 3 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 3 PU=S

Kód:

009132000020010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000025003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009132000025003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

DIN 913 45 H M 2,5 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 5 PU=S

Kód:

009132000025004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000025004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000025005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 45 H M 2,5 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 6 PU=S

Kód:

009132000025005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000025006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000025006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 2,5 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 2,5 x 10 PU=S

Kód:

009132000025008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000025008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000025010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 2,5 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 3 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 3 PU=S

Kód:

009132000025010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000030003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009132000030003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 913 45 H M 3 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 5 PU=S

Kód:

009132000030004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000030004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000030005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 45 H M 3 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 6 PU=S

Kód:

009132000030005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000030006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000030006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 3 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 10 PU=S

Kód:

009132000030008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000030008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000030010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 3 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 12 PU=S

Kód:

009132000030010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000030012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132000030012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 45 H M 3 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 3 x 20 PU=S

Kód:

009132000030016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132000030016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132000030020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 3 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 4 PU=S

Kód:

009132000030020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132000040004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000040004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 913 45 H M 4 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 6 PU=S

Kód:

009132000040005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000040005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000040006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 4 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 8 PU=S

Kód:

009132000040006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000040008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000040008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 45 H M 4 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 12 PU=S

Kód:

009132000040010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000040010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000040012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 45 H M 4 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 16 PU=S

Kód:

009132000040012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132000040016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132000040016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 45 H M 4 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 25 PU=S

Kód:

009132000040020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132000040020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132000040025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 45 H M 4 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 30 PU=S

Kód:

009132000040025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132000040030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132000040030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 913 45 H M 4 x 35 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 35 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 40 PU=S

Kód:

009132000040035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009132000040035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009132000040040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 913 45 H M 4 x 40 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 4 PU=S

Kód:

009132000040040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009132000050004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000050004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 913 45 H M 5 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 6 PU=S

Kód:

009132000050005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000050005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000050006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 5 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 8 PU=S

Kód:

009132000050006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000050008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000050008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 45 H M 5 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 12 PU=S

Kód:

009132000050010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000050010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000050012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 45 H M 5 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 16 PU=S

Kód:

009132000050012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132000050016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132000050016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 45 H M 5 x 18 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 18 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 20 PU=S

Kód:

009132000050018

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009132000050018

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009132000050020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 5 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 25 PU=S

Kód:

009132000050020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132000050025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132000050025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 45 H M 5 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 35 PU=S

Kód:

009132000050030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132000050030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132000050035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 913 45 H M 5 x 35 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 40 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 40 PU=S

Kód:

009132000050035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009132000050040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009132000050040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 913 45 H M 6 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 5 PU=S

Kód:

009132000060004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000060004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132000060005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 45 H M 6 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 6 PU=S

Kód:

009132000060005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132000060006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000060006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 6 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 10 PU=S

Kód:

009132000060008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000060008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000060010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 6 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 12 PU=S

Kód:

009132000060010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000060012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132000060012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 45 H M 6 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 18 PU=S

Kód:

009132000060016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132000060016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132000060018

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 913 45 H M 6 x 18 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 20 PU=S

Kód:

009132000060018

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009132000060020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132000060020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 6 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 30 PU=S

Kód:

009132000060025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132000060025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132000060030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 913 45 H M 6 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 35 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 35 PU=S

Kód:

009132000060030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132000060035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009132000060035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 913 45 H M 6 x 40 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 40 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 45 PU=S

Kód:

009132000060040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009132000060040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009132000060045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 913 45 H M 6 x 45 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 50 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 50 PU=S

Kód:

009132000060045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009132000060050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009132000060050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 913 45 H M 6 x 55 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 55 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 60 PU=S

Kód:

009132000060055

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009132000060055

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009132000060060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 913 45 H M 6 x 60 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 70 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 70 PU=S

Kód:

009132000060060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009132000060070

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009132000060070

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 913 45 H M 8 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 8 PU=S

Kód:

009132000080006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000080006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132000080008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 45 H M 8 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 10 PU=S

Kód:

009132000080008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132000080010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132000080010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 8 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 16 PU=S

Kód:

009132000080012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132000080012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132000080016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 45 H M 8 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 18 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 18 PU=S

Kód:

009132000080016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132000080018

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009132000080018

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 913 45 H M 8 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 25 PU=S

Kód:

009132000080020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132000080020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132000080025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 45 H M 8 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 30 PU=S

Kód:

009132000080025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132000080030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132000080030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 913 45 H M 8 x 35 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 35 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 40 PU=S

Kód:

009132000080035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009132000080035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009132000080040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 913 45 H M 8 x 40 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 45 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 45 PU=S

Kód:

