czech   english   deutsch

Hexagon nuts

DIN 555 5 M 5 PU=S

DIN 555 5 M 5 PU=S

DIN 555 5 M 6 PU=S

Kód:

005555000050000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005555000050000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005555000060000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 555 5 M 6 PU=S

DIN 555 5 M 8 PU=S

DIN 555 5 M 8 PU=S

Kód:

005555000060000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005555000080000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005555000080000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 555 plastic M 3 polyamide Kunstst PU=S

DIN 555 plastic M 4 polyamide Kunstst PU=S

DIN 555 plastic M 5 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

005556000030000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005556000040000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005556000050000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 555 plastic M 6 polyamide Kunstst PU=S

DIN 555 plastic M 8 polyamide Kunstst PU=S

DIN 934 10 M 4 PU=S

Kód:

005556000060000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005556000080000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009341000040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 10 M 5 PU=S

DIN 934 10 M 6 PU=S

DIN 934 10 M 8 PU=S

Kód:

009341000050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009341000060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009341000080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 12 M 6 PU=S

DIN 934 12 M 6 PU=S

DIN 934 12 M 8 PU=S

Kód:

009342000060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009342000060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009342000080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 12 M 8 PU=S

DIN 934 brass M 2 Ms PU=S

DIN 934 brass M 2,3 Ms PU=S

Kód:

009342000080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347000020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347000023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 brass M 2,5 Ms PU=S

DIN 934 brass M 2,6 Ms PU=S

DIN 934 brass M 3 Ms PU=S

Kód:

009347000025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347000026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347000030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 brass M 4 Ms PU=S

DIN 934 brass M 5 Ms PU=S

DIN 934 brass M 6 Ms PU=S

Kód:

009347000040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347000050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347000060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 brass M 8 Ms PU=S

DIN 934 brass M 2 nickel plated Ms Ni PU=S

DIN 934 brass M 2,5 nickel plated Ms Ni PU=S

Kód:

009347000080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347300020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347300025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 brass M 3 nickel plated Ms Ni PU=S

DIN 934 brass M 3,5 nickel plated Ms Ni PU=S

DIN 934 brass M 4 nickel plated Ms Ni PU=S

Kód:

009347300030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347300035000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347300040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 brass M 5 nickel plated Ms Ni PU=S

DIN 934 brass M 6 nickel plated Ms Ni PU=S

DIN 934 brass M 8 nickel plated Ms Ni PU=S

Kód:

009347300050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347300060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347300080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 brass M 3 chrome plated Ms Cr PU=S

DIN 934 brass M 4 chrome plated Ms Cr PU=S

DIN 934 brass M 5 chrome plated Ms Cr PU=S

Kód:

009347400030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347400040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347400050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 brass M 6 chrome plated Ms Cr PU=S

DIN 934 brass M 8 chrome plated Ms Cr PU=S

DIN 934 6-8 M 2,5 plain blank PU=S

Kód:

009347400060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009347400080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348000025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6-8 M 3 plain blank PU=S

DIN 934 6-8 M 4 plain blank PU=S

DIN 934 8 M 5 plain blank PU=S

Kód:

009348000030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348000040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348000050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 8 M 6 plain blank PU=S

DIN 934 8 M 7 plain blank PU=S

DIN 934 8 M 8 plain blank PU=S

Kód:

009348000060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348000070000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348000080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6-8 M 2 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 6-8 M 2,5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 6-8 M 3 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009348100020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348100025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348100030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6-8 M 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009348100040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348100050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348100060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 8 M 7 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 8 M 6 HDG, thread tolerance 6H tZn PU=S

Kód:

009348100070000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348100080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348200060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 8 M 8 HDG, thread tolerance 6H tZn PU=S

DIN 934 1.4305 M 1,6 stainless A 1 PU=S

DIN 934 1.4305 M 2 stainless A 1 PU=S

Kód:

009348200080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349100016000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349100020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 1.4305 M 2,3 stainless A 1 PU=S

DIN 934 1.4305 M 2,5 stainless A 1 PU=S

DIN 934 1.4305 M 2,6 stainless A 1 PU=S

Kód:

009349100023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349100025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349100026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 A 2 M 3 A 2 PU=S

