czech   english   deutsch

Chipboard screws

ART 88095 chipboard sc. brass 3,5 x 16-Z raised CSK head Ms PU=S

ART 88095 chipboard sc. brass 3,5 x 20-Z raised CSK head Ms PU=S

ART 88095 chipboard sc. brass 3,5 x 25-Z raised CSK head Ms PU=S

Kód:

880957000035016

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880957000035020

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880957000035025

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88095 chipboard sc. brass 3,5 x 30-Z raised CSK head Ms PU=S

ART 88095 chipboard sc. brass 4 x 20-Z raised CSK head Ms PU=S

ART 88095 chipboard sc. brass 4 x 25-Z raised CSK head Ms PU=S

Kód:

880957000035030

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880957000040020

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880957000040025

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88095 chipboard sc. brass 4 x 30-Z raised CSK head Ms PU=S

ART 88095 chipboard sc. brass 4 x 35-Z raised CSK head Ms PU=S

ART 88095 chipboard sc. brass 4 x 40-Z raised CSK head Ms PU=S

Kód:

880957000040030

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880957000040035

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880957000040040

Norma:

ART 88095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 3 x 10 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3 x 12 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3 x 16 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100030010

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

880960100030012

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880960100030016

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 3 x 20 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3 x 25 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3 x 30 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100030020

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880960100030025

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880960100030030

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 3,5 x 12 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3,5 x 16 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3,5 x 20 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100035012

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880960100035016

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880960100035020

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 3,5 x 25 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3,5 x 30 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 3,5 x 35 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100035025

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880960100035030

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880960100035035

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 3,5 x 40 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 12 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 16 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100035040

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880960100040012

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880960100040016

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 17 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 20 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 25 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100040017

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880960100040020

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880960100040025

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 30 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 35 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 40 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100040030

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880960100040035

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880960100040040

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 45 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 50 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4 x 60 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100040045

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880960100040050

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880960100040060

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 12 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 16 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 20 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100045012

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880960100045016

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880960100045020

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 25 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 30 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 35 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100045025

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880960100045030

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880960100045035

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 40 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 45 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 50 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100045040

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880960100045045

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880960100045050

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 4,5 x 60 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 16 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 20 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100045060

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880960100050016

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880960100050020

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 25 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 30 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 35 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100050025

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880960100050030

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880960100050035

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 40 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 45 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 50 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100050040

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880960100050045

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880960100050050

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 60 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 70 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 80 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100050060

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880960100050070

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880960100050080

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 5 x 90 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 20 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 25 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100050090

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880960100060020

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880960100060025

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 30 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 35 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 40 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100060030

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880960100060035

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880960100060040

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 45 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 50 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 60 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100060045

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880960100060050

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880960100060060

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 70 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 80 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. st. 6 x 90 -Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880960100060070

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880960100060080

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880960100060090

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88096 chioboard sc. st. 6 x100-Z zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 3 x 16-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 3 x 20-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880960100060100

Norma:

ART 88096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880969200030016

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880969200030020

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 3 x 25-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 3 x 30-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 3,5 x 16-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200030025

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880969200030030

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880969200035016

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 3,5 x 20-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 3,5 x 25-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 3,5 x 30-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200035020

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880969200035025

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880969200035030

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 3,5 x 35-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 3,5 x 40-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 16-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200035035

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880969200035040

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880969200040016

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 20-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 25-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 30-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200040020

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880969200040025

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880969200040030

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 35-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 40-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 45-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200040035

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880969200040040

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880969200040045

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 4 x 50-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 20-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 25-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200040050

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880969200045020

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880969200045025

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 30-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 35-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 40-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200045030

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880969200045035

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880969200045040

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 45-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 50-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 4,5 x 60-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200045045

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880969200045050

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880969200045060

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 20-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 25-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 30-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200050020

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880969200050025

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880969200050030

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 35-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 40-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 45-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200050035

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880969200050040

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880969200050045

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 50-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 60-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 5 x 70-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200050050

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880969200050060

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880969200050070

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 6 x 40-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 6 x 45-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 6 x 50-Z pan head A 2 PU=S

Kód:

880969200060040

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880969200060045

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880969200060050

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88096 chipboard sc. A 2 6 x 60-Z pan head A 2 PU=S

ART 88096 chipboard sc. A 2 6 x 70-Z pan head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 10-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880969200060060

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880969200060070

Norma:

ART 88096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880970100030010

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 12-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 16-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 20-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100030012

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880970100030016

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880970100030020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 25-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 30-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 35-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100030025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970100030030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880970100030035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 40-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 45-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 12-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100030040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970100030045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880970100035012

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 16-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 20-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 25-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100035016

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880970100035020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880970100035025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 30-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 35-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 40-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100035030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880970100035035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880970100035040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 45-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 50-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 16-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100035045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880970100035050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880970100040016

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 20-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 25-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 30-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100040020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880970100040025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970100040030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 35-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 40-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 45-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100040035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880970100040040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970100040045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 50-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 55-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 60-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100040050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880970100040055