009132000080040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009132000080045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009132000080045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 913 45 H M 8 x 50 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 50 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 55 PU=S

Kód:

009132000080050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009132000080050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009132000080055

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 913 45 H M 8 x 55 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 60 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 60 PU=S

Kód:

009132000080055

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009132000080060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009132000080060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 913 45 H M 8 x 70 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 70 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 80 PU=S

Kód:

009132000080070

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009132000080070

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009132000080080

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 913 45 H M 8 x 80 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 2 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 2 PU=S

Kód:

009132000080080

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009132002016002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009132002016002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

DIN 913 45 H M 1,6 x 2 PU=S

DIN 913 45 H M 1,6 x 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 2 x 2 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009132002016002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009132002016002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009139100020002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 2 x 3 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 2 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 2 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100020003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009139100020004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009139100020005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 2 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 2 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 2,5 x 3 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100020006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009139100020008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139100025003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 2,5 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 2,5 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 2,5 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100025004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009139100025005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009139100025006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 2 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 3 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100030002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009139100030003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009139100030004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100030005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009139100030006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009139100030008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100030010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009139100030012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009139100030016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100030020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009139100030025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009139100040004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100040005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009139100040006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009139100040008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100040010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009139100040012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009139100040016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 4 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100040020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009139100040025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009139100040030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100050004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009139100050005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009139100050006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100050008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139100050010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009139100050012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100050016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009139100050020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009139100050025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100050030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009139100050035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009139100050040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100050045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009139100060005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009139100060006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100060008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139100060010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009139100060012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100060016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009139100060020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009139100060025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100060030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009139100060035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009139100060040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 50 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 60 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100060045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009139100060050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009139100060060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100080006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009139100080008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139100080010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100080012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009139100080016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009139100080020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100080025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009139100080030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009139100080035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 50 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100080040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009139100080045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009139100080050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 60 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 70 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 80 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009139100080060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009139100080070

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009139100080080

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 913 A 1/A 2 M 8 x 100 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 913 A 4 M 2 x 2,5 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 2 x 3 A 4 PU=S

Kód:

009139100080100

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009139400020002

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009139400020003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 913 A 4 M 2,5 x 3 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 3 x 4 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 3 x 6 A 4 PU=S

Kód:

009139400025003

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009139400030004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009139400030006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 A 4 M 3 x 8 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 4 x 5 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 4 x 6 A 4 PU=S

Kód:

009139400030008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139400040005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009139400040006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 A 4 M 4 x 8 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 4 x 10 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 4 x 12 A 4 PU=S

Kód:

009139400040008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139400040010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009139400040012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 A 4 M 4 x 16 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 4 x 20 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 5 x 5 A 4 PU=S

Kód:

009139400040016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009139400040020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009139400050005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 A 4 M 5 x 6 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 5 x 8 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S

Kód:

009139400050006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009139400050008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139400050010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 A 4 M 5 x 12 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 5 x 16 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 5 x 20 A 4 PU=S

Kód:

009139400050012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009139400050016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009139400050020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 A 4 M 5 x 25 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 5 x 30 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 6 A 4 PU=S

Kód:

009139400050025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009139400050030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009139400060006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 A 4 M 6 x 8 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 10 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 12 A 4 PU=S

Kód:

009139400060008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009139400060010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009139400060012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

Kód:

009139400060016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009139400060020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009139400060025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 35 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 40 A 4 PU=S

Kód:

009139400060030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009139400060035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009139400060040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 913 A 4 M 6 x 45 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 6 x 50 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 8 x 8 A 4 PU=S

Kód:

009139400060045

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009139400060050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009139400080008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 A 4 M 8 x 10 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 8 x 12 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 8 x 16 A 4 PU=S

Kód:

009139400080010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009139400080012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009139400080016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 A 4 M 8 x 20 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 8 x 25 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 8 x 30 A 4 PU=S

Kód:

009139400080020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009139400080025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009139400080030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 913 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

DIN 913 A 4 M 8 x 50 A 4 PU=S

Kód:

009139400080035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009139400080040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009139400080050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 913 A 4 M 8 x 60 A 4 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 2 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 2 PU=S

Kód:

009139400080060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009142000020002

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009142000020002

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 914 45 H M 2 x 3 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 3 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 4 PU=S

Kód:

009142000020003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009142000020003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009142000020004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 914 45 H M 2 x 4 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 5 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 5 PU=S

Kód:

009142000020004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009142000020005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009142000020005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 45 H M 2 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 8 PU=S

Kód:

009142000020006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000020006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000020008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 45 H M 2 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 2 x 10 PU=S

Kód:

009142000020008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000020010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000020010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 45 H M 2,5 x 3 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 3 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 4 PU=S

Kód:

009142000025003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009142000025003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009142000025004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 914 45 H M 2,5 x 4 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 5 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 5 PU=S

Kód:

009142000025004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009142000025005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009142000025005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 45 H M 2,5 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 8 PU=S

Kód:

009142000025006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000025006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000025008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 45 H M 2,5 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 2,5 x 10 PU=S

Kód:

009142000025008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000025010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000025010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 45 H M 3 x 3 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 3 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 4 PU=S

Kód:

009142000030003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009142000030003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009142000030004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 914 45 H M 3 x 4 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 5 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 5 PU=S

Kód:

009142000030004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009142000030005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009142000030005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 45 H M 3 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 8 PU=S

Kód:

009142000030006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000030006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000030008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 45 H M 3 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 10 PU=S

Kód:

009142000030008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000030010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000030010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 45 H M 3 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 16 PU=S

Kód:

009142000030012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000030012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000030016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 914 45 H M 3 x 16 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 20 PU=S

DIN 914 45 H M 3 x 20 PU=S

Kód:

009142000030016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009142000030020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009142000030020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 914 45 H M 4 x 4 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 4 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 5 PU=S

Kód:

009142000040004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009142000040004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009142000040005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 45 H M 4 x 5 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 6 PU=S

Kód:

009142000040005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009142000040006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000040006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 914 45 H M 4 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 10 PU=S

Kód:

009142000040008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000040008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000040010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 45 H M 4 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 12 PU=S

Kód:

009142000040010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000040012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000040012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 914 45 H M 4 x 16 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 16 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 18 PU=S

Kód:

009142000040016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009142000040016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009142000040018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 914 45 H M 4 x 18 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 20 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 20 PU=S

Kód:

009142000040018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009142000040020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009142000040020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 914 45 H M 4 x 25 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 25 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 30 PU=S

Kód:

009142000040025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009142000040025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009142000040030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 914 45 H M 4 x 30 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 35 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 35 PU=S

Kód:

009142000040030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009142000040035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009142000040035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 914 45 H M 4 x 40 PU=S

DIN 914 45 H M 4 x 40 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 4 PU=S

Kód:

009142000040040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009142000040040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009142000050004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 914 45 H M 5 x 4 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 5 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 5 PU=S

Kód:

009142000050004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009142000050005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009142000050005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 45 H M 5 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 8 PU=S

Kód:

009142000050006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000050006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000050008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 45 H M 5 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 10 PU=S

Kód:

009142000050008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000050010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000050010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 45 H M 5 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 16 PU=S

Kód:

009142000050012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000050012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000050016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 914 45 H M 5 x 16 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 18 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 18 PU=S

Kód:

009142000050016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009142000050018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009142000050018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 914 45 H M 5 x 20 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 20 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 25 PU=S

Kód:

009142000050020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009142000050020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009142000050025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 914 45 H M 5 x 25 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 30 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 30 PU=S

Kód:

009142000050025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009142000050030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009142000050030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 914 45 H M 5 x 35 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 35 PU=S

DIN 914 45 H M 5 x 40 PU=S

Kód:

009142000050035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009142000050035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009142000050040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 914 45 H M 5 x 40 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 5 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 5 PU=S

Kód:

009142000050040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009142000060005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009142000060005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 45 H M 6 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 8 PU=S

Kód:

009142000060006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000060006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000060008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 45 H M 6 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 10 PU=S

Kód:

009142000060008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000060010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000060010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 45 H M 6 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 16 PU=S

Kód:

009142000060012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000060012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000060016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 914 45 H M 6 x 16 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 18 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 18 PU=S

Kód:

009142000060016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009142000060018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009142000060018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 914 45 H M 6 x 20 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 20 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 25 PU=S

Kód:

009142000060020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009142000060020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009142000060025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 914 45 H M 6 x 25 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 30 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 30 PU=S

Kód:

009142000060025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009142000060030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009142000060030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 914 45 H M 6 x 35 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 35 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 40 PU=S

Kód:

009142000060035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009142000060035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009142000060040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 914 45 H M 6 x 40 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 45 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 45 PU=S

Kód:

009142000060040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009142000060045

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009142000060045

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 914 45 H M 6 x 50 PU=S

DIN 914 45 H M 6 x 50 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 6 PU=S

Kód:

009142000060050

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009142000060050

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009142000080006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 914 45 H M 8 x 6 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 8 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 8 PU=S

Kód:

009142000080006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009142000080008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009142000080008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 45 H M 8 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 10 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 12 PU=S

Kód:

009142000080010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000080010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009142000080012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 914 45 H M 8 x 12 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 16 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 16 PU=S

Kód:

009142000080012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009142000080016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009142000080016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 914 45 H M 8 x 18 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 18 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 20 PU=S