DIN 934 A 2 M 4 A 2 PU=S

DIN 934 A 2 M 5 A 2 PU=S

Kód:

009349200030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349200040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349200050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 A 2 M 6 A 2 PU=S

DIN 934 A 2 M 7 A 2 PU=S

DIN 934 A 2 M 8 A 2 PU=S

Kód:

009349200060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349200070000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349200080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 A 4 M 2 A 4 PU=S

DIN 934 A 4 M 2,5 A 4 PU=S

DIN 934 A 4 M 3 A 4 PU=S

Kód:

009349400020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349400025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349400030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 A 4 M 4 A 4 PU=S

DIN 934 A 4 M 5 A 4 PU=S

DIN 934 A 4 M 6 A 4 PU=S

Kód:

009349400040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349400050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349400060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 A 4 M 7 A 4 PU=S

DIN 934 A 4 M 8 A 4 PU=S

DIN 934 1.4571 M 6 A 5 PU=S

Kód:

009349400070000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349400080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349500060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A5-1.4571

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 1.4571 M 8 A 5 PU=S

DIN 936 22 H M 8 PU=S

DIN 936 17 H M 8 PU=S

Kód:

009349500080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A5-1.4571

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009361000080000

Norma:

DIN 00936

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009368000080000

Norma:

DIN 00936

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 936 17 H M 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 936 A 2 M 8 A 2 PU=S

DIN 936 A 4 M 8 A 4 PU=S

Kód:

009368100080000

Norma:

DIN 00936

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009369200080000

Norma:

DIN 00936

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009369400080000

Norma:

DIN 00936

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 982 8 M 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 982 8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 982 8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009828100040000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009828100050000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009828100060000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 982 8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 982 A 2 M 5 A 2 PU=S

DIN 982 A 2 M 6 A 2 PU=S

Kód:

009828100080000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009829200050000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009829200060000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 982 A 2 M 8 A 2 PU=S

DIN 982 A 4 M 5 A 4 PU=S

DIN 982 A 4 M 6 A 4 PU=S

Kód:

009829200080000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009829400050000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009829400060000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 982 A 4 M 8 A 4 PU=S

DIN 985 brass M 4 Ms PU=S

DIN 985 brass M 5 Ms PU=S

Kód:

009829400080000

Norma:

DIN 00982

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009857000040000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009857000050000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 brass M 6 Ms PU=S

DIN 985 brass M 8 Ms PU=S

DIN 985 8 M 2,5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009857000060000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009857000080000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009858100025000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 6/8 M 3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 985 6/8 M 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 985 6/8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009858100030000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009858100040000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009858100050000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 985 8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 985 A 2 M 2,5 A 2 PU=S

Kód:

009858100060000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009858100080000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009859200025000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 A 2 M 3 A 2 PU=S

DIN 985 A 2 M 4 A 2 PU=S

DIN 985 A 2 M 5 A 2 PU=S

Kód:

009859200030000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009859200040000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009859200050000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 A 2 M 6 A 2 PU=S

DIN 985 A 2 M 8 A 2 PU=S

DIN 985 A 4 M 3 A 4 PU=S

Kód:

009859200060000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009859200080000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009859400030000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 A 4 M 4 A 4 PU=S

DIN 985 A 4 M 5 A 4 PU=S

DIN 985 A 4 M 6 A 4 PU=S

Kód:

009859400040000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009859400050000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009859400060000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 A 4 M 8 A 4 PU=S

EN 1664 cl.8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

EN 1664 cl.8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009859400080000

Norma:

DIN 00985

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

016648100050000

Norma:

EN 01664

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

016648100060000

Norma:

EN 01664

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

EN 1664 cl.8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4032 10 M 4 PU=S

ISO 4032 10 M 5 PU=S

Kód:

016648100080000

Norma:

EN 01664

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040321000040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040321000050000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 10 M 6 PU=S

ISO 4032 10 M 8 PU=S

ISO 4032 brass M 2 Ms PU=S

Kód:

040321000060000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040321000080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040327000020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 brass M 2,3 Ms PU=S

ISO 4032 brass M 2,5 Ms PU=S

ISO 4032 brass M 2,6 Ms PU=S

Kód:

040327000023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040327000025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040327000026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 brass M 3 Ms PU=S

ISO 4032 brass M 4 Ms PU=S

ISO 4032 brass M 3 zinc plated Ms Ni PU=S

Kód:

040327000030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040327000040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040327300030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 brass M 4 nickel plated Ms Ni PU=S

ISO 4032 brass M 3 chromated Ms Cr PU=S

ISO 4032 brass M 4 chromated Ms Cr PU=S

Kód:

040327300040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040327400030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040327400040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6-8 bright M 2,5 blank PU=S

ISO 4032 6-8 bright M 3 blank PU=S

ISO 4032 6-8 bright M 4 blank PU=S

Kód:

040328000025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328000030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328000040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 8 bright M 5 blank PU=S

ISO 4032 8 bright M 6 blank PU=S

ISO 4032 8 bright M 8 blank PU=S

Kód:

040328000050000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328000060000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328000080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6-8 M 2 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4032 6-8 M 2,5 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4032 6-8 M 3 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040328100020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328100025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328100030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6-8 M 4 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4032 8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4032 8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040328100040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328100050000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328100060000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4032 8 M 8 HDG, thread tolerance 6H tZn PU=S

ISO 4032 1.4305 M 1,6 stainless A 1 PU=S

Kód:

040328100080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040328200080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329100016000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 1.4305 M 2,0 stainless A 1 PU=S

ISO 4032 1.4305 M 2,3 stainless A 1 PU=S

ISO 4032 1.4305 M 2,5 stainless A 1 PU=S

Kód:

040329100020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329100023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329100025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 1.4305 M 2,6 stainless A 1 PU=S

ISO 4032 A 2 M 3 A 2 PU=S

ISO 4032 A 2 M 4 A 2 PU=S

Kód:

040329100026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329200030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329200040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 A 2 M 5 A 2 PU=S

ISO 4032 A 2 M 6 A 2 PU=S

ISO 4032 A 2 M 8 A 2 PU=S

Kód:

040329200050000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329200060000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329200080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 A 4 M 2 A 4 PU=S

ISO 4032 A 4 M 2,5 A 4 PU=S

ISO 4032 A 4 M 3 A 4 PU=S

Kód:

040329400020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329400025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329400030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 A 4 M 4 A 4 PU=S

ISO 4032 A 4 M 6 A 4 PU=S

ISO 4032 A 4 M 8 A 4 PU=S

Kód:

040329400040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329400060000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040329400080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6334 10 M 8 s = 13 PU=S

DIN 6334 A 4 M 6 S = 10 A 4 PU=S

DIN 6334 A 4 M 8 s = 13 A 4 PU=S

Kód:

063341000080000

Norma:

DIN 06334

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063349400060000

Norma:

DIN 06334

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063349400080000

Norma:

DIN 06334

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6923 8 M 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6923 8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6923 8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069238100040000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069238100050000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069238100060000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6923 8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6923 A 2 M 4 A 2 PU=S

DIN 6923 A 2 M 5 A 2 PU=S

Kód:

069238100080000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069239200040000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069239200050000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6923 A 2 M 6 A 2 PU=S

DIN 6923 A 2 M 8 A 2 PU=S

DIN 6923 A 4 M 6 A 4 PU=S

Kód:

069239200060000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069239200080000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069239400060000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6923 A 4 M 8 A 4 PU=S

DIN 6924 8 M 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6924 8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069239400080000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069248100040000

Norma:

DIN 06924

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069248100050000

Norma:

DIN 06924

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6924 8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6924 8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6925 8 M 4 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069248100060000

Norma:

DIN 06924

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069248100080000

Norma:

DIN 06924

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069258100040000

Norma:

DIN 06925

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6925 8 M 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6925 8 M 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6925 8 M 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069258100050000

Norma:

DIN 06925

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069258100060000

Norma:

DIN 06925

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069258100080000

Norma:

DIN 06925

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 7040 8 M 4 zinc plated PU=S

ISO 7040 8 M 5 zinc plated PU=S

ISO 7040 8 M 6 zinc plated PU=S

Kód:

070408100040000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

070408100050000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

070408100060000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 7040 8 M 8 zinc plated PU=S

ISO 8673 6 AU M 90 x 6 PU=S

ISO 8673 6 AU M 90 x 6 PU=S

Kód:

070408100080000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

086733000900600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

086733000900600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

ISO 8673 6 AU M 90 x 6 PU=S

ISO 8673 6 AU M 90 x 6 PU=S

ISO 8673 6 AU M 90 x 6 PU=S

Kód:

086733000900600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

086733000900600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

086733000900600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

ISO 8673 6 AU M 90 x 6 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 4 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 4 PU=S

Kód:

086733000900600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

086733001000400

Norma:

ISO 08673

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

086733001000400

Norma:

ISO 08673

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

ISO 8673 6 AU M 100 x 4 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 4 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 4 PU=S

Kód:

086733001000400

Norma:

ISO 08673

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

086733001000400

Norma:

ISO 08673

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

086733001000400

Norma:

ISO 08673

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

ISO 8673 6 AU M 100 x 4 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 6 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 6 PU=S

Kód:

086733001000400

Norma:

ISO 08673

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

086733001000600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

086733001000600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

ISO 8673 6 AU M 100 x 6 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 6 PU=S

ISO 8673 6 AU M 100 x 6 PU=S

Kód:

086733001000600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

086733001000600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

086733001000600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

ISO 8673 6 AU M 100 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 2 PU=S

DIN 934 6 AU M 2 PU=S

Kód:

086733001000600

Norma:

ISO 08673

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343010020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2 PU=S

DIN 934 6 AU M 2 PU=S

DIN 934 6 AU M 2 PU=S

Kód:

009343010020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,3 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,3 PU=S

Kód:

009343010020000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2,3 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,3 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,3 PU=S

Kód:

009343010023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2,3 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,5 PU=S

Kód:

009343010023000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,5 PU=S

Kód:

009343010025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,6 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,6 PU=S

Kód:

009343010025000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2,6 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,6 PU=S

DIN 934 6 AU M 2,6 PU=S

Kód:

009343010026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 2,6 PU=S

DIN 934 6 AU M 3 PU=S

DIN 934 6 AU M 3 PU=S

Kód:

009343010026000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 3 PU=S

DIN 934 6 AU M 3 PU=S

DIN 934 6 AU M 3 PU=S

Kód:

009343010030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 3 PU=S

DIN 934 6 AU M 3,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 3,5 PU=S

Kód:

009343010030000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010035000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010035000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 3,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 3,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 3,5 PU=S

Kód:

009343010035000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010035000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010035000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 3,5 PU=S

DIN 934 6 AU M 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 4 PU=S

Kód:

009343010035000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 4 PU=S

Kód:

009343010040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 5 PU=S

DIN 934 6 AU M 5 PU=S

Kód:

009343010040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 5 PU=S

DIN 934 6 AU M 5 PU=S

DIN 934 6 AU M 5 PU=S

Kód:

009343010050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 5 PU=S

DIN 934 6 AU M 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 6 PU=S

Kód:

009343010050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 6 PU=S

Kód:

009343010060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 PU=S

Kód:

009343010060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 8 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 PU=S

Kód:

009343010080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343010080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU M 8 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2 PU=S

Kód:

009343010080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2 PU=S

Kód:

040323010020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,3 PU=S

Kód:

040323010020000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2,3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,3 PU=S

Kód:

040323010023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2,3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,5 PU=S

Kód:

040323010023000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,5 PU=S

Kód:

040323010025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,6 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,6 PU=S

Kód:

040323010025000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2,6 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,6 PU=S

ISO 4032 6 Au M 2,6 PU=S

Kód:

040323010026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 2,6 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3 PU=S

Kód:

040323010026000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3 PU=S

Kód:

040323010030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 3 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3,5 PU=S

Kód:

040323010030000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010035000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010035000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 3,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 3,5 PU=S

Kód:

040323010035000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010035000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010035000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 3,5 PU=S

ISO 4032 6 Au M 4 PU=S

ISO 4032 6 Au M 4 PU=S

Kód:

040323010035000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 4 PU=S

ISO 4032 6 Au M 4 PU=S

ISO 4032 6 Au M 4 PU=S

Kód:

040323010040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323010040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 Au M 4 PU=S

DIN 439 04 BM 2 PU=S

DIN 439 04 BM 2,5 PU=S

Kód:

040323010040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394020020000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394020025000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 3 PU=S

DIN 439 04 BM 4 PU=S

DIN 439 04 BM 5 PU=S

Kód:

004394020030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394020040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394020050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 6 PU=S

DIN 439 04 BM 8 PU=S

DIN 439 04 BM 2 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

004394020060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394020080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394120020000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 2,5 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 439 04 BM 3 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 439 04 BM 4 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

004394120025000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394120030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394120040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 5 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 439 04 BM 6 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 439 04 BM 8 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

004394120050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394120060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394120080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 8 hot-dipped thread-tol. 6H tZn PU=S

DIN 439 04 BM 3 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

DIN 439 04 BM 4 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

Kód:

004394220080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394620030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394620040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 5 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

DIN 439 04 BM 6 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

DIN 439 04 BM 8 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

Kód:

004394620050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394620060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004394620080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 brass BM 2 Ms PU=S

DIN 439 brass BM 3 Ms PU=S

DIN 439 brass BM 4 Ms PU=S

Kód:

004397020020000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004397020030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004397020040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 brass BM 5 Ms PU=S

DIN 439 brass BM 6 Ms PU=S

DIN 439 brass BM 8 Ms PU=S

Kód:

004397020050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004397020060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004397020080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 brass BM 3 nickel plated galNi PU=S

DIN 439 brass BM 4 nickel plated galNi PU=S

DIN 439 brass BM 5 nickel plated galNi PU=S

Kód:

004397320030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004397320040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004397320050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 brass BM 6 nickel plated galNi PU=S

DIN 439 brass BM 8 nickel plated galNi PU=S

DIN 439 A 2 BM 2 A 2 PU=S

Kód:

004397320060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004397320080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399220020000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 A 2 BM 2,5 A 2 PU=S

DIN 439 A 2 BM 3 A 2 PU=S

DIN 439 A 2 BM 4 A 2 PU=S

Kód:

004399220025000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399220030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399220040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 A 2 BM 5 A 2 PU=S

DIN 439 A 2 BM 6 A 2 PU=S

DIN 439 A 2 BM 8 A 2 PU=S

Kód:

004399220050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399220060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399220080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 A 4 BM 2 A 4 PU=S

DIN 439 A 4 BM 2,5 A 4 PU=S

DIN 439 A 4 BM 3 A 4 PU=S

Kód:

004399420020000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399420025000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399420030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 A 4 BM 4 A 4 PU=S

DIN 439 A 4 BM 5 A 4 PU=S

DIN 439 A 4 BM 6 A 4 PU=S

Kód:

004399420040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399420050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004399420060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 A 4 BM 8 A 4 PU=S

DIN 934 CuNiSi M 6 CuNiSi PU=S

DIN 934 CuNiSi M 6 CuNiSi PU=S

Kód:

004399420080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 CuNiSi M 6 CuNiSi PU=S

DIN 934 CuNiSi M 6 CuNiSi PU=S

DIN 934 CuNiSi M 6 CuNiSi PU=S

Kód:

009343020060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 CuNiSi M 6 CuNiSi PU=S

DIN 934 CuNiSi M 8 CuNiSi PU=S

DIN 934 CuNiSi M 8 CuNiSi PU=S

Kód:

009343020060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 CuNiSi M 8 CuNiSi PU=S

DIN 934 CuNiSi M 8 CuNiSi PU=S

DIN 934 CuNiSi M 8 CuNiSi PU=S

Kód:

009343020080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343020080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 CuNiSi M 8 CuNiSi PU=S

DIN 6330 10 BM 6 s = 10 marked PU=S

DIN 6330 10 BM 8 s = 13 marked PU=S

Kód:

009343020080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063301020060000

Norma:

DIN 06330

Materiál:

10.9

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063301020080000

Norma:

DIN 06330

Materiál:

10.9

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6330 A 4 BM 6 s = 10 A 4 PU=S

