czech   english   deutsch

Headless screws

DIN 427 14 H M 3 x 6 PU=S

DIN 427 14 H M 3 x 8 PU=S

DIN 427 14 H M 3 x 10 PU=S

Kód:

004270000030006

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004270000030008

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004270000030010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 427 14 H M 3 x 12 PU=S

DIN 427 14 H M 3 x 16 PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 8 PU=S

Kód:

004270000030012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270000030016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004270000040008

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 427 14 H M 4 x 10 PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 12 PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 16 PU=S

Kód:

004270000040010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004270000040012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270000040016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 427 14 H M 4 x 20 PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 25 PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 30 PU=S

Kód:

004270000040020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004270000040025

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004270000040030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 427 14 H M 5 x 10 PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 12 PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 16 PU=S

Kód:

004270000050010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004270000050012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270000050016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 427 14 H M 5 x 18 PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 20 PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 22 PU=S

Kód:

004270000050018

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

004270000050020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004270000050022

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 427 14 H M 5 x 25 PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 30 PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 35 PU=S

Kód:

004270000050025

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004270000050030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004270000050035

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 427 14 H M 5 x 40 PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 12 PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 16 PU=S

Kód:

004270000050040

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004270000060012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270000060016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 427 14 H M 6 x 18 PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 20 PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 25 PU=S

Kód:

004270000060018

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

004270000060020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004270000060025

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 427 14 H M 6 x 30 PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 35 PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 40 PU=S

Kód:

004270000060030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004270000060035

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004270000060040

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 427 14 H M 6 x 45 PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 50 PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 16 PU=S

Kód:

004270000060045

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

004270000060050

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

004270000080016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 427 14 H M 8 x 18 PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 20 PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 25 PU=S

Kód:

004270000080018

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

004270000080020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004270000080025

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 427 14 H M 8 x 30 PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 35 PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 40 PU=S

Kód:

004270000080030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004270000080035

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004270000080040

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 427 14 H M 8 x 45 PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 50 PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 60 PU=S

Kód:

004270000080045

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

004270000080050

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

004270000080060

Norma:

DIN 00427

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 427 14 H M 3 x 6 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 3 x 8 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 3 x 10 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100030006

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004270100030008

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004270100030010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 427 14 H M 3 x 12 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 3 x 16 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 8 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100030012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270100030016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004270100040008

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 427 14 H M 4 x 10 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 12 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 16 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100040010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004270100040012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270100040016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 427 14 H M 4 x 20 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 4 x 30 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 10 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100040020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004270100040030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004270100050010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 427 14 H M 5 x 12 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 16 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 20 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100050012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270100050016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004270100050020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 427 14 H M 5 x 25 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 30 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 5 x 40 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100050025

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004270100050030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004270100050040

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 427 14 H M 6 x 12 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 16 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 20 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100060012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004270100060016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004270100060020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 427 14 H M 6 x 25 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 30 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 6 x 50 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100060025

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004270100060030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004270100060050

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 427 14 H M 8 x 16 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 20 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 25 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100080016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004270100080020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004270100080025

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 427 14 H M 8 x 30 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 35 zinc plated galZn PU=S

DIN 427 14 H M 8 x 40 zinc plated galZn PU=S

Kód:

004270100080030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004270100080035

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004270100080040

Norma:

DIN 00427

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 427 1.4305 M 3 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 3 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 4 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

004279100030006

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004279100030008

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004279100040008

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 427 1.4305 M 4 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 4 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 4 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

004279100040010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004279100040012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004279100040016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 427 1.4305 M 4 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 5 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

004279100040020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004279100050008

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004279100050010

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 427 1.4305 M 5 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 5 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 5 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

004279100050012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004279100050016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004279100050020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 427 1.4305 M 6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 6 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

004279100060012

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004279100060016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004279100060020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 427 1.4305 M 6 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 8 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 427 1.4305 M 8 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

004279100060030

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004279100080016

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004279100080020

Norma:

DIN 00427

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.