czech   english   deutsch

CSK-head tapping screw

DIN 7982 steel 2,2 x 4,5 -C-T 6 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,2 x 6,5 -C-T 6 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,2 x 9,5 -C-T 6 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160022004

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

4 mm

Kód:

079820160022006

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079820160022009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7982 steel 2,2 x 13 -C-T 6 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,2 x 16 -C-T 6 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 6,5 -C-T10 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160022013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820160022016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820160029006

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7982 steel 2,9 x 9,5 -C-T10 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 13 -C-T10 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 16 -C-T10 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160029009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820160029013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820160029016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7982 steel 2,9 x 19 -C-T10 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 22 -C-T10 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 25 -C-T10 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160029019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820160029022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820160029025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7982 steel 3,5 x 9,5 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 13 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 16 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160035009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820160035013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820160035016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7982 steel 3,5 x 19 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 22 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 25 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160035019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820160035022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820160035025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7982 steel 3,5 x 32 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 38 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 45 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160035032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820160035038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820160035045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 7982 steel 3,5 x 50 -C-T15 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 9,5 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 13 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160035050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079820160039009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820160039013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7982 steel 3,9 x 16 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 19 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 22 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160039016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820160039019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820160039022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7982 steel 3,9 x 25 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 32 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 38 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160039025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820160039032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820160039038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

DIN 7982 steel 3,9 x 45 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 50 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 9,5 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160039045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820160039050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079820160042009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 13 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 16 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 19 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160042013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820160042016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820160042019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 22 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 25 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 32 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160042022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820160042025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820160042032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 38 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 45 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 50 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160042038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820160042045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820160042050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 60 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 70 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 80 -C-T20 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160042060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079820160042070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079820160042080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

80 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 9,5 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 13 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 16 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160048009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820160048013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820160048016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 19 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 22 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 25 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160048019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820160048022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820160048025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 32 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 38 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 45 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160048032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820160048038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820160048045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 50 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 60 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 70 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160048050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079820160048060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079820160048070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 80 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 90 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x100 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160048080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079820160048090

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

Kód:

079820160048100

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 13 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 16 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 19 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160055013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820160055016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820160055019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 22 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 25 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 32 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160055022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820160055025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820160055032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 38 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 45 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 50 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160055038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820160055045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820160055050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 60 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 70 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 80 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160055060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079820160055070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079820160055080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

80 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 90 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x100 -C-T25 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 13 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160055090

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

90 mm

Kód:

079820160055100

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

100 mm

Kód:

079820160063013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

DIN 7982 steel 6,3 x 16 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 19 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 22 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160063016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820160063019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820160063022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7982 steel 6,3 x 25 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 32 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 38 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160063025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820160063032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820160063038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

DIN 7982 steel 6,3 x 45 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 50 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 60 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160063045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820160063050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079820160063060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

DIN 7982 steel 6,3 x 70 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 80 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 90 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160063070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079820160063080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079820160063090

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

90 mm

DIN 7982 steel 6,3 x100 -C-T30 zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,2 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,2 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820160063100

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

100 mm

Kód:

079820140022006

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079820140022009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7982 steel 2,2 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,2 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140022013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820140022016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820140029006

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7982 steel 2,9 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140029009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820140029013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820140029016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7982 steel 2,9 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 2,9 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140029019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820140029022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820140029025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7982 Stahl 2,9 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140029032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820140035006

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079820140035009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7982 steel 3,5 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140035013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820140035016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820140035019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 steel 3,5 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,5 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140035022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820140035025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820140035032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 steel 3,5 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140035038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820140039009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820140039013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7982 steel 3,9 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140039016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820140039019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820140039022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7982 steel 3,9 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140039025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820140039032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820140039038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

DIN 7982 steel 3,9 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 3,9 x 60 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140039045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820140039050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079820140039060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

60 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140042009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820140042013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820140042016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140042019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820140042022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820140042025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140042032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820140042038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820140042045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 60 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,2 x 70 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140042050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079820140042060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079820140042070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