Kód:

009142000080018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009142000080018

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009142000080020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 914 45 H M 8 x 20 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 25 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 25 PU=S

Kód:

009142000080020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009142000080025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009142000080025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 914 45 H M 8 x 30 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 30 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 35 PU=S

Kód:

009142000080030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009142000080030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009142000080035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 914 45 H M 8 x 35 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 40 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 40 PU=S

Kód:

009142000080035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009142000080040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009142000080040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 914 45 H M 8 x 45 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 45 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 50 PU=S

Kód:

009142000080045

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009142000080045

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009142000080050

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 914 45 H M 8 x 50 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 55 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 55 PU=S

Kód:

009142000080050

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009142000080055

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009142000080055

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 914 45 H M 8 x 60 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 60 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 70 PU=S

Kód:

009142000080060

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009142000080060

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009142000080070

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 914 45 H M 8 x 70 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 80 PU=S

DIN 914 45 H M 8 x 80 PU=S

Kód:

009142000080070

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009142000080080

Norma:

DIN 00914

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009142000080080

Norma:

DIN 00914

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 2 x 2 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 2 x 3 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 2 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100020002

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009149100020003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009149100020004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 2 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 2 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 2 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100020005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009149100020006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149100020008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 2,5 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 2,5 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 2,5 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100025004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009149100025005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009149100025006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 3 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100030003

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009149100030004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009149100030005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100030006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149100030008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149100030010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 3 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100030012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009149100030016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009149100040004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100040005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009149100040006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149100040008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100040010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009149100040012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009149100040016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100040020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009149100040025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009149100040030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100050005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009149100050006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149100050008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100050010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009149100050012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009149100050016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 5 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100050020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009149100050025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009149100050030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100060006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149100060008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149100060010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100060012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009149100060016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009149100060020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100060025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009149100060030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009149100060035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 6 x 50 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100060040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009149100060045

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009149100060050

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100080008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149100080010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009149100080012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100080016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009149100080020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009149100080025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100080030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009149100080035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009149100080040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 50 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 914 A 1/A 2 M 8 x 60 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009149100080045

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009149100080050

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009149100080060

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 914 A 4 M 2,5 x 8 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 3 x 4 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 3 x 5 A 4 PU=S

Kód:

009149400025008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149400030004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009149400030005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 A 4 M 3 x 6 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 3 x 8 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 3 x 10 A 4 PU=S

Kód:

009149400030006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149400030008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149400030010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 A 4 M 4 x 4 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 4 x 5 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 4 x 6 A 4 PU=S

Kód:

009149400040004

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009149400040005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009149400040006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 914 A 4 M 4 x 8 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 4 x 10 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 4 x 12 A 4 PU=S

Kód:

009149400040008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149400040010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009149400040012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 914 A 4 M 4 x 16 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 4 x 20 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 5 x 5 A 4 PU=S

Kód:

009149400040016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009149400040020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009149400050005

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 914 A 4 M 5 x 6 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 5 x 8 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S

Kód:

009149400050006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149400050008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149400050010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 A 4 M 5 x 12 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 5 x 16 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 5 x 20 A 4 PU=S

Kód:

009149400050012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009149400050016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009149400050020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 914 A 4 M 5 x 25 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 6 x 6 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 6 x 8 A 4 PU=S

Kód:

009149400050025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009149400060006

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009149400060008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 914 A 4 M 6 x 10 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 6 x 12 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

Kód:

009149400060010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009149400060012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009149400060016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 914 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

Kód:

009149400060020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009149400060025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009149400060030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 914 A 4 M 6 x 40 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 8 x 8 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 8 x 10 A 4 PU=S

Kód:

009149400060040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009149400080008

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009149400080010

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 914 A 4 M 8 x 12 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 8 x 16 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 8 x 20 A 4 PU=S

Kód:

009149400080012

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009149400080016

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009149400080020

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 914 A 4 M 8 x 25 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 8 x 30 A 4 PU=S

DIN 914 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

Kód:

009149400080025

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009149400080030

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009149400080035

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 914 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 3 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 3 PU=S

Kód:

009149400080040

Norma:

DIN 00914

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009152000030003

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009152000030003

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 915 45 H M 3 x 4 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 4 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 5 PU=S

Kód:

009152000030004

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009152000030004

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009152000030005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 915 45 H M 3 x 5 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 6 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 6 PU=S

Kód:

009152000030005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009152000030006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009152000030006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 915 45 H M 3 x 8 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 8 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 10 PU=S

Kód:

009152000030008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009152000030008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009152000030010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 915 45 H M 3 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 12 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 12 PU=S

Kód:

009152000030010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000030012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009152000030012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 915 45 H M 3 x 16 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 16 PU=S

