czech   english   deutsch

Slot.cheese head screw

DIN 84 4.8 M 2 x 3 PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 4 PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 5 PU=S

Kód:

000844000020003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000844000020004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844000020005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 2 x 6 PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 8 PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 10 PU=S

Kód:

000844000020006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844000020008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844000020010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 2 x 12 PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 16 PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 20 PU=S

Kód:

000844000020012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844000020016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844000020020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 2,5 x 4 PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 5 PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 6 PU=S

Kód:

000844000025004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844000025005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000844000025006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 2,5 x 8 PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 10 PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 12 PU=S

Kód:

000844000025008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844000025010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844000025012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 2,5 x 16 PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 18 PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 20 PU=S

Kód:

000844000025016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844000025018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000844000025020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 2,5 x 25 PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 30 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 3 PU=S

Kód:

000844000025025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844000025030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844000030003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 4 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 PU=S

Kód:

000844000030004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844000030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000844000030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 8 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 PU=S

Kód:

000844000030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844000030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844000030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 16 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 PU=S

Kód:

000844000030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844000030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000844000030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 22 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 30 PU=S

Kód:

000844000030022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000844000030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844000030030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 35 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 40 PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 45 PU=S

Kód:

000844000030035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844000030040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000844000030045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 50 PU=S

DIN 84 4.8 M 3,5 x 8 PU=S

DIN 84 4.8 M 3,5 x 16 PU=S

Kód:

000844000030050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000844000035008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844000035016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 3,5 x 20 PU=S

DIN 84 4.8 M 3,5 x 25 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 4 PU=S

Kód:

000844000035020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844000035025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844000040004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 5 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 PU=S

Kód:

000844000040005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000844000040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844000040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 10 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 PU=S

Kód:

000844000040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844000040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844000040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 20 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 22 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 PU=S

Kód:

000844000040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844000040022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000844000040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 30 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 PU=S

Kód:

000844000040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844000040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844000040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 45 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 50 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 55 PU=S

Kód:

000844000040045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000844000040050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000844000040055

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 60 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 65 PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 70 PU=S

Kód:

000844000040060

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000844000040065

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

000844000040070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 6 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 PU=S

Kód:

000844000050006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844000050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844000050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 18 PU=S

Kód:

000844000050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844000050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844000050018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 20 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 22 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 PU=S

Kód:

000844000050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844000050022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000844000050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 30 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 PU=S

Kód:

000844000050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844000050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844000050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 45 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 50 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 55 PU=S

Kód:

000844000050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000844000050050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000844000050055

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 60 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 70 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 75 PU=S

Kód:

000844000050060

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000844000050070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000844000050075

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 80 PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 100 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 8 PU=S

Kód:

000844000050080

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000844000050100

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000844000060008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 10 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 PU=S

Kód:

000844000060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844000060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844000060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 PU=S

Kód:

000844000060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844000060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844000060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 35 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 45 PU=S

Kód:

000844000060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844000060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000844000060045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 50 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 55 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 60 PU=S

Kód:

000844000060050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000844000060055

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000844000060060

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 65 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 70 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 75 PU=S

Kód:

000844000060065

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

000844000060070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000844000060075

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 80 PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 100 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 10 PU=S

Kód:

000844000060080

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000844000060100

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000844000080010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 8 x 12 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 20 PU=S

Kód:

000844000080012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844000080016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844000080020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

000844000080025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844000080030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844000080035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

000844000080040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000844000080045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000844000080050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 84 4.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 70 PU=S

Kód:

000844000080055

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000844000080060

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000844000080070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 84 4.8 M 2 x 3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100020003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000844100020004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844100020005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 2 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100020006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844100020008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844100020010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 2 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100020012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844100020016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844100020020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 2 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100020030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844100025004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844100025005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 2,5 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100025006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844100025008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844100025010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 2,5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100025012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844100025016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844100025018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 4.8 M 2,5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 2,5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100025020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844100025025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844100025030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100030003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000844100030004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844100030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844100030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844100030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844100030014

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000844100030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000844100030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844100030022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 28 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844100030028