70 mm

DIN 7982 steel 4,2 x 80 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140042080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079820140048009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079820140048013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140048016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820140048019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079820140048022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140048025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820140048032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079820140048038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 60 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140048045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820140048050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079820140048060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 70 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 80 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 90 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140048070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079820140048080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079820140048090

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

DIN 7982 steel 4,8 x 100 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 110 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 4,8 x 120 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140048100

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

079820140048110

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

110 mm

Kód:

079820140048120

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

120 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140055013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079820140055016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820140055019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140055022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820140055025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820140055032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 5,5 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140055038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820140055045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820140055050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7982 steel 5,5 x 60 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140055060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079820140063016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079820140063019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 steel 6,3 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140063022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079820140063025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079820140063032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 steel 6,3 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140063038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079820140063045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079820140063050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7982 steel 6,3 x 60 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 70 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7982 steel 6,3 x 80 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079820140063060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079820140063070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079820140063080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN 7982 A 2 2,2 x 4,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,2 x 6,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,2 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240022004

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

4 mm

Kód:

079829240022006

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079829240022009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7982 A 2 2,2 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,2 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,2 x 19 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240022013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079829240022016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079829240022019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 A 2 2,9 x 6,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,9 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,9 x 13 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240029006

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079829240029009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079829240029013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7982 A 2 2,9 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,9 x 19 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240029016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079829240029019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079829240029022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7982 A 2 2,9 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 13 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240029025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079829240035009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079829240035013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7982 A 2 3,5 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 19 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 22 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240035016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079829240035019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079829240035022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7982 A 2 3,5 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 32 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 38 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240035025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079829240035032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079829240035038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7982 A 2 3,5 x 45 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 50 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,5 x 60 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240035045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079829240035050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079829240035060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 7982 A 2 3,9 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,9 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,9 x 16 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240039009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079829240039013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079829240039016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7982 A 2 3,9 x 19 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,9 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,9 x 25 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240039019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079829240039022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079829240039025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7982 A 2 3,9 x 32 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,9 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,9 x 45 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240039032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079829240039038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079829240039045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

DIN 7982 A 2 3,9 x 50 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 3,9 x 60 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,2 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240039050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079829240039060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079829240042009

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7982 A 2 4,2 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,2 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,2 x 19 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240042013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079829240042016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079829240042019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 A 2 4,2 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,2 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,2 x 32 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240042022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079829240042025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079829240042032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 A 2 4,2 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,2 x 45 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,2 x 50 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240042038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079829240042045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079829240042050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7982 A 2 4,2 x 60 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 16 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240042060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079829240048013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079829240048016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7982 A 2 4,8 x 19 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 25 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240048019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079829240048022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079829240048025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7982 A 2 4,8 x 32 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 45 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240048032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079829240048038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079829240048045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

DIN 7982 A 2 4,8 x 50 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 55 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 60 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240048050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079829240048055

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

55 mm

Kód:

079829240048060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

DIN 7982 A 2 4,8 x 70 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 80 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 4,8 x 90 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240048070

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079829240048080

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079829240048090

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

DIN 7982 A 2 4,8 x 100 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 5,5 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 5,5 x 19 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240048100

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

079829240055013

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079829240055019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 A 2 5,5 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 5,5 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 5,5 x 32 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240055022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079829240055025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079829240055032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 A 2 5,5 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 5,5 x 45 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 5,5 x 50 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240055038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079829240055045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079829240055050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7982 A 2 5,5 x 60 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 6,3 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 6,3 x 19 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240055060

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079829240063016

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079829240063019

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7982 A 2 6,3 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 6,3 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 6,3 x 32 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240063022

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079829240063025

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079829240063032

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7982 A 2 6,3 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 6,3 x 45 -C-H A 2 PU=S

DIN 7982 A 2 6,3 x 50 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079829240063038

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079829240063045

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079829240063050

Norma:

DIN 07982

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7983 steel 2,9 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 2,9 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 2,9 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140029006