DIN 915 45 H M 3 x 20 PU=S

Kód:

009152000030016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009152000030016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009152000030020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 915 45 H M 3 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 4 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 4 PU=S

Kód:

009152000030020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000040004

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009152000040004

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 915 45 H M 4 x 5 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 5 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 6 PU=S

Kód:

009152000040005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009152000040005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009152000040006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 915 45 H M 4 x 6 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 8 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 8 PU=S

Kód:

009152000040006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009152000040008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009152000040008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 45 H M 4 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 12 PU=S

Kód:

009152000040010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000040010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000040012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 915 45 H M 4 x 12 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 16 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 16 PU=S

Kód:

009152000040012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009152000040016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009152000040016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 915 45 H M 4 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 25 PU=S

Kód:

009152000040020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000040020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000040025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 915 45 H M 4 x 25 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 30 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 30 PU=S

Kód:

009152000040025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009152000040030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009152000040030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 915 45 H M 4 x 35 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 35 PU=S

DIN 915 45 H M 4 x 40 PU=S

Kód:

009152000040035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009152000040035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009152000040040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 915 45 H M 4 x 40 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 4 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 4 PU=S

Kód:

009152000040040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009152000050004

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009152000050004

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 915 45 H M 5 x 5 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 5 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 6 PU=S

Kód:

009152000050005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009152000050005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009152000050006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 915 45 H M 5 x 6 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 8 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 8 PU=S

Kód:

009152000050006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009152000050008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009152000050008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 45 H M 5 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 12 PU=S

Kód:

009152000050010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000050010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000050012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 915 45 H M 5 x 12 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 16 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 16 PU=S

Kód:

009152000050012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009152000050016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009152000050016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 915 45 H M 5 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 25 PU=S

Kód:

009152000050020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000050020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000050025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 915 45 H M 5 x 25 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 30 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 30 PU=S

Kód:

009152000050025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009152000050030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009152000050030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 915 45 H M 5 x 35 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 35 PU=S

DIN 915 45 H M 5 x 40 PU=S

Kód:

009152000050035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009152000050035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009152000050040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 915 45 H M 5 x 40 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 5 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 5 PU=S

Kód:

009152000050040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009152000060005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009152000060005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 915 45 H M 6 x 6 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 6 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 8 PU=S

Kód:

009152000060006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009152000060006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009152000060008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 45 H M 6 x 8 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 10 PU=S

Kód:

009152000060008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009152000060010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000060010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 915 45 H M 6 x 12 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 12 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 16 PU=S

Kód:

009152000060012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009152000060012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009152000060016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 915 45 H M 6 x 16 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 18 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 18 PU=S

Kód:

009152000060016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009152000060018

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009152000060018

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 915 45 H M 6 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 25 PU=S

Kód:

009152000060020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000060020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000060025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 915 45 H M 6 x 25 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 30 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 30 PU=S

Kód:

009152000060025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009152000060030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009152000060030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 915 45 H M 6 x 35 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 35 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 40 PU=S

Kód:

009152000060035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009152000060035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009152000060040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 915 45 H M 6 x 40 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 45 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 45 PU=S

Kód:

009152000060040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009152000060045

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009152000060045

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 915 45 H M 6 x 50 PU=S

DIN 915 45 H M 6 x 50 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 6 PU=S

Kód:

009152000060050

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009152000060050

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009152000080006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 915 45 H M 8 x 6 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 8 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 8 PU=S

Kód:

009152000080006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009152000080008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009152000080008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 45 H M 8 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 10 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 12 PU=S

Kód:

009152000080010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000080010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009152000080012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 915 45 H M 8 x 12 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 16 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 16 PU=S

Kód:

009152000080012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009152000080016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009152000080016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 915 45 H M 8 x 18 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 18 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 20 PU=S

Kód:

009152000080018

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009152000080018

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009152000080020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 915 45 H M 8 x 20 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 25 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 25 PU=S

Kód:

009152000080020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009152000080025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009152000080025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 915 45 H M 8 x 30 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 30 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 35 PU=S

Kód:

009152000080030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009152000080030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009152000080035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 915 45 H M 8 x 35 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 40 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 40 PU=S

Kód:

009152000080035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009152000080040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009152000080040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 915 45 H M 8 x 45 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 45 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 50 PU=S

Kód:

009152000080045

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009152000080045

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009152000080050

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 915 45 H M 8 x 50 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 55 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 55 PU=S

Kód:

009152000080050

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009152000080055

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009152000080055

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 915 45 H M 8 x 60 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 60 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 70 PU=S

Kód:

009152000080060

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009152000080060

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009152000080070

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 915 45 H M 8 x 70 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 80 PU=S

