czech   english   deutsch

Cheese head screws

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 3 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 3 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 4 PU=S

Kód:

009205000030003

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009205000030003

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009205000030004

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 4 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 5 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 5 PU=S

Kód:

009205000030004

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009205000030005

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009205000030005

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 6 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 6 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 8 PU=S

Kód:

009205000030006

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009205000030006

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009205000030008

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 8 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 10 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 10 PU=S

Kód:

009205000030008

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009205000030010

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009205000030010

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 12 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 12 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 16 PU=S

Kód:

009205000030012

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009205000030012

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009205000030016

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 16 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 6 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 6 PU=S

Kód:

009205000030016

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009205000040006

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009205000040006

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 8 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 8 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 10 PU=S

Kód:

009205000040008

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009205000040008

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009205000040010

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 10 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 12 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 12 PU=S

Kód:

009205000040010

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009205000040012

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009205000040012

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 16 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 16 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 8 PU=S

Kód:

009205000040016

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009205000040016

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009205000050008

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 8 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S

Kód:

009205000050008

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009205000050010

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009205000050010

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 16 PU=S

Kód:

009205000050012

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009205000050012

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009205000050016

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 25 PU=S

DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 25 PU=S

Kód:

009205000050016

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009205000050025

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009205000050025

Norma:

DIN 00920

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 4 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 4 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 5 PU=S

Kód:

009215000030004

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009215000030004

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009215000030005

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 5 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 6 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 6 PU=S

Kód:

009215000030005

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009215000030006

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009215000030006

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 8 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 8 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 10 PU=S

Kód:

009215000030008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009215000030008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009215000030010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 10 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 5 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 5 PU=S

Kód:

009215000030010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009215000040005

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009215000040005

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 6 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 6 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 8 PU=S

Kód:

009215000040006

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009215000040006

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009215000040008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 8 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 10 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 10 PU=S

Kód:

009215000040008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009215000040010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009215000040010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 16 PU=S

Kód:

009215000040012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009215000040012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009215000040016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 16 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 6 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 6 PU=S

Kód:

009215000040016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009215000050006

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009215000050006

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 8 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 8 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S

Kód:

009215000050008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009215000050008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009215000050010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 12 PU=S

Kód:

009215000050010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009215000050012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009215000050012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 8 PU=S

Kód:

009215000050016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009215000050016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009215000060008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 8 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 10 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 10 PU=S

Kód:

009215000060008

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009215000060010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009215000060010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 16 PU=S

Kód:

009215000060012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009215000060012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009215000060016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 6 x 20 PU=S

Kód:

009215000060016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009215000060020

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009215000060020

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 10 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 10 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 12 PU=S

Kód:

009215000080010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009215000080010

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009215000080012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 12 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 16 PU=S

Kód:

009215000080012

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009215000080016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009215000080016

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 2 PU=S

Kód:

009215000080020

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009215000080020

Norma:

DIN 00921

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009235000030002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 2 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 3 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 3 PU=S

Kód:

009235000030002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009235000030003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009235000030003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 4 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 4 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 5 PU=S

Kód:

009235000030004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009235000030004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009235000030005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 6 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 6 PU=S

Kód:

009235000030005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009235000030006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009235000030006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 8 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 8 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 10 PU=S

Kód:

009235000030008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009235000030008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009235000030010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 10 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 2,5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 2,5 PU=S

Kód:

009235000030010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009235000040002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009235000040002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 3 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 3 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 4 PU=S

Kód:

009235000040003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009235000040003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009235000040004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 4 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 5 PU=S

Kód:

009235000040004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009235000040005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009235000040005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 6 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 6 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 8 PU=S

Kód:

009235000040006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009235000040006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009235000040008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 8 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 10 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 10 PU=S

Kód:

009235000040008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009235000040010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009235000040010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 12 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 12 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 16 PU=S

Kód:

009235000040012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009235000040012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009235000040016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 16 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 2,5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 2,5 PU=S

Kód:

009235000040016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009235000050002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009235000050002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 3 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 3 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 4 PU=S

Kód:

009235000050003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009235000050003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009235000050004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 4 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 5 PU=S

Kód:

009235000050004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009235000050005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009235000050005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 6 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 6 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 8 PU=S

Kód:

009235000050006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009235000050006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009235000050008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 8 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S

Kód:

009235000050008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009235000050010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009235000050010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 16 PU=S

Kód:

009235000050012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009235000050012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009235000050016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 3 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 3 PU=S

Kód:

009235000050016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009235000060003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009235000060003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 4 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 4 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 5 PU=S

Kód:

009235000060004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009235000060004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009235000060005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 6 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 6 PU=S

Kód:

009235000060005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009235000060006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009235000060006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 8 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 8 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 10 PU=S

Kód:

009235000060008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009235000060008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009235000060010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 10 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 12 PU=S

Kód:

009235000060010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009235000060012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009235000060012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 20 PU=S

Kód:

009235000060016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009235000060016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009235000060020

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 4 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 4 PU=S

Kód:

009235000060020

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009235000080004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009235000080004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 5 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 6 PU=S

Kód:

009235000080005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009235000080005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009235000080006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 6 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 8 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 8 PU=S

Kód:

009235000080006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009235000080008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009235000080008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 10 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 10 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 12 PU=S

Kód:

009235000080010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009235000080010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009235000080012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 12 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 16 PU=S

Kód:

009235000080012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009235000080016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009235000080016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 25 PU=S

Kód:

009235000080020

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009235000080020

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009235000080025

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 923 1.4305 M 3 x 3 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 3 x 4 stainless A 1 PU=S

Kód:

009235000080025

Norma:

DIN 00923

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009239100030003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009239100030004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 923 1.4305 M 3 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 3 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 4 x 2 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100030005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009239100030006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009239100040002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 923 1.4305 M 4 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 4 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 4 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100040004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009239100040005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009239100040006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 923 1.4305 M 4 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 4 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 4 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100040010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009239100040012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009239100040016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 923 1.4305 M 5 x 2,5 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 5 x 3 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 5 x 4 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100050002

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009239100050003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009239100050004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 923 1.4305 M 5 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 5 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 5 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100050005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009239100050006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009239100050008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 923 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 5 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 5 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100050010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009239100050012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009239100050016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 923 1.4305 M 6 x 3 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 6 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 6 x 5 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100060003

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009239100060004

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009239100060005

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 923 1.4305 M 6 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 6 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100060006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009239100060008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009239100060010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 923 1.4305 M 6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 6 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100060012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009239100060016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009239100060020

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 923 1.4305 M 6 x 25 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 8 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 8 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100060025

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009239100080006

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009239100080008

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 923 1.4305 M 8 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 8 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 923 1.4305 M 8 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100080010

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009239100080012

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009239100080016

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 923 1.4305 M 8 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

009239100080020

Norma:

DIN 00923

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.