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000844100030030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100030035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844100030040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000844100030045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3,5 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100030050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000844100030055

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000844100035006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3,5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3,5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 3,5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100035010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844100035012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844100035016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 3,5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100035020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844100040004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844100040005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844100040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844100040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844100040014

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000844100040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100040018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000844100040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844100040022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 28 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844100040028

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000844100040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844100040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000844100040045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100040050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000844100040055

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000844100040060

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100040070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000844100050006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844100050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844100050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844100050014

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844100050018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000844100050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100050022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000844100050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844100050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844100050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000844100050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100050050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000844100050055

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000844100050070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100050080

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000844100050090

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000844100050100

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100060006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844100060008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844100060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844100060014

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000844100060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100060018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000844100060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844100060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844100060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844100060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100060045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000844100060060

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000844100060065

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100060070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000844100060100

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000844100080016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 84 4.8 M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

000844100080020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844100080025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844100080030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 4 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600030004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000844600030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000844600030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 8 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844600030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844600030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 16 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844600030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000844600030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 25 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844600040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000844600040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 10 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844600040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000844600040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 20 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844600040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000844600040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 35 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 45 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844600040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000844600040045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 8 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000844600050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844600050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 16 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844600050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844600050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 30 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844600050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844600050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 45 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000844600060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000844600060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 16 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000844600060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000844600060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 30 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

000844600060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000844600060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000844600060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 50 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 84 plastic M 2,5 x 6 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 2,5 x 10 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000844600060050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000846000025006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000846000025010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 plastic M 2,5 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 3 x 4 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 3 x 5 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000025016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000846000030004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000846000030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 plastic M 3 x 6 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 3 x 8 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 3 x 10 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000846000030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000846000030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 plastic M 3 x 12 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 3 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 3 x 20 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000846000030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000846000030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 plastic M 3 x 25 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 3 x 30 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 4 x 6 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000846000030030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000846000040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 plastic M 4 x 8 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 4 x 10 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 4 x 12 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000846000040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000846000040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 plastic M 4 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 4 x 20 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 4 x 25 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000846000040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000846000040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 plastic M 4 x 30 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 4 x 35 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 4 x 40 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000846000040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000846000040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 plastic M 5 x 6 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 5 x 8 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000050006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000846000050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000846000050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 plastic M 5 x 12 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 5 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 5 x 20 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000846000050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000846000050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 plastic M 5 x 25 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 5 x 30 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 5 x 35 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000846000050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000846000050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 plastic M 5 x 40 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 5 x 50 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 Kunstst. M 6 x 8 Polyamid Kunstst PU=S

Kód:

000846000050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000846000050050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000846000060008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 plastic M 6 x 10 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 12 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 16 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000846000060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000846000060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 plastic M 6 x 20 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 25 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 30 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000846000060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000846000060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 plastic M 6 x 35 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 40 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 45 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000846000060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000846000060045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 plastic M 6 x 50 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 60 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 6 x 70 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000060050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000846000060060

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000846000060070

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 84 plastic M 8 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 8 x 20 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 8 x 25 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000080016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000846000080020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000846000080025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 plastic M 8 x 30 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 8 x 40 polyamide Kunstst PU=S

DIN 84 plastic M 8 x 50 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000846000080030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000846000080040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000846000080050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 84 brass M 3 x 4 Ms PU=S

DIN 84 brass M 3 x 5 Ms PU=S

DIN 84 brass M 3 x 6 Ms PU=S

Kód:

000847000030004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000847000030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000847000030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 brass M 3 x 8 Ms PU=S

DIN 84 brass M 3 x 10 Ms PU=S

DIN 84 brass M 3 x 12 Ms PU=S

Kód:

000847000030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000847000030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000847000030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 brass M 3 x 16 Ms PU=S

DIN 84 brass M 3 x 20 Ms PU=S

DIN 84 brass M 3 x 25 Ms PU=S

Kód:

000847000030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000847000030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000847000030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 brass M 3 x 30 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 5 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 6 Ms PU=S

Kód:

000847000030030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000847000040005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000847000040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 brass M 4 x 8 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 10 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 12 Ms PU=S