DIN 915 45 H M 8 x 80 PU=S

Kód:

009152000080070

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009152000080080

Norma:

DIN 00915

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009152000080080

Norma:

DIN 00915

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 3 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 3 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 3 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100030004

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009159100030005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009159100030006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 3 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 3 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 3 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100030008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009159100030010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009159100030012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100040005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009159100040006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009159100040008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100040010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009159100040012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009159100040016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 4 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100040020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009159100040025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009159100050005

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100050006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009159100050008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009159100050010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100050012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009159100050016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009159100050020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 5 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100050025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009159100050030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009159100050035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100060006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009159100060008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009159100060010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100060012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009159100060016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009159100060020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100060025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009159100060030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009159100060035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 6 x 50 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100060040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009159100060050

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009159100080008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100080010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009159100080012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009159100080016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100080020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009159100080025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009159100080030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009159100080035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009159100080040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009159100080045

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 60 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 915 A 4 M 4 x 6 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 4 x 8 A 4 PU=S

Kód:

009159100080060

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009159400040006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009159400040008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 A 4 M 4 x 10 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 4 x 16 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 4 x 20 A 4 PU=S

Kód:

009159400040010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009159400040016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009159400040020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 915 A 4 M 5 x 6 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 5 x 8 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S

Kód:

009159400050006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009159400050008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009159400050010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 915 A 4 M 5 x 12 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 5 x 16 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 5 x 20 A 4 PU=S

Kód:

009159400050012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009159400050016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009159400050020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 915 A 4 M 5 x 25 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 6 x 6 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 6 x 8 A 4 PU=S

Kód:

009159400050025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009159400060006

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009159400060008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 915 A 4 M 6 x 10 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 6 x 12 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

Kód:

009159400060010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009159400060012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009159400060016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 915 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 6 x 35 A 4 PU=S

Kód:

009159400060020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009159400060030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009159400060035

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 915 A 4 M 8 x 8 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 8 x 10 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 8 x 12 A 4 PU=S

Kód:

009159400080008

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009159400080010

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009159400080012

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 915 A 4 M 8 x 16 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 8 x 20 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 8 x 25 A 4 PU=S

Kód:

009159400080016

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009159400080020

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009159400080025

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 915 A 4 M 8 x 30 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

DIN 915 A 4 M 8 x 50 A 4 PU=S

Kód:

009159400080030

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009159400080040

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009159400080050

Norma:

DIN 00915

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 916 45 H M 1,6 x 2,5 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 2,5 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 3 PU=S

Kód:

009162000016002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009162000016002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009162000016003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

DIN 916 45 H M 1,6 x 3 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 4 PU=S

Kód:

009162000016003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009162000016004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000016004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

DIN 916 45 H M 1,6 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 6 PU=S

Kód:

009162000016005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000016005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000016006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

DIN 916 45 H M 1,6 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 8 PU=S

Kód:

009162000016006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000016008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000016008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

DIN 916 45 H M 1,6 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 2 x 2,5 PU=S

Kód:

009162000016010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000016010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000020002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 916 45 H M 2 x 2,5 PU=S

DIN 916 45 H M 2 x 3 PU=S

DIN 916 45 H M 2 x 3 PU=S

Kód:

009162000020002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009162000020003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009162000020003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 916 45 H M 2 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 2 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 2 x 5 PU=S

Kód:

009162000020004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000020004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000020005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 4 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 5 PU=S

Kód:

009132050041004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,1 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132050041004

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,1 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009132050041005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,1 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 6 PU=S

Kód:

009132050041005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,1 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132050041006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,1 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132050041006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,1 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 8 PU=S

Kód:

009132050051006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132050051006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132050051008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 10 PU=S

Kód:

009132050051008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132050051010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132050051010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 16 PU=S

Kód:

009132050051012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050051012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050051016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 20 PU=S

Kód:

009132050051016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132050051020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132050051020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 30 PU=S

Kód:

009132050051025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132050051025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132050051030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

30 mm

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 5 PU=S

Kód:

009132050051030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,1 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132050061005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132050061005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

5 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 8 PU=S

Kód:

009132050061006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132050061006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132050061008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 10 PU=S

Kód:

009132050061008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132050061010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132050061010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 20 PU=S

Kód:

009132050061012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050061012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050061020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,75 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 6 PU=S

Kód:

009132050061020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,1 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132050062006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132050062006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 10 PU=S

Kód:

009132050062008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132050062008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132050062010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 12 PU=S

Kód:

009132050062010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132050062012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050062012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 20 PU=S

Kód:

009132050062016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132050062016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132050062020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 6 x 0,5 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 8 PU=S

Kód:

009132050062020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132050080008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132050080008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 20 PU=S