DIN 6330 A 4 BM 8 s = 13 A 4 PU=S

DIN 934 10 M 8 x 1 PU=S

Kód:

063309420060000

Norma:

DIN 06330

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063309420080000

Norma:

DIN 06330

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009341050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

10.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 934 6 AU M 8 x 1 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 x 1 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 x 1 PU=S

Kód:

009343050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009343050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009343050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 934 6 AU M 8 x 1 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 x 1 PU=S

DIN 934 6 AU M 8 x 1 PU=S

Kód:

009343050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009343050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009343050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 934 6 AU M 90 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 90 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 90 x 6 PU=S

Kód:

009343050900600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343050900600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343050900600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

DIN 934 6 AU M 90 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 90 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 90 x 6 PU=S

Kód:

009343050900600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343050900600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343050900600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

DIN 934 6 AU M 100 x 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 4 PU=S

Kód:

009343051000400

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

009343051000400

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

009343051000400

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

DIN 934 6 AU M 100 x 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 4 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 4 PU=S

Kód:

009343051000400

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

009343051000400

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

Kód:

009343051000400

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

400 mm

DIN 934 6 AU M 100 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 6 PU=S

Kód:

009343051000600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343051000600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343051000600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

DIN 934 6 AU M 100 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 6 PU=S

DIN 934 6 AU M 100 x 6 PU=S

Kód:

009343051000600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343051000600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

Kód:

009343051000600

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

BZN

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

600 mm

DIN 934 brass M 8 x 1 Ms PU=S

DIN 934 8 M 8 x 1 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 A 2 M 6 x 0,75 A 2 PU=S

Kód:

009347050080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009348150080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009349250060075

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 934 A 2 M 8 x 1 A 2 PU=S

DIN 936 14 H M 8 x 1 PU=S

DIN 936 17 H M 8 x 1 PU=S

Kód:

009349250080100

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009360050080100

Norma:

DIN 00936

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009368050080100

Norma:

DIN 00936

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 936 17 H M 8 x 1 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 936 A 2 M 8 x 1 A 2 PU=S

DIN 980 8 V M 4 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009368150080100

Norma:

DIN 00936

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009369250080100

Norma:

DIN 00936

Materiál:

A2

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009808150040000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 980 8 V M 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 980 8 V M 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 980 8 V M 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009808150050000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009808150060000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009808150080000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 985 8 M 8 x 1 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 6 AU WW 1 PU=S

DIN 934 6 AU WW 1 PU=S

Kód:

009858150080100

Norma:

DIN 00985

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009343061000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343061000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU WW 1 PU=S

DIN 934 6 AU WW 1 PU=S

DIN 934 6 AU WW 1 PU=S

Kód:

009343061000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343061000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343061000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU WW 1 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

Kód:

009343061000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 AU WW 2 PU=S

DIN 936 14 H M 8 x 1 -LH PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

Kód:

009343062000000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZNG

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009360060080100

Norma:

DIN 00936

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 4 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 5 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 6 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

DIN 934 light met. M 8 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343030080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

ISO 4032 light-metal M 4 Al PU=S

DIN 439 04 BM 3 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323030040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 3 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 3 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 3 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 3 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 3 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 4 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040030000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 4 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 4 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 4 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 4 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 4 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040040000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 5 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040050000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 6 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040060000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

Kód:

004393040080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 439 04 BM 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 439 04 BM 8 ZP 8 DiSP(thickness layer pass.) gal ZnDi PU=S

DIN 555 5 WW 1 PU=S

Kód:

004393040080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004393040080000

Norma:

DIN 00439

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

005555041000000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 555 5 WW 1 PU=S

DIN 934 6 / 8 M 4 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 4 -LH PU=S

Kód:

005555041000000

Norma:

DIN 00555

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

tvar A

Průměr:

0,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 4 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 4 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 4 -LH PU=S

Kód:

009343040040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 4 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 5 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 5 -LH PU=S

Kód:

009343040040000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 5 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 5 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 5 -LH PU=S

Kód:

009343040050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 5 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 6 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 6 -LH PU=S

Kód:

009343040050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 6 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 6 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 6 -LH PU=S

Kód:

009343040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 6 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 8 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 8 -LH PU=S