Kód:

000847000040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000847000040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000847000040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 brass M 4 x 16 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 20 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 25 Ms PU=S

Kód:

000847000040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000847000040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000847000040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 brass M 4 x 30 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 35 Ms PU=S

DIN 84 brass M 4 x 40 Ms PU=S

Kód:

000847000040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000847000040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000847000040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 brass M 5 x 10 Ms PU=S

DIN 84 brass M 5 x 12 Ms PU=S

DIN 84 brass M 5 x 16 Ms PU=S

Kód:

000847000050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000847000050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000847000050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 brass M 5 x 20 Ms PU=S

DIN 84 brass M 5 x 25 Ms PU=S

DIN 84 brass M 5 x 30 Ms PU=S

Kód:

000847000050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000847000050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000847000050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 brass M 5 x 35 Ms PU=S

DIN 84 brass M 5 x 40 Ms PU=S

DIN 84 brass M 6 x 10 Ms PU=S

Kód:

000847000050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000847000050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000847000060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 brass M 6 x 12 Ms PU=S

DIN 84 brass M 6 x 16 Ms PU=S

DIN 84 brass M 6 x 20 Ms PU=S

Kód:

000847000060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000847000060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000847000060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 brass M 6 x 25 Ms PU=S

DIN 84 brass M 6 x 30 Ms PU=S

DIN 84 A 2 M 1 x 2 A 2 PU=S

Kód:

000847000060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000847000060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000849200010002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 84 A 2 M 1 x 3 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1 x 4 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1 x 5 A 2 PU=S

Kód:

000849200010003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849200010004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849200010005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 A 2 M 1 x 6 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1 x 8 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000849200010006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849200010008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849200010010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 2 M 1,2 x 2 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,2 x 3 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,2 x 4 A 2 PU=S

Kód:

000849200012002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

2 mm

Kód:

000849200012003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849200012004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

4 mm

DIN 84 A 2 M 1,2 x 5 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,2 x 6 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,2 x 8 A 2 PU=S

Kód:

000849200012005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849200012006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849200012008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 A 2 M 1,2 x 10 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,2 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,4 x 2 A 2 PU=S

Kód:

000849200012010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849200012012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200014002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

2 mm

DIN 84 A 2 M 1,4 x 3 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,4 x 4 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,4 x 5 A 2 PU=S

Kód:

000849200014003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849200014004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849200014005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 A 2 M 1,4 x 6 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,4 x 8 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,4 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000849200014006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849200014008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849200014010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 2 M 1,4 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,6 x 2 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,6 x 3 A 2 PU=S

Kód:

000849200014012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200016002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

Kód:

000849200016003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

DIN 84 A 2 M 1,6 x 4 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,6 x 5 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,6 x 6 A 2 PU=S

Kód:

000849200016004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849200016005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849200016006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 A 2 M 1,6 x 8 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,6 x 10 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 1,6 x 12 A 2 PU=S

Kód:

000849200016008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849200016010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849200016012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 A 2 M 1,6 x 16 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2 x 3 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2 x 4 A 2 PU=S

Kód:

000849200016016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849200020003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849200020004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 84 A 2 M 2 x 5 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2 x 6 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2 x 8 A 2 PU=S

Kód:

000849200020005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849200020006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849200020008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 A 2 M 2 x 10 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000849200020010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849200020012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200020016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 A 2 M 2 x 20 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 3 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 4 A 2 PU=S

Kód:

000849200020020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849200025003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849200025004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 84 A 2 M 2,5 x 5 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 6 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 8 A 2 PU=S

Kód:

000849200025005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849200025006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849200025008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 A 2 M 2,5 x 10 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000849200025010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849200025012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200025016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 A 2 M 2,5 x 18 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 20 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 22 A 2 PU=S

Kód:

000849200025018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000849200025020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849200025022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 84 A 2 M 2,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 30 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 2,5 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000849200025025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849200025030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000849200025035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 A 2 M 2,5 x 40 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 3 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 4 A 2 PU=S

Kód:

000849200025040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000849200030003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849200030004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 84 A 2 M 3 x 5 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 6 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 8 A 2 PU=S