Kód:

009132050080010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132050080010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132050080020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,5 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,5 x 10 PU=S

Kód:

009132050080020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132050080510

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

510 mm

Kód:

009132050080510

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

510 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 5 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 6 PU=S

Kód:

009132050081005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132050081005

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009132050081006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

6 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 6 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 12 PU=S

Kód:

009132050081006

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009132050081012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050081012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 20 PU=S

Kód:

009132050081016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132050081016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132050081020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

20 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 20 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 25 PU=S

Kód:

009132050081020

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009132050081025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132050081025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 35 PU=S

Kód:

009132050081030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132050081030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132050081035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

35 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 35 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 40 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 40 PU=S

Kód:

009132050081035

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009132050081040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009132050081040

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

40 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 50 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 50 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 60 PU=S

Kód:

009132050081050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009132050081050

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009132050081060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

60 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 60 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 70 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 70 PU=S

Kód:

009132050081060

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009132050081070

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009132050081070

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

70 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 80 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 80 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 90 PU=S

Kód:

009132050081080

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009132050081080

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009132050081090

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

90 mm

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 90 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 100 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 100 PU=S

Kód:

009132050081090

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009132050081100

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009132050081100

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

100 mm

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 8 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 10 PU=S

Kód:

009132050082008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132050082008

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009132050082010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

10 mm

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 10 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 12 PU=S

Kód:

009132050082010

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009132050082012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050082012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

12 mm

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 16 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 25 PU=S

Kód:

009132050082016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132050082016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009132050082025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 25 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 30 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,75 x 30 PU=S

Kód:

009132050082025

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009132050082030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009132050082030

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,2 mm

Délka:

30 mm

DIN 913 45 H M 8 x 0,5 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,5 x 12 PU=S

DIN 913 45 H M 8 x 0,5 x 16 PU=S

Kód:

009132050083012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,3 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050083012

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,3 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009132050083016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,3 mm

Délka:

16 mm

DIN 913 45 H M 8 x 0,5 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 2 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 2 x 6 PU=S

Kód:

009132050083016

Norma:

DIN 00913

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000020005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000020006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 916 45 H M 2 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 2,5 x 3 PU=S

DIN 916 45 H M 2,5 x 3 PU=S

Kód:

009162000020006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000025003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009162000025003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

DIN 916 45 H M 2,5 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 2,5 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 2,5 x 5 PU=S

Kód:

009162000025004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000025004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000025005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 45 H M 2,5 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 2,5 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 2,5 x 6 PU=S

Kód:

009162000025005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000025006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000025006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 916 45 H M 2,5 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 2,5 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 3 PU=S

Kód:

009162000025010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000025010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000030003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 916 45 H M 3 x 3 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 4 PU=S

Kód:

009162000030003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009162000030004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000030004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 916 45 H M 3 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 6 PU=S

Kód:

009162000030005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000030005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000030006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 916 45 H M 3 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 8 PU=S

Kód:

009162000030006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000030008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000030008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 916 45 H M 3 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 12 PU=S

Kód:

009162000030010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000030010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000030012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 916 45 H M 3 x 12 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 16 PU=S

Kód:

009162000030012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009162000030016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000030016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 916 45 H M 3 x 20 PU=S

DIN 916 45 H M 3 x 20 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 4 PU=S

Kód:

009162000030020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009162000030020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009162000040004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 916 45 H M 4 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 5 PU=S

Kód:

009162000040004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000040005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000040005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 45 H M 4 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 8 PU=S

Kód:

009162000040006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000040006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000040008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 916 45 H M 4 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 10 PU=S

Kód:

009162000040008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000040010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000040010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 916 45 H M 4 x 12 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 12 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 16 PU=S

Kód:

009162000040012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009162000040012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009162000040016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 916 45 H M 4 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 20 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 20 PU=S

Kód:

009162000040016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000040020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009162000040020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 916 45 H M 4 x 25 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 25 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 30 PU=S

Kód:

009162000040025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009162000040025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009162000040030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 916 45 H M 4 x 30 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 40 PU=S

DIN 916 45 H M 4 x 40 PU=S

Kód:

009162000040030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009162000040040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009162000040040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 916 45 H M 5 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 4 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 5 PU=S

Kód:

009162000050004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000050004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009162000050005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 45 H M 5 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 6 PU=S

Kód:

009162000050005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000050006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000050006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 916 45 H M 5 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 10 PU=S

Kód:

009162000050008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000050008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000050010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 916 45 H M 5 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 12 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 12 PU=S

Kód:

009162000050010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000050012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009162000050012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 916 45 H M 5 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 18 PU=S

Kód:

009162000050016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000050016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000050018

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 916 45 H M 5 x 18 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 20 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 20 PU=S

