czech   english   deutsch

Spring type pins

DIN 7346 spring steel 2 x 4 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 5 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 6 PU=S

Kód:

073460000020004

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

073460000020005

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073460000020006

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7346 spring steel 2 x 8 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 10 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 12 PU=S

Kód:

073460000020008

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073460000020010

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073460000020012

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7346 spring steel 2 x 14 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 16 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 18 PU=S

Kód:

073460000020014

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073460000020016

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073460000020018

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7346 spring steel 2 x 20 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 22 PU=S

DIN 7346 spring steel 2 x 24 PU=S

Kód:

073460000020020

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073460000020022

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073460000020024

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7346 spring steel 2 x 30 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 5 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 6 PU=S

Kód:

073460000020030

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073460000025005

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073460000025006

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7346 spring steel 2,5 x 8 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 10 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 12 PU=S

Kód:

073460000025008

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073460000025010

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073460000025012

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 7346 spring steel 2,5 x 14 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 16 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 18 PU=S

Kód:

073460000025014

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073460000025016

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073460000025018

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

DIN 7346 spring steel 2,5 x 20 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 22 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 24 PU=S

Kód:

073460000025020

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073460000025022

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073460000025024

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

24 mm

DIN 7346 spring steel 2,5 x 26 PU=S

DIN 7346 spring steel 2,5 x 30 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 4 PU=S

Kód:

073460000025026

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073460000025030

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073460000030004

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 7346 spring steel 3 x 5 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 6 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 8 PU=S

Kód:

073460000030005

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073460000030006

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073460000030008

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7346 spring steel 3 x 10 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 12 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 14 PU=S

Kód:

073460000030010

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073460000030012

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073460000030014

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7346 spring steel 3 x 16 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 18 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 20 PU=S

Kód:

073460000030016

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073460000030018

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073460000030020

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7346 spring steel 3 x 22 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 24 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 26 PU=S

Kód:

073460000030022

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073460000030024

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073460000030026

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7346 spring steel 3 x 28 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 30 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 32 PU=S

Kód:

073460000030028

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

073460000030030

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073460000030032

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7346 spring steel 3 x 36 PU=S

DIN 7346 spring steel 3 x 40 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 6 PU=S

Kód:

073460000030036

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

073460000030040

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073460000040006

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7346 spring steel 4 x 8 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 10 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 12 PU=S

Kód:

073460000040008

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073460000040010

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073460000040012

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7346 spring steel 4 x 14 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 16 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 18 PU=S

Kód:

073460000040014

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073460000040016

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073460000040018

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7346 spring steel 4 x 20 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 22 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 24 PU=S

Kód:

073460000040020

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073460000040022

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073460000040024

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7346 spring steel 4 x 26 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 28 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 30 PU=S

Kód:

073460000040026

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073460000040028

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

073460000040030

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7346 spring steel 4 x 32 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 36 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 40 PU=S

Kód:

073460000040032

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

073460000040036

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

073460000040040

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7346 spring steel 4 x 45 PU=S

DIN 7346 spring steel 4 x 50 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 5 PU=S

Kód:

073460000040045

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073460000040050

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073460000050005

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7346 spring steel 5 x 6 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 8 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 10 PU=S

Kód:

073460000050006

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073460000050008

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073460000050010

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7346 spring steel 5 x 12 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 14 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 16 PU=S

Kód:

073460000050012

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073460000050014

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073460000050016

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7346 spring steel 5 x 18 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 20 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 22 PU=S

Kód:

073460000050018

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073460000050020

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073460000050022

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 7346 spring steel 5 x 24 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 26 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 28 PU=S

Kód:

073460000050024

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073460000050026

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073460000050028

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7346 spring steel 5 x 30 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 32 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 36 PU=S

Kód:

073460000050030

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073460000050032

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

073460000050036

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7346 spring steel 5 x 40 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 45 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 50 PU=S

Kód:

073460000050040

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073460000050045

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073460000050050

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7346 spring steel 5 x 60 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 70 PU=S

DIN 7346 spring steel 5 x 80 PU=S

Kód:

073460000050060

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

073460000050070

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

073460000050080

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 7346 spring steel 6 x 10 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 12 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 14 PU=S

Kód:

073460000060010

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073460000060012

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073460000060014

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7346 spring steel 6 x 16 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 18 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 20 PU=S

Kód:

073460000060016

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073460000060018

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073460000060020

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7346 spring steel 6 x 22 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 24 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 26 PU=S

Kód:

073460000060022

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073460000060024

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073460000060026

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7346 spring steel 6 x 28 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 30 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 32 PU=S

Kód:

073460000060028

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

073460000060030

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073460000060032

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7346 spring steel 6 x 36 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 40 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 45 PU=S

Kód:

073460000060036

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

073460000060040

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073460000060045

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7346 spring steel 6 x 50 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 55 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 60 PU=S

Kód:

073460000060050

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073460000060055

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

073460000060060

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7346 spring steel 6 x 70 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 80 PU=S

DIN 7346 spring steel 6 x 100 PU=S

Kód:

073460000060070

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

073460000060080

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

073460000060100

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 10 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 12 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 14 PU=S

Kód:

073460000080010

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073460000080012

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073460000080014

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 16 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 18 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 20 PU=S

Kód:

073460000080016

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073460000080018

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073460000080020

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 22 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 24 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 26 PU=S

Kód:

073460000080022

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073460000080024

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073460000080026

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 28 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 30 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 32 PU=S

Kód:

073460000080028

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

073460000080030

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073460000080032

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 36 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 40 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 45 PU=S

Kód:

073460000080036

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

073460000080040

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073460000080045

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 50 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 55 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 60 PU=S

Kód:

073460000080050

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073460000080055

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

073460000080060

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 65 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 70 PU=S

DIN 7346 spring steel 8 x 80 PU=S

Kód:

073460000080065

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

073460000080070

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

073460000080080

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 7346 spring steel 8 x 100 PU=S

Kód:

073460000080100

Norma:

DIN 07346

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.