Kód:

000849200030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849200030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849200030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 A 2 M 3 x 10 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 14 A 2 PU=S

Kód:

000849200030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849200030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200030014

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 84 A 2 M 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 18 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000849200030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849200030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000849200030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 A 2 M 3 x 22 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 3 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000849200030022

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000849200030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849200030030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 A 2 M 3 x 35 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 5 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 6 A 2 PU=S

Kód:

000849200030035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000849200040005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849200040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 A 2 M 4 x 8 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 10 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 12 A 2 PU=S

Kód:

000849200040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849200040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849200040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 A 2 M 4 x 14 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 16 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 18 A 2 PU=S

Kód:

000849200040014

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000849200040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849200040018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 A 2 M 4 x 20 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 25 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 4 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000849200040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849200040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849200040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 A 2 M 5 x 6 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 8 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000849200050006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849200050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849200050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 2 M 5 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 16 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 18 A 2 PU=S

Kód:

000849200050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849200050018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 A 2 M 5 x 20 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 25 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000849200050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849200050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849200050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 A 2 M 5 x 35 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 40 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 5 x 100 A 2 PU=S

Kód:

000849200050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000849200050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000849200050100

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 84 A 2 M 6 x 10 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 6 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 6 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000849200060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849200060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 A 2 M 6 x 18 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 6 x 25 A 2 PU=S

Kód:

000849200060018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000849200060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849200060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 6 x 40 A 2 PU=S

Kód:

000849200060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000849200060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000849200060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 A 2 M 6 x 45 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 8 x 12 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 8 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000849200060045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000849200080012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849200080016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 A 2 M 8 x 20 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 8 x 25 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 8 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000849200080020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849200080025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849200080030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 A 2 M 8 x 35 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S

DIN 84 A 2 M 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000849200080035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000849200080040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000849200080050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 84 A 4 M 2 x 3 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2 x 4 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2 x 5 A 4 PU=S

Kód:

000849400020003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849400020004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849400020005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 A 4 M 2 x 6 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2 x 8 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000849400020006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849400020008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849400020010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 4 M 2 x 12 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2 x 16 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000849400020012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849400020016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849400020020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 A 4 M 2,5 x 3 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2,5 x 4 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2,5 x 5 A 4 PU=S

Kód:

000849400025003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849400025004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849400025005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 A 4 M 2,5 x 6 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2,5 x 8 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2,5 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000849400025006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849400025008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849400025010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 4 M 2,5 x 12 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2,5 x 16 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 2,5 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000849400025012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849400025016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849400025020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 A 4 M 3 x 3 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 4 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 5 A 4 PU=S

Kód:

000849400030003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000849400030004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849400030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 A 4 M 3 x 6 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 8 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000849400030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000849400030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849400030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 4 M 3 x 12 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 16 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 18 A 4 PU=S

Kód:

000849400030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849400030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849400030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 A 4 M 3 x 20 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000849400030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849400030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849400030030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 A 4 M 3 x 35 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 40 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 3 x 50 A 4 PU=S

Kód:

000849400030035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000849400030040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000849400030050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 84 A 4 M 3,5 x 20 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 5 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 6 A 4 PU=S

Kód:

000849400035020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849400040005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849400040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000843030030005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030030006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030030008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030030010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030030012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030030016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 18 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000843030030018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030030020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 3 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030030025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000843030040006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 4 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000843030050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 5 x 45 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000843030050045

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 10 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000843030060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 12 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000843030060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 16 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000843030060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 20 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000843030060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 25 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000843030060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 30 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000843030060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 35 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000843030060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 84 4.8 M 6 x 40 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000843030060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 steel M 1 x 2 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1 x 3 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1 x 5 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040010002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

000840040010003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000840040010005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 steel M 1 x 6 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1 x 8 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1 x 10 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040010006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000840040010008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000840040010010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 steel M 1,2 x 3 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,2 x 4 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,2 x 6 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040012003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000840040012004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000840040012006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 steel M 1,2 x 8 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,2 x 10 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,4 x 2 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040012008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000840040012010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000840040014002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

