czech   english   deutsch

Split pins

DIN 94 steel 1 x 6 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100010006

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000940100010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000940100010010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 steel 1 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1 x 18 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100010012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000940100010016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000940100010018

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 94 steel 1 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100010020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000940100010025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100010032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 steel 1 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,2 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,2 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100010040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000940100012008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000940100012010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 steel 1,2 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,2 x 14 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,2 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100012012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000940100012014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000940100012016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 steel 1,2 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,2 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,2 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100012020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000940100012025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100012032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 steel 1,2 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,2 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100012036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000940100012040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000940100016008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

DIN 94 steel 1,6 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 14 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000940100016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000940100016014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

14 mm

DIN 94 steel 1,6 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 18 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000940100016018

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000940100016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 steel 1,6 x 22 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 28 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100016022

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000940100016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100016028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

28 mm

DIN 94 steel 1,6 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 1,6 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100016032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000940100016036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000940100016040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 steel 1,6 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100016050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000940100020008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000940100020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 steel 2 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 14 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000940100020014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000940100020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 steel 2 x 18 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 22 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100020018

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000940100020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000940100020022

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 94 steel 2 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 28 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100020028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000940100020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 steel 2 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100020036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000940100020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000940100020045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 steel 2 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000940100025010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000940100025012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 steel 2,5 x 14 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 18 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100025014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000940100025016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000940100025018

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

DIN 94 steel 2,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 22 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100025020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000940100025022

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000940100025025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 steel 2,5 x 28 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100025028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000940100025032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000940100025036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 steel 2,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100025040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000940100025045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000940100025050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 steel 2,5 x 56 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 2,5 x 63 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100025056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000940100025063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000940100032010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 steel 3,2 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 14 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100032012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000940100032014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000940100032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 steel 3,2 x 18 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 22 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100032018

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000940100032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000940100032022

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 94 steel 3,2 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 28 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100032028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000940100032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 steel 3,2 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000940100032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000940100032045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 steel 3,2 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 56 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 3,2 x 63 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000940100032056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000940100032063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 steel 3,2 x 71 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 18 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100032071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000940100040018

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000940100040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 steel 4 x 22 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 28 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100040022

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000940100040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100040028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 94 steel 4 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000940100040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000940100040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 steel 4 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 56 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100040045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000940100040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000940100040056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 steel 4 x 63 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 71 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000940100040071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000940100040080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 steel 4 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 4 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100040090

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000940100040100

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000940100050020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 steel 5 x 22 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 28 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100050022

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000940100050025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100050028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 94 steel 5 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000940100050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000940100050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 steel 5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 56 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100050045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000940100050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000940100050056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 steel 5 x 63 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 71 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000940100050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000940100050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 steel 5 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 112 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100050090

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000940100050100

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000940100050112

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

112 mm

DIN 94 steel 5 x 125 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5 x 210 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 5,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100050125

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

000940100050210

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

000940100055050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 steel 6,3 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 32 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 36 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100063025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000940100063032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000940100063036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 steel 6,3 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100063040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000940100063045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000940100063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 steel 6,3 x 56 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 63 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 71 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100063056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000940100063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000940100063071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 steel 6,3 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000940100063090

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000940100063100

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

100 mm

DIN 94 steel 6,3 x 112 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 125 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 6,3 x 140 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100063112

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

112 mm

Kód:

000940100063125

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

125 mm

Kód:

000940100063140

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

140 mm

DIN 94 steel 8 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100080040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000940100080045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000940100080050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 steel 8 x 56 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 63 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 71 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000940100080063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000940100080071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 steel 8 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100080080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000940100080090

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000940100080100

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 94 steel 8 x 112 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 125 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 94 steel 8 x 140 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000940100080112

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

112 mm

Kód:

000940100080125

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

000940100080140

Norma:

DIN 00094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 8 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 8 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 10 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000010010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000010010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 10 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000010010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000010010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000010016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000010016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000010016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000010016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000010020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000010020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000010020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000010020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000010025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000010025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000010025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000010025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000010032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000010032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 1 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000010032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000010032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000010032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 8 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000016008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000016008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 8 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000016008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000943000016008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 10 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 10 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 12 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 12 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000016032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000016032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 1,6 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000016032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000016032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000016032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 10 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 10 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000943000020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 12 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 12 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 1.4300 2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300 2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300 2 x 14 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000020014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000020014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 94 1.4300 2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300 2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300 2 x 14 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000020014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000020014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 12 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000025012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000025012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 12 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000025012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000943000025012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000025016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000025016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000025016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000025016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000025020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000025020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000025020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000025020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000025025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000025025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000025025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000025025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000025032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000025032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000025032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000025032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000025036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000025036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000025036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000025036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000025040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000025040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000025040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000025040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000025045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000025045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000025045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000025045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000025050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000025050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 2,5 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000025050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000025050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000025050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 14 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000032014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000032014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 14 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 14 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000032014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000943000032014

