czech   english   deutsch

Hexa. head wood screws

DIN 571 steel 6 x 35 PU=S

DIN 571 steel 6 x 40 PU=S

DIN 571 steel 6 x 50 PU=S

Kód:

005710000060035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005710000060040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005710000060050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 571 steel 6 x 60 PU=S

DIN 571 steel 8 x 30 PU=S

DIN 571 steel 8 x 40 PU=S

Kód:

005710000060060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005710000080030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005710000080040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 571 steel 8 x 50 PU=S

DIN 571 steel 8 x 60 PU=S

DIN 571 steel 8 x 70 PU=S

Kód:

005710000080050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005710000080060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005710000080070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 571 steel 5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100050020

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005710100050025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005710100050030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 571 steel 5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100050035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005710100050040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005710100050045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 571 steel 5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100050050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005710100050060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005710100060020

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 571 steel 6 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100060025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005710100060030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005710100060035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 571 steel 6 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100060040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005710100060045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005710100060050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 571 steel 6 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 65 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100060055

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

005710100060060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005710100060065

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 571 steel 6 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 75 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100060070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

005710100060075

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

005710100060080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 571 steel 6 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 110 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100060090

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

005710100060100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

005710100060110

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 571 steel 6 x 120 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 6 x 140 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100060120

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

005710100060140

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

005710100080025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 571 steel 8 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100080030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005710100080035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005710100080040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 571 steel 8 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100080045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005710100080050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005710100080055

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 571 steel 8 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 65 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100080060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005710100080065

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

005710100080070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 571 steel 8 x 75 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100080075

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

005710100080080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005710100080090

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 571 steel 8 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 110 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 120 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100080100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

005710100080110

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

005710100080120

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 571 steel 8 x 130 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 140 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 150 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100080130

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

005710100080140

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

005710100080150

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 571 steel 8 x 160 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 180 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 571 steel 8 x 200 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005710100080160

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

005710100080180

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

005710100080200

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 571 steel 6 x 35 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 6 x 40 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 6 x 50 hot-dipped tZn PU=S

Kód:

005710200060035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005710200060040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005710200060050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 571 steel 7 x 60 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 7 x 70 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 7 x 80 hot-dipped tZn PU=S

Kód:

005710200070060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005710200070070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

005710200070080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 571 steel 7 x 90 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 7 x 100 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 7 x 110 hot-dipped tZn PU=S

Kód:

005710200070090

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

005710200070100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

005710200070110

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 571 steel 7 x 120 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 7 x 130 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 8 x 40 hot-dipped tZn PU=S

Kód:

005710200070120

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

005710200070130

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

005710200080040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 571 steel 8 x 50 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 8 x 60 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 8 x 65 hot-dipped tZn PU=S

Kód:

005710200080050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005710200080060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005710200080065

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 571 steel 8 x 70 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 8 x 80 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 steel 8 x 100 hot-dipped tZn PU=S

Kód:

005710200080070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

005710200080080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005710200080100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 571 steel 8 x 140 hot-dipped tZn PU=S

DIN 571 brass 6 x 30 Ms PU=S

DIN 571 brass 6 x 40 Ms PU=S

Kód:

005710200080140

Norma:

DIN 00571

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

005717000060030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005717000060040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 571 brass 6 x 50 Ms PU=S

DIN 571 brass 6 x 60 Ms PU=S

DIN 571 brass 8 x 30 Ms PU=S

Kód:

005717000060050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005717000060060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005717000080030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 571 brass 8 x 40 Ms PU=S

DIN 571 brass 8 x 50 Ms PU=S

DIN 571 brass 8 x 60 Ms PU=S

Kód:

005717000080040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005717000080050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005717000080060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 571 brass 8 x 80 Ms PU=S

DIN 571 A 2 5 x 25 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 5 x 30 A 2 PU=S

Kód:

005717000080080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005719200050025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005719200050030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 571 A 2 5 x 35 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 5 x 40 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 5 x 45 A 2 PU=S

Kód:

005719200050035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005719200050040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005719200050045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 571 A 2 5 x 50 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 5 x 60 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 5 x 70 A 2 PU=S

Kód:

005719200050050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005719200050060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005719200050070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 571 A 2 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 25 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 30 A 2 PU=S

Kód:

005719200060020

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005719200060025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005719200060030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 571 A 2 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 40 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 45 A 2 PU=S

Kód:

005719200060035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005719200060040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005719200060045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 571 A 2 6 x 50 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 60 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 70 A 2 PU=S

Kód:

005719200060050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005719200060060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005719200060070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 571 A 2 6 x 80 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 90 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 100 A 2 PU=S

Kód:

005719200060080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005719200060090

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

005719200060100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 571 A 2 6 x 110 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 120 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 6 x 130 A 2 PU=S

Kód:

005719200060110

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

005719200060120

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

005719200060130

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 571 A 2 8 x 25 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 30 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 35 A 2 PU=S

Kód:

005719200080025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005719200080030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005719200080035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 571 A 2 8 x 40 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 45 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

005719200080040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005719200080045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005719200080050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 571 A 2 8 x 55 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 60 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 70 A 2 PU=S

Kód:

005719200080055

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

005719200080060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005719200080070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 571 A 2 8 x 80 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 90 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 100 A 2 PU=S

Kód:

005719200080080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005719200080090

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

005719200080100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 571 A 2 8 x 110 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 120 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 130 A 2 PU=S

Kód:

005719200080110

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

005719200080120

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

005719200080130

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 571 A 2 8 x 140 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 150 A 2 PU=S

DIN 571 A 2 8 x 160 A 2 PU=S

Kód:

005719200080140

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

005719200080150

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

005719200080160

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 571 A 2 8 x 180 A 2 PU=S

DIN 571 A 4 5 x 25 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 5 x 30 A 4 PU=S

Kód:

005719200080180

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

005719400050025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005719400050030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 571 A 4 5 x 35 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 5 x 40 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 5 x 45 A 4 PU=S

Kód:

005719400050035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005719400050040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005719400050045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 571 A 4 5 x 50 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 5 x 60 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 5 x 70 A 4 PU=S

Kód:

005719400050050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005719400050060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005719400050070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 571 A 4 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 35 A 4 PU=S

Kód:

005719400060025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005719400060030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005719400060035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 571 A 4 6 x 40 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 45 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 50 A 4 PU=S

Kód:

005719400060040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005719400060045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005719400060050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 571 A 4 6 x 60 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 70 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 80 A 4 PU=S

Kód:

005719400060060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005719400060070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

005719400060080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 571 A 4 6 x 90 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 100 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 110 A 4 PU=S

Kód:

005719400060090

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

005719400060100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

005719400060110

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 571 A 4 6 x 120 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 6 x 130 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 25 A 4 PU=S

Kód:

005719400060120

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

005719400060130

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

005719400080025

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 571 A 4 8 x 30 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 35 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 40 A 4 PU=S

Kód:

005719400080030

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005719400080035

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005719400080040

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 571 A 4 8 x 45 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 50 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 60 A 4 PU=S

Kód:

005719400080045

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005719400080050

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005719400080060

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 571 A 4 8 x 70 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 80 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 90 A 4 PU=S

Kód:

005719400080070

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

005719400080080

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005719400080090

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 571 A 4 8 x 100 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 110 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 120 A 4 PU=S

Kód:

005719400080100

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

005719400080110

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

005719400080120

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 571 A 4 8 x 130 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 140 A 4 PU=S

DIN 571 A 4 8 x 150 A 4 PU=S

Kód:

005719400080130

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

005719400080140

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

005719400080150

Norma:

DIN 00571

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.