2 mm

DIN 84 steel M 1,4 x 3 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,4 x 4 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,4 x 5 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040014003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000840040014004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000840040014005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 steel M 1,4 x 6 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,4 x 8 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,4 x 10 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040014006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000840040014008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000840040014010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 steel M 1,4 x 16 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,6 x 3 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,6 x 4 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040014016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000840040016003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000840040016004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

DIN 84 steel M 1,6 x 5 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,6 x 6 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,6 x 8 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040016005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000840040016006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000840040016008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 steel M 1,6 x 10 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,6 x 16 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 steel M 1,8 x 8 bright turned gedreht PU=S

Kód:

000840040016010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000840040016016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000840040018008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,8 mm

Délka:

8 mm

DIN 84 steel M 1,8 x 16 bright turned gedreht PU=S

DIN 84 brass M 1 x 2 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1 x 3 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000840040018016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000847040010002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

000847040010003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 84 brass M 1 x 4 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1 x 5 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1 x 6 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040010004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000847040010005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000847040010006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 brass M 1 x 8 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1 x 10 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,2 x 4 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040010008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000847040010010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000847040012004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

4 mm

DIN 84 brass M 1,2 x 6 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,2 x 10 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,4 x 3 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040012006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000847040012010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000847040014003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

3 mm

DIN 84 brass M 1,4 x 4 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,4 x 5 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,4 x 6 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040014004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000847040014005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000847040014006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 brass M 1,4 x 8 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,4 x 10 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,4 x 12 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040014008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000847040014010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000847040014012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 brass M 1,4 x 16 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,6 x 4 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,6 x 5 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040014016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000847040016004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000847040016005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

DIN 84 brass M 1,6 x 6 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,6 x 8 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 1,6 x 10 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040016006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000847040016008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000847040016010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 brass M 1,6 x 16 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 2 x 2 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 2 x 3 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

000847040016016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000847040020002

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

000847040020003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 84 brass M 2 x 30 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 brass M 2,5 x 4 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,4 x 3 stainless A 1 PU=S

Kód:

000847040020030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000847040025004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849140014003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

3 mm

DIN 84 1.4305 M 1,4 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,4 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,4 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

000849140014004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849140014005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849140014006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 1.4305 M 1,4 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,4 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,6 x 3 stainless A 1 PU=S

Kód:

000849140014008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849140014010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849140016003

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

DIN 84 1.4305 M 1,6 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,6 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,6 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

000849140016004

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000849140016005

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000849140016006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 1.4305 M 1,6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 84 1.4305 M 1,6 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

000849140016008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849140016010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849140016012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 A 4 M 4 x 8 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 10 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 12 A 4 PU=S

Kód:

000849400040008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849400040010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849400040012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 A 4 M 4 x 16 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 18 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000849400040016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849400040018

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000849400040020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 A 4 M 4 x 25 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 30 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 35 A 4 PU=S

Kód:

000849400040025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849400040030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000849400040035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 A 4 M 4 x 40 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 4 x 50 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 5 x 6 A 4 PU=S

Kód:

000849400040040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000849400040050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000849400050006

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 84 A 4 M 5 x 8 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 5 x 12 A 4 PU=S

Kód:

000849400050008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849400050010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000849400050012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 84 A 4 M 5 x 16 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 5 x 20 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 5 x 25 A 4 PU=S

Kód:

000849400050016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849400050020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000849400050025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 84 A 4 M 5 x 30 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 5 x 35 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 5 x 40 A 4 PU=S

Kód:

000849400050030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000849400050035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000849400050040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 84 A 4 M 5 x 50 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 6 x 8 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 6 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000849400050050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000849400060008

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000849400060010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 4 M 6 x 12 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000849400060012

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000849400060016

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000849400060020

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 84 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 6 x 35 A 4 PU=S

Kód:

000849400060025

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000849400060030

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000849400060035

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 84 A 4 M 6 x 40 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 6 x 50 A 4 PU=S

DIN 84 A 4 M 8 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000849400060040

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000849400060050

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000849400080010

Norma:

DIN 00084

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 84 A 4 M 8 x 12 A 4 PU=