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 16 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943000032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000032045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000032045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000032045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000032045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 3,2 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 28 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000040028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000040028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 28 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000040028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000040028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000040045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000040045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000040045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000040045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 4 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 4 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000050020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000050020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 20 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 20 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000050020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943000050020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000050025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000050025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 25 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 25 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000050025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943000050025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 28 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000050028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000050028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 28 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 28 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000050028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000943000050028

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000050045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000050045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000050045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000050045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 56 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000050056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000050056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 56 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000050056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000050056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 71 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 1.4300/A2 5 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 5 x 71 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000063032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000063032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 32 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 32 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000063032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943000063032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000063036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000063036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000063036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000063036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000063040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000063040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 40 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 40 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000063040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943000063040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000063045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000063045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000063045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000063045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 56 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000063056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000063056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 56 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000063056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000063056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 71 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000063071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000063071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 71 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000063071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000063071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 80 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 6,3 x 80 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000080036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000080036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 36 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 36 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000080036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943000080036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000080045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000080045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 45 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 45 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000080045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000943000080045

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000080050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000080050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 50 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 50 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000080050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943000080050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 56 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 56 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 56 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943000080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000080063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000080063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 63 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 63 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000080063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943000080063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 71 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000080071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000080071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 71 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 71 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000080071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943000080071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 80 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000080080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000080080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 1.4300/A2 8 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 80 stainless A 2 PU=S

DIN 94 1.4300/A2 8 x 80 stainless A 2 PU=S

Kód:

000943000080080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000080080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943000080080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 brass 1 x 8 Ms PU=S

DIN 94 brass 1 x 12 Ms PU=S

DIN 94 brass 1,6 x 10 Ms PU=S

Kód:

000947000010008

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000947000010012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000947000016010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

DIN 94 brass 1,6 x 12 Ms PU=S

DIN 94 brass 1,6 x 16 Ms PU=S

DIN 94 brass 1,6 x 20 Ms PU=S

Kód:

000947000016012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000947000016016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000947000016020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 brass 1,6 x 25 Ms PU=S

DIN 94 brass 2 x 10 Ms PU=S

DIN 94 brass 2 x 12 Ms PU=S

Kód:

000947000016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000947000020010

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000947000020012

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 94 brass 2 x 16 Ms PU=S

DIN 94 brass 2 x 20 Ms PU=S

DIN 94 brass 2 x 25 Ms PU=S

Kód:

000947000020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000947000020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000947000020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 brass 2 x 32 Ms PU=S

DIN 94 brass 2 x 40 Ms PU=S

DIN 94 brass 2 x 50 Ms PU=S

Kód:

000947000020032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000947000020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000947000020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 brass 3,2 x 16 Ms PU=S

DIN 94 brass 3,2 x 20 Ms PU=S

DIN 94 brass 3,2 x 25 Ms PU=S

Kód:

000947000032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000947000032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000947000032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 brass 3,2 x 32 Ms PU=S

DIN 94 brass 3,2 x 36 Ms PU=S

DIN 94 brass 3,2 x 40 Ms PU=S

Kód:

000947000032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000947000032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000947000032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 brass 3,2 x 50 Ms PU=S

DIN 94 brass 3,2 x 63 Ms PU=S

DIN 94 brass 4 x 20 Ms PU=S

Kód:

000947000032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000947000032063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000947000040020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 brass 4 x 25 Ms PU=S

DIN 94 brass 4 x 32 Ms PU=S

DIN 94 brass 4 x 36 Ms PU=S

Kód:

000947000040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000947000040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000947000040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 brass 4 x 40 Ms PU=S

DIN 94 brass 4 x 50 Ms PU=S

DIN 94 brass 4 x 63 Ms PU=S

Kód:

000947000040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000947000040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000947000040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 brass 5 x 32 Ms PU=S

DIN 94 brass 5 x 36 Ms PU=S

DIN 94 brass 5 x 40 Ms PU=S

Kód:

000947000050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000947000050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000947000050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 brass 5 x 50 Ms PU=S

