czech   english   deutsch

Round head rivets

DIN 660 steel 2 x 4 PU=S

DIN 660 steel 2 x 5 PU=S

DIN 660 steel 2 x 6 PU=S

Kód:

006600000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006600000020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006600000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 steel 2 x 8 PU=S

DIN 660 steel 2 x 10 PU=S

DIN 660 steel 2 x 12 PU=S

Kód:

006600000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006600000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006600000020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 steel 2 x 16 PU=S

DIN 660 steel 2,5 x 6 PU=S

DIN 660 steel 2,5 x 8 PU=S

Kód:

006600000020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006600000025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006600000025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 steel 2,5 x 10 PU=S

DIN 660 steel 2,5 x 12 PU=S

DIN 660 steel 2,5 x 16 PU=S

Kód:

006600000025010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006600000025012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006600000025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 steel 2,5 x 20 PU=S

DIN 660 steel 3 x 4 PU=S

DIN 660 steel 3 x 5 PU=S

Kód:

006600000025020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006600000030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006600000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 steel 3 x 6 PU=S

DIN 660 steel 3 x 8 PU=S

DIN 660 steel 3 x 10 PU=S

Kód:

006600000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006600000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006600000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 steel 3 x 12 PU=S

DIN 660 steel 3 x 16 PU=S

DIN 660 steel 3 x 18 PU=S

Kód:

006600000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006600000030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006600000030018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 steel 3 x 20 PU=S

DIN 660 steel 3 x 25 PU=S

DIN 660 steel 3 x 30 PU=S

Kód:

006600000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006600000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006600000030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 steel 4 x 6 PU=S

DIN 660 steel 4 x 8 PU=S

DIN 660 steel 4 x 10 PU=S

Kód:

006600000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006600000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006600000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 steel 4 x 12 PU=S

DIN 660 steel 4 x 16 PU=S

DIN 660 steel 4 x 18 PU=S

Kód:

006600000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006600000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006600000040018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 steel 4 x 20 PU=S

DIN 660 steel 4 x 22 PU=S

DIN 660 steel 4 x 25 PU=S

Kód:

006600000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006600000040022

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006600000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 steel 4 x 30 PU=S

DIN 660 steel 4 x 35 PU=S

DIN 660 steel 4 x 40 PU=S

Kód:

006600000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006600000040035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006600000040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 steel 4 x 45 PU=S

DIN 660 steel 4 x 50 PU=S

DIN 660 steel 5 x 6 PU=S

Kód:

006600000040045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006600000040050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006600000050006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 steel 5 x 8 PU=S

DIN 660 steel 5 x 10 PU=S

DIN 660 steel 5 x 12 PU=S

Kód:

006600000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006600000050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006600000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 steel 5 x 16 PU=S

DIN 660 steel 5 x 18 PU=S

DIN 660 steel 5 x 20 PU=S

Kód:

006600000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006600000050018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006600000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 steel 5 x 22 PU=S

DIN 660 steel 5 x 25 PU=S

DIN 660 steel 5 x 28 PU=S

Kód:

006600000050022

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006600000050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006600000050028

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 660 steel 5 x 30 PU=S

DIN 660 steel 5 x 35 PU=S

DIN 660 steel 5 x 40 PU=S

Kód:

006600000050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006600000050035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006600000050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 steel 5 x 45 PU=S

DIN 660 steel 5 x 50 PU=S

DIN 660 steel 5 x 55 PU=S

Kód:

006600000050045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006600000050050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006600000050055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 660 steel 5 x 60 PU=S

DIN 660 steel 6 x 10 PU=S

DIN 660 steel 6 x 12 PU=S

Kód:

006600000050060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006600000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006600000060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 steel 6 x 16 PU=S

DIN 660 steel 6 x 18 PU=S

DIN 660 steel 6 x 20 PU=S

Kód:

006600000060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006600000060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006600000060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 steel 6 x 22 PU=S

DIN 660 steel 6 x 25 PU=S

DIN 660 steel 6 x 30 PU=S

Kód:

006600000060022

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006600000060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006600000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 steel 6 x 32 PU=S

DIN 660 steel 6 x 35 PU=S

DIN 660 steel 6 x 40 PU=S

Kód:

006600000060032

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

006600000060035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006600000060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 steel 6 x 45 PU=S

DIN 660 steel 6 x 50 PU=S

DIN 660 steel 6 x 55 PU=S

Kód:

006600000060045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006600000060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006600000060055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 660 steel 6 x 60 PU=S

DIN 660 steel 6 x 70 PU=S

DIN 660 steel 7 x 12 PU=S

Kód:

006600000060060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006600000060070

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

006600000070012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 steel 7 x 25 PU=S

DIN 660 steel 7 x 30 PU=S

DIN 660 steel 7 x 50 PU=S

Kód:

006600000070025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006600000070030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006600000070050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 steel 7 x 60 PU=S

DIN 660 steel 8 x 10 PU=S

DIN 660 steel 8 x 12 PU=S

Kód:

006600000070060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006600000080010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006600000080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 steel 8 x 16 PU=S

DIN 660 steel 8 x 18 PU=S

DIN 660 steel 8 x 20 PU=S

Kód:

006600000080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006600000080018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006600000080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 steel 8 x 22 PU=S

DIN 660 steel 8 x 25 PU=S

DIN 660 steel 8 x 30 PU=S

Kód:

006600000080022

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006600000080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006600000080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 steel 8 x 32 PU=S

DIN 660 steel 8 x 35 PU=S

DIN 660 steel 8 x 40 PU=S

Kód:

006600000080032

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

006600000080035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006600000080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 steel 8 x 45 PU=S

DIN 660 steel 8 x 50 PU=S

DIN 660 steel 8 x 55 PU=S

Kód:

006600000080045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006600000080050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006600000080055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 660 steel 8 x 60 PU=S

DIN 660 copper 2 x 3 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 3 Cu PU=S

Kód:

006600000080060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603000020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603000020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 660 copper 2 x 3 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 3 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 3 Cu PU=S

Kód:

006603000020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603000020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603000020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 660 copper 2 x 3 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 4 Cu PU=S

Kód:

006603000020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 4 Cu PU=S

Kód:

006603000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 5 Cu PU=S

Kód:

006603000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 5 Cu PU=S

Kód:

006603000020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 2 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 2 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 2 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 5 Cu PU=S

Kód:

006603000020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 copper 2,5 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 5 Cu PU=S

Kód:

006603000025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 copper 2,5 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000025012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000025012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 2,5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000025012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000025012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000025012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 2,5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000025012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 2,5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 2,5 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 2,5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 4 Cu PU=S

Kód:

006603000025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 copper 3 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 4 Cu PU=S

Kód:

006603000030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 copper 3 x 4 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 5 Cu PU=S

Kód:

006603000030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 5 Cu PU=S

Kód:

006603000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 3 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 4 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000050006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000050006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 6 Cu PU=S

Kód:

006603000050006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000050006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000050006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 copper 5 x 6 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000050006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 8 Cu PU=S

Kód:

006603000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 copper 5 x 8 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603000050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 5 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 10 Cu PU=S

Kód:

006603000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603000060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 18 Cu PU=S

Kód:

006603000060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603000060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 18 Cu PU=S

Kód:

006603000060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603000060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603000060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603000060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 45 Cu PU=S

Kód:

006603000060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000060045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006603000060045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 660 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 45 Cu PU=S

Kód:

006603000060045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006603000060045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006603000060045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 660 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 50 Cu PU=S

Kód:

006603000060045

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006603000060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603000060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 660 copper 6 x 50 Cu PU=S

Kód:

006603000060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603000060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603000060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603000080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 12 Cu PU=S

Kód:

006603000080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603000080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 16 Cu PU=S

Kód:

006603000080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603000080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 20 Cu PU=S

Kód:

006603000080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603000080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 25 Cu PU=S

Kód:

006603000080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603000080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 30 Cu PU=S

Kód:

006603000080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603000080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 660 copper 8 x 40 Cu PU=S

Kód:

006603000080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603000080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 660 brass 2 x 4 Ms PU=S

DIN 660 brass 2 x 6 Ms PU=S

Kód:

006603000080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006607000020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006607000020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 brass 2 x 8 Ms PU=S