Kód:

009162000050018

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009162000050020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009162000050020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 916 45 H M 5 x 25 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 25 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 30 PU=S

Kód:

009162000050025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009162000050025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009162000050030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 916 45 H M 5 x 30 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 35 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 35 PU=S

Kód:

009162000050030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009162000050035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009162000050035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 916 45 H M 5 x 40 PU=S

DIN 916 45 H M 5 x 40 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 5 PU=S

Kód:

009162000050040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009162000050040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009162000060005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 45 H M 6 x 5 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 6 PU=S

Kód:

009162000060005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009162000060006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000060006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 916 45 H M 6 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 10 PU=S

Kód:

009162000060008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000060008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000060010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 916 45 H M 6 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 12 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 12 PU=S

Kód:

009162000060010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000060012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009162000060012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 916 45 H M 6 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 18 PU=S

Kód:

009162000060016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000060016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000060018

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 916 45 H M 6 x 18 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 20 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 20 PU=S

Kód:

009162000060018

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009162000060020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009162000060020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 916 45 H M 6 x 25 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 25 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 30 PU=S

Kód:

009162000060025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009162000060025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009162000060030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 916 45 H M 6 x 30 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 35 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 35 PU=S

Kód:

009162000060030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009162000060035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009162000060035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 916 45 H M 6 x 40 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 40 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 45 PU=S

Kód:

009162000060040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009162000060040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009162000060045

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 916 45 H M 6 x 45 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 50 PU=S

DIN 916 45 H M 6 x 50 PU=S

Kód:

009162000060045

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009162000060050

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009162000060050

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 916 45 H M 8 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 6 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 8 PU=S

Kód:

009162000080006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000080006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009162000080008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 916 45 H M 8 x 8 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 10 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 10 PU=S

Kód:

009162000080008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009162000080010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009162000080010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 916 45 H M 8 x 12 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 12 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 16 PU=S

Kód:

009162000080012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009162000080012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009162000080016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 916 45 H M 8 x 16 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 18 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 18 PU=S

Kód:

009162000080016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009162000080018

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009162000080018

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 916 45 H M 8 x 20 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 20 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 25 PU=S

Kód:

009162000080020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009162000080020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009162000080025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 916 45 H M 8 x 25 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 30 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 30 PU=S

Kód:

009162000080025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009162000080030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009162000080030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 916 45 H M 8 x 35 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 35 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 40 PU=S

Kód:

009162000080035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009162000080035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009162000080040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 916 45 H M 8 x 40 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 45 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 45 PU=S

Kód:

009162000080040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009162000080045

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009162000080045

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 916 45 H M 8 x 50 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 50 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 60 PU=S

Kód:

009162000080050

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009162000080050

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009162000080060

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 916 45 H M 8 x 60 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 70 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 70 PU=S

Kód:

009162000080060

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009162000080070

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009162000080070

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 916 45 H M 8 x 80 PU=S

DIN 916 45 H M 8 x 80 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 2 PU=S

Kód:

009162000080080

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009162000080080

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009162002016002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

DIN 916 45 H M 1,6 x 2 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 2 PU=S

DIN 916 45 H M 1,6 x 2 PU=S

Kód:

009162002016002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009162002016002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009162002016002

Norma:

DIN 00916

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 2 x 3 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 2 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 2 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100020003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009169100020004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009169100020005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 2 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100020006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009169100030004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009169100030005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100030006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009169100030008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009169100030010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100030012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009169100030016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009169100030020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 3 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 4 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100040003

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009169100040004

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009169100040005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100040006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009169100040008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009169100040010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100040012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009169100040016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009169100040020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 4 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 5 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100040025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009169100040030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009169100050005

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100050006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009169100050008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009169100050010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100050012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009169100050016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009169100050020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 5 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 6 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100050025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009169100050030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009169100060006

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100060008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009169100060010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009169100060012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100060016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009169100060020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009169100060025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100060030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009169100060035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009169100060040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 50 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 60 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100060045

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009169100060050

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009169100060060

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 8 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 12 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100080008

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009169100080010

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009169100080012

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 16 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 20 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 25 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100080016

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009169100080020

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009169100080025

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 30 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 35 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 40 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100080030

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009169100080035

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009169100080040

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 45 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 50 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 60 stainless A 1/A 2 PU=S

Kód:

009169100080045

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009169100080050

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009169100080060

Norma:

DIN 00916

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 916 A 1/A 2 M 8 x 70 stainless A 1/A 2 PU=S

DIN 916 A 4 M 2 x 6 A 4 PU=S

DIN 916 A 4 M 3 x 5 A 4 PU=S

Kód:

009169100080070

Norma:

DIN 00916