Kód:

009343040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 8 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 8 -LH PU=S

DIN 934 6 / 8 M 8 -LH PU=S

Kód:

009343040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009343040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 6 / 8 M 8 -LH PU=S

DIN 934 5-2 M 6 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 934 5-2 M 6 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009343040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009345040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009345040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 5-2 M 8 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 934 5-2 M 8 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 934 8 M 6-LH PU=S

Kód:

009345040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009345040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348040060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 8 M 8-LH PU=S

DIN 934 8 M 5-LH zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 8 M 6-LH zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009348040080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348140050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009348140060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 8 M 8-LH zinc plated gal Zn PU=S

DIN 934 A 2 M 5-LH A 2 PU=S

DIN 934 A 2 M 6-LH A 2 PU=S

Kód:

009348140080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349240050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349240060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 A 2 M 8-LH A 2 PU=S

DIN 934 A 4 M 5-LH A 4 PU=S

DIN 934 A 4 M 6-LH A 4 PU=S

Kód:

009349240080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349440050000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009349440060000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 934 A 4 M 8-LH A 4 PU=S

DIN 936 14 H M 8 -LH PU=S

DIN 980 A 2 V M 3 DIN 934 with 3-point-crush A 2 PU=S

Kód:

009349440080000

Norma:

DIN 00934

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009360040080000

Norma:

DIN 00936

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009809240030000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 980 A 2 V M 4 DIN 934 with 3-point-crush A 2 PU=S

DIN 980 A 2 V M 5 DIN 934 with 3-point-crush A 2 PU=S

DIN 980 A 2 V M 6 DIN 934 with 3-point-crush A 2 PU=S

Kód:

009809240040000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009809240050000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009809240060000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 980 A 2 V M 8 DIN 934 with 3-point-crush A 2 PU=S

DIN 980 A 4 V M 3 DIN 934 with 3-point-crush A 4 PU=S

DIN 980 A 4 V M 4 DIN 934 with 3-point-crush A 4 PU=S

Kód:

009809240080000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009809440030000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009809440040000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 980 A 4 V M 5 DIN 934 with 3-point-crush A 4 PU=S

DIN 980 A 4 V M 6 DIN 934 with 3-point-crush A 4 PU=S

DIN 980 A 4 V M 8 DIN 934 with 3-point-crush A 4 PU=S

Kód:

009809440050000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009809440060000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

009809440080000

Norma:

DIN 00980

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 / 8M 4 -LH PU=S

ISO 4032 6 / 8M 4 -LH PU=S

ISO 4032 6 / 8M 4 -LH PU=S

Kód:

040323040040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323040040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

6

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323040040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 6 / 8M 4 -LH PU=S

ISO 4032 6 / 8M 4 -LH PU=S

ISO 4032 6 / 8M 4 -LH PU=S

Kód:

040323040040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323040040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040323040040000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 4032 5-2 M 8 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4032 5-2 M 8 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 6923 8 M 4 zinc plated self locking galZn PU=S

Kód:

040325040080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

040325040080000

Norma:

ISO 04032

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069238140040000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 6923 8 M 5 zinc plated self locking galZn PU=S

DIN 6923 8 M 6 zinc plated self locking galZn PU=S

DIN 6923 8 M 8 zinc plated self locking galZn PU=S

Kód:

069238140050000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069238140060000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

069238140080000

Norma:

DIN 06923

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 7040 8 M 5 zinc plated, w. brown ring gal Zn PU=S

ISO 7040 8 M 6 zinc plated, w. brown ring gal Zn PU=S

ISO 7040 8 M 8 zinc plated, w. brown ring gal Zn PU=S

Kód:

070408140050000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

070408140060000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

070408140080000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

8.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

0 mm

ISO 7040 A 2-70 M 3 w. brown ring, on BN 205107 -3 A 2 PU=S

ISO 7040 A 2-70 M 4 w. brown ring, on BN 205107 -3 A 2 PU=S

ISO 7040 A 2-70 M 5 w. brown ring, on BN 205107 -3 A 2 PU=S

Kód:

070409240030000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

070409240040000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

070409240050000

Norma:

ISO 07040

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

0 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.