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079830140029009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079830140029013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7983 steel 2,9 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 2,9 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 2,9 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140029016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079830140029019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079830140029022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7983 steel 2,9 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,5 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,5 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140029025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079830140035009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079830140035013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7983 steel 3,5 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,5 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,5 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140035016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079830140035019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079830140035022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7983 steel 3,5 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,5 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,5 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140035025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079830140035032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079830140035038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7983 steel 3,9 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,9 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,9 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140039009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079830140039013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079830140039016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7983 steel 3,9 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,9 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,9 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140039019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079830140039022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079830140039025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7983 steel 3,9 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 3,9 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,2 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140039032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079830140039038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079830140042009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7983 steel 4,2 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,2 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,2 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140042013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079830140042016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079830140042019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7983 steel 4,2 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,2 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,2 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140042022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079830140042025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079830140042032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7983 steel 4,2 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,2 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,2 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140042038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079830140042045

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079830140042050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7983 steel 4,8 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,8 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,8 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140048009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079830140048013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079830140048016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7983 steel 4,8 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,8 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,8 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140048019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079830140048022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079830140048025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7983 steel 4,8 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,8 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,8 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140048032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079830140048038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079830140048045

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

DIN 7983 steel 4,8 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 4,8 x 60 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 Stahl 4,8 x 70 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140048050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079830140048060

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079830140048070

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

DIN 7983 Stahl 4,8 x 80 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 5,5 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 5,5 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140048080

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079830140055013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079830140055016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7983 steel 5,5 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 5,5 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 5,5 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140055019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079830140055022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079830140055025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7983 steel 5,5 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 5,5 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 5,5 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140055032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079830140055038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079830140055045

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 7983 steel 5,5 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 6,3 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 6,3 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140055050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079830140063016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079830140063019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7983 steel 6,3 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 6,3 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 6,3 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140063022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079830140063025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079830140063032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7983 steel 6,3 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 6,3 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7983 steel 6,3 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079830140063038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079830140063045

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079830140063050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7983 A 2 2,9 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 2,9 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 2,9 x 16 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240029009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079839240029013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079839240029016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7983 A 2 2,9 x 19 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 2,9 x 25 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240029019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079839240029022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079839240029025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7983 A 2 3,5 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,5 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,5 x 16 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240035009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079839240035013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079839240035016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7983 A 2 3,5 x 19 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,5 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,5 x 25 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240035019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079839240035022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079839240035025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7983 A 2 3,5 x 32 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,5 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,9 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240035032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079839240035038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079839240039009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7983 A 2 3,9 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,9 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,9 x 19 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240039013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079839240039016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079839240039019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7983 A 2 3,9 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,9 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 3,9 x 32 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240039022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079839240039025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079839240039032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

DIN 7983 A 2 3,9 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 9,5 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 13 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240039038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079839240042009

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079839240042013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7983 A 2 4,2 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 19 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 22 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240042016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079839240042019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079839240042022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7983 A 2 4,2 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 32 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 38 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240042025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079839240042032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079839240042038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7983 A 2 4,2 x 45 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 50 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,2 x 60 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240042045

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079839240042050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079839240042060

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

DIN 7983 A 2 4,8 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,8 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,8 x 19 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240048013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079839240048016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079839240048019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7983 A 2 4,8 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,8 x 25 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,8 x 32 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240048022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079839240048025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079839240048032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7983 A 2 4,8 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,8 x 45 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 4,8 x 50 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240048038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079839240048045

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079839240048050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7983 A 2 5,5 x 13 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 5,5 x 16 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 5,5 x 19 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240055013

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079839240055016

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079839240055019

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7983 A 2 5,5 x 32 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 5,5 x 38 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 5,5 x 45 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240055032

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079839240055038

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079839240055045

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 7983 A 2 5,5 x 50 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 6,3 x 22 -C-H A 2 PU=S

DIN 7983 A 2 6,3 x 25 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240055050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079839240063022

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079839240063025

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

DIN 7983 A 2 6,3 x 50 -C-H A 2 PU=S

Kód:

079839240063050

Norma:

DIN 07983

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.