DIN 94 brass 5 x 63 Ms PU=S

DIN 94 brass 5 x 80 Ms PU=S

Kód:

000947000050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000947000050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000947000050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 brass 6,3 x 50 Ms PU=S

DIN 94 brass 6,3 x 63 Ms PU=S

DIN 94 brass 6,3 x 100 Ms PU=S

Kód:

000947000063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000947000063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000947000063100

Norma:

DIN 00094

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

100 mm

DIN 94 A 4 8 x 56 A 4 PU=S

DIN 94 copper 1,6 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 1,6 x 25 Cu PU=S

Kód:

000949400080056

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

56 mm

Kód:

000943010016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 1,6 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 1,6 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 1,6 x 25 Cu PU=S

Kód:

000943010016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 1,6 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 16 Cu PU=S

Kód:

000943010016025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 16 Cu PU=S

Kód:

000943010020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 20 Cu PU=S

Kód:

000943010020016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 copper 2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 20 Cu PU=S

Kód:

000943010020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 copper 2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 25 Cu PU=S

Kód:

000943010020020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 25 Cu PU=S

Kód:

000943010020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010020025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010020040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 2 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 16 Cu PU=S

Kód:

000943010020050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 copper 3,2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 16 Cu PU=S

Kód:

000943010032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 94 copper 3,2 x 16 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 20 Cu PU=S

Kód:

000943010032016

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000943010032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 copper 3,2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 20 Cu PU=S

Kód:

000943010032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

DIN 94 copper 3,2 x 20 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 25 Cu PU=S

Kód:

000943010032020

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000943010032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 3,2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 25 Cu PU=S

Kód:

000943010032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 3,2 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 32 Cu PU=S

Kód:

000943010032025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 copper 3,2 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 32 Cu PU=S

Kód:

000943010032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 copper 3,2 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 36 Cu PU=S

Kód:

000943010032032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 copper 3,2 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 36 Cu PU=S

Kód:

000943010032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 copper 3,2 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010032036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 3,2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 3,2 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010032040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 3,2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 3,2 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 3,2 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S

Kód:

000943010032050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S

Kód:

000943010040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 32 Cu PU=S

Kód:

000943010040025

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000943010040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 copper 4 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 32 Cu PU=S

Kód:

000943010040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 copper 4 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 36 Cu PU=S

Kód:

000943010040032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 copper 4 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 36 Cu PU=S

Kód:

000943010040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 copper 4 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010040036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010040040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 4 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 4 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 63 Cu PU=S

Kód:

000943010040050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 copper 4 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 4 x 63 Cu PU=S

Kód:

000943010040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 copper 4 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 32 Cu PU=S

Kód:

000943010040063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 copper 5 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 32 Cu PU=S

Kód:

000943010050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 94 copper 5 x 32 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 36 Cu PU=S

Kód:

000943010050032

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000943010050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 copper 5 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 36 Cu PU=S

Kód:

000943010050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 94 copper 5 x 36 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010050036

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000943010050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 40 Cu PU=S

Kód:

000943010050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 94 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010050040

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000943010050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 63 Cu PU=S

Kód:

000943010050050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 copper 5 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 63 Cu PU=S

Kód:

000943010050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 copper 5 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 71 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 71 Cu PU=S

Kód:

000943010050063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943010050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 copper 5 x 71 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 71 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 71 Cu PU=S

Kód:

000943010050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943010050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943010050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

DIN 94 copper 5 x 71 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 80 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 80 Cu PU=S

Kód:

000943010050071

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

71 mm

Kód:

000943010050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943010050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 copper 5 x 80 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 80 Cu PU=S

DIN 94 copper 5 x 80 Cu PU=S

Kód:

000943010050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943010050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943010050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 copper 5 x 80 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010050080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943010063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 6,3 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 50 Cu PU=S

Kód:

000943010063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 94 copper 6,3 x 50 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 63 Cu PU=S

Kód:

000943010063050

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000943010063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 copper 6,3 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 63 Cu PU=S

Kód:

000943010063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

DIN 94 copper 6,3 x 63 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 80 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 80 Cu PU=S

Kód:

000943010063063

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

63 mm

Kód:

000943010063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943010063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 copper 6,3 x 80 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 80 Cu PU=S

DIN 94 copper 6,3 x 80 Cu PU=S

Kód:

000943010063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943010063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000943010063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN 94 copper 6,3 x 80 Cu PU=S

Kód:

000943010063080

Norma:

DIN 00094

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.