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880970100040060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 70-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 16-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 20-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100040070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880970100045016

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880970100045020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 25-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 30-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 35-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100045025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970100045030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880970100045035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 40-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 45-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 50-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100045040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970100045045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880970100045050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 55-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 60-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 70-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100045055

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880970100045060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880970100045070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 80-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 20-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 25-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100045080

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880970100050020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880970100050025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 30-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 35-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 40-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100050030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880970100050035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880970100050040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 45-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 50-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 55-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100050045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880970100050050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880970100050055

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 60-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 70-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 80-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100050060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880970100050070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880970100050080

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 90-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 100-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 30-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100050090

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880970100050100

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880970100060030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 40-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 50-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 60-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100060040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970100060050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880970100060060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 70-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 80-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 90-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100060070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880970100060080

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880970100060090

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 100-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 110-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 120-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100060100

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880970100060110

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

880970100060120

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 130-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 140-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 150-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100060130

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

880970100060140

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

880970100060150

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 160-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 180-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 200-Z zinc plated, countersunk head gal Zn PU=S

Kód:

880970100060160

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

880970100060180

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

880970100060200

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 12-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 16-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 20-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600030012

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880970600030016

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880970600030020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 25-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 30-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 35-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600030025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970600030030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880970600030035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3 x 40-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 12-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 16-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600030040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970600035012

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880970600035016

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 20-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 25-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 30-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600035020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880970600035025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970600035030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 35-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 40-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 45-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600035035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880970600035040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970600035045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 3,5 x 50-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 16-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 20-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600035050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880970600040016

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880970600040020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 25-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 30-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 35-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600040025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970600040030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880970600040035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 40-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 45-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 50-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600040040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970600040045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880970600040050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 60-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4 x 70-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 20-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600040060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880970600040070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880970600045020

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 25-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 30-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 35-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600045025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970600045030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880970600045035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 40-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 45-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 50-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600045040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970600045045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880970600045050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 55-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 60-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 70-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600045055

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880970600045060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880970600045070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 4,5 x 80-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 25-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 30-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600045080

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880970600050025

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880970600050030

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 35-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 40-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 45-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600050035

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880970600050040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970600050045

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 50-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 55-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 60-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600050050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880970600050055

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880970600050060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 70-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 80-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 90-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600050070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880970600050080

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880970600050090

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 5 x 100-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 40-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 50-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600050100

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880970600060040

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880970600060050

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 60-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 70-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 80-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600060060

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880970600060070

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880970600060080

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 90-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 100-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 110-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600060090

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880970600060100

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880970600060110

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 120-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 130-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 140-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

Kód:

880970600060120

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

880970600060130

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

880970600060140

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

ART 88097 chipboard sc. st. 6 x 150-Z YZP, countersunk head gal ZnC PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3 x 12-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3 x 16-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880970600060150

Norma:

ART 88097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

880979200030012

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880979200030016

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 3 x 20-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3 x 25-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3 x 30-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200030020

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880979200030025

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880979200030030

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 16-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 20-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 25-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200035016

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880979200035020

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880979200035025

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 30-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 35-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 40-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200035030

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880979200035035

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880979200035040

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 45-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 3,5 x 50-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 16-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200035045

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880979200035050

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880979200040016

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 20-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 25-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 30-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200040020

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880979200040025

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880979200040030

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 35-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 40-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 45-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200040035

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880979200040040

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880979200040045

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 50-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 60-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 70-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200040050

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880979200040060

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880979200040070

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 4 x 80-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 20-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 25-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200040080

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880979200045020

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880979200045025

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 30-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 35-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 40-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200045030

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880979200045035

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880979200045040

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 45-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 50-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 60-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200045045

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880979200045050

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880979200045060

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 4,5 x 70-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 20-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 25-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200045070

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880979200050020

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880979200050025

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 30-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 35-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 40-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200050030

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880979200050035

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880979200050040

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 50-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 60-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 70-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200050050

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880979200050060

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880979200050070

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 80-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 90-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 5 x 100-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200050080

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880979200050090

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880979200050100

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 40-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 50-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 60-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200060040

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880979200060050

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880979200060060

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 70-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 80-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 90-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200060070

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880979200060080

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880979200060090

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 100-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 110-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 120-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200060100

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880979200060110

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

880979200060120

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 130-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 140-Z countersunk head A 2 PU=S

ART 88097 chipboard sc. A 2 6 x 150-Z countersunk head A 2 PU=S

Kód:

880979200060130

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

880979200060140

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

880979200060150

Norma:

ART 88097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 12 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 16 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 20 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100030012

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880980100030016

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880980100030020

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 25 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 30 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 35 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100030025

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880980100030030

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880980100030035

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 40 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3 x 45 -T10 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 12 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100030040

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880980100030045

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880980100035012

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 16 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 20 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 25 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100035016

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880980100035020

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880980100035025

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 30 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 35 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 40 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100035030

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880980100035035

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880980100035040

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 45 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 3,5 x 50 -T15 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 16 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100035045

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880980100035050

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880980100040016

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 20 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 25 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 30 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100040020

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880980100040025

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880980100040030

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 35 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 40 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 45 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100040035

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880980100040040

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880980100040045

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 50 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 60 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 70 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100040050

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880980100040060

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880980100040070

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88098 chipboard screws steel 4 x 80 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 16 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 20 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100040080

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880980100045016

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880980100045020

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 25 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 30 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 35 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100045025

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880980100045030

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880980100045035

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 40 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 45 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 50 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100045040

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880980100045045

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880980100045050

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 60 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 70 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 4,5 x 80 -T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100045060

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880980100045070

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880980100045080

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

80 mm

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 20 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 25 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 30 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100050020

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880980100050025

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880980100050030

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 35 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 40 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 50 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100050035

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880980100050040

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880980100050050

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 60 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 70 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 80 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100050060

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880980100050070

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880980100050080

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 90 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 5 x 100 -T25 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 30 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100050090

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880980100050100

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880980100060030

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 40 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 50 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 60 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100060040

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880980100060050

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880980100060060

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 70 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 80 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 90 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100060070

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880980100060080

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880980100060090

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 100 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 110 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 120 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100060100

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880980100060110

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

880980100060120

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 130 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 140 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 150 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100060130

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

880980100060140

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

880980100060150

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 160 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 180 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 6 x 200 -T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100060160

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

880980100060180

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

880980100060200

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

ART 88098 chipboard screws steel 8 x 70 -T40 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 8 x 80 -T40 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws steel 8 x 90 -T40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

880980100080070

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880980100080080

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880980100080090

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88098 chipboard screws steel 8 x 100 -T40 zinc plated gal Zn PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3 x 12 -T10 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3 x 16 -T10 CSK head PU=S

Kód:

880980100080100

Norma:

ART 88098

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880989200030012

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880989200030016

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 3 x 20 -T10 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3 x 25 -T10 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3 x 30 -T10 CSK head PU=S

Kód:

880989200030020

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880989200030025

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880989200030030

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 3 x 35 -T10 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3 x 40 -T10 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3,5 x 16 -T15 CSK head PU=S

Kód:

880989200030035

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880989200030040

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880989200035016

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 3,5 x 20 -T15 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3,5 x 25 -T15 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3,5 x 30 -T15 CSK head PU=S

Kód:

880989200035020

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880989200035025

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880989200035030

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 3,5 x 35 -T15 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 3,5 x 40 -T15 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 16 -T20 CSK head PU=S

Kód:

880989200035035

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880989200035040

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880989200040016

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 20 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 25 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 30 -T20 CSK head PU=S

Kód:

880989200040020

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880989200040025

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880989200040030

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 35 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 40 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 45 -T20 CSK head PU=S

Kód:

880989200040035

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880989200040040

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880989200040045

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 50 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 60 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 70 -T20 CSK head PU=S

Kód:

880989200040050

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880989200040060

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880989200040070

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 4 x 80 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 16 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 20 -T20 CSK head PU=S

Kód:

880989200040080

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880989200045016

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880989200045020

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 25 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 30 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 35 -T20 CSK head PU=S

Kód:

880989200045025

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880989200045030

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880989200045035

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 40 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 45 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 50 -T20 CSK head PU=S

Kód:

880989200045040

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880989200045045

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880989200045050

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 60 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 4,5 x 70 -T20 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 20 -T25 CSK head PU=S

Kód:

880989200045060

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880989200045070

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880989200050020

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 25 -T25 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 30 -T25 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 35 -T25 CSK head PU=S

Kód:

880989200050025

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880989200050030

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880989200050035

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 40 -T25 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 50 -T25 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 60 -T25 CSK head PU=S

Kód:

880989200050040

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880989200050050

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880989200050060

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 70 -T25 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 80 -T25 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 90 -T25 CSK head PU=S

Kód:

880989200050070

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880989200050080

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880989200050090

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 5 x 100 -T25 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 40 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 50 -T30 CSK head PU=S

Kód:

880989200050100

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880989200060040

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880989200060050

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 60 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 70 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 80 -T30 CSK head PU=S

Kód:

880989200060060

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880989200060070

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880989200060080

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 90 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 100 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 110 -T30 CSK head PU=S

Kód:

880989200060090

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880989200060100

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880989200060110

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 120 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 130 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 140 -T30 CSK head PU=S

Kód:

880989200060120

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

880989200060130

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

880989200060140

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 150 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 160 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 180 -T30 CSK head PU=S

Kód:

880989200060150

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

880989200060160

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

880989200060180

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 6 x 200 -T30 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 8 x 70 -T40 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 8 x 80 -T40 CSK head PU=S

Kód:

880989200060200

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

880989200080070

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880989200080080

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 8 x 90 -T40 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 8 x 100 -T40 CSK head PU=S

ART 88098 chipboard screws A 2 8 x 120 -T40 CSK head PU=S

Kód:

880989200080090

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880989200080100

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880989200080120

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

ART 88098 chipboard screws A 2 8 x 140 -T40 CSK head PU=S

Kód:

880989200080140

Norma:

ART 88098

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.