DIN 660 brass 2 x 10 Ms PU=S

DIN 660 brass 3 x 5 Ms PU=S

Kód:

006607000020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006607000020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006607000030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 brass 3 x 6 Ms PU=S

DIN 660 brass 3 x 8 Ms PU=S

DIN 660 brass 3 x 10 Ms PU=S

Kód:

006607000030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006607000030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006607000030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 brass 3 x 12 Ms PU=S

DIN 660 brass 3 x 20 Ms PU=S

DIN 660 brass 3 x 25 Ms PU=S

Kód:

006607000030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006607000030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006607000030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 brass 4 x 6 Ms PU=S

DIN 660 brass 4 x 8 Ms PU=S

DIN 660 brass 4 x 10 Ms PU=S

Kód:

006607000040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006607000040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006607000040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 brass 4 x 12 Ms PU=S

DIN 660 brass 4 x 16 Ms PU=S

DIN 660 brass 4 x 20 Ms PU=S

Kód:

006607000040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006607000040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006607000040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 brass 4 x 25 Ms PU=S

DIN 660 brass 4 x 30 Ms PU=S

DIN 660 brass 5 x 8 Ms PU=S

Kód:

006607000040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006607000040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006607000050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 brass 5 x 12 Ms PU=S

DIN 660 brass 5 x 16 Ms PU=S

DIN 660 brass 5 x 20 Ms PU=S

Kód:

006607000050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006607000050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006607000050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 brass 6 x 10 Ms PU=S

DIN 660 brass 6 x 30 Ms PU=S

DIN 660 A 2 2 x 4 A 2 PU=S

Kód:

006607000060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006607000060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006609200020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 A 2 2 x 5 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 2 x 6 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 2 x 8 A 2 PU=S

Kód:

006609200020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006609200020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006609200020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 A 2 2 x 20 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 3 x 4 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 3 x 5 A 2 PU=S

Kód:

006609200020020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006609200030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006609200030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 A 2 3 x 6 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 3 x 8 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 3 x 10 A 2 PU=S

Kód:

006609200030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006609200030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006609200030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 A 2 3 x 12 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 3 x 20 A 2 PU=S

Kód:

006609200030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006609200030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006609200030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 A 2 3 x 25 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 4 x 5 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 4 x 6 A 2 PU=S

Kód:

006609200030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006609200040005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006609200040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 A 2 4 x 8 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 4 x 10 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 4 x 12 A 2 PU=S

Kód:

006609200040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006609200040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006609200040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 A 2 4 x 16 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 4 x 20 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 4 x 25 A 2 PU=S

Kód:

006609200040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006609200040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006609200040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 A 2 5 x 8 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 5 x 10 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 5 x 12 A 2 PU=S

Kód:

006609200050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006609200050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006609200050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 A 2 5 x 16 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 5 x 20 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 5 x 25 A 2 PU=S

Kód:

006609200050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006609200050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006609200050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 A 2 6 x 12 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 6 x 16 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 6 x 20 A 2 PU=S

Kód:

006609200060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006609200060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006609200060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 A 2 6 x 25 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 8 x 16 A 2 PU=S

Kód:

006609200060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006609200060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006609200080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 A 2 8 x 20 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 8 x 25 A 2 PU=S

DIN 660 A 2 8 x 30 A 2 PU=S

Kód:

006609200080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006609200080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006609200080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 1 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 1 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 1 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010010004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010010004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010010004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 1 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 1 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 1 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010010004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010010004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010010004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 3 Al PU=S

Kód:

006603010020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 3 Al PU=S

Kód:

006603010020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010020003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010020004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

Kód:

006603010020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

Kód:

006603010020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010020005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010020006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010020008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010020010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010020012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010020016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 3 Al PU=S

Kód:

006603010025003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010025003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010025003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 3 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 3 Al PU=S

Kód:

006603010025003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010025003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

006603010025003

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010025004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010025004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010025004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010025004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010025004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010025004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 5 Al PU=S

Kód:

006603010025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 5 Al PU=S

Kód:

006603010025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010025005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010025006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010025008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010025010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010025010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010025010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010025010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010025010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010025010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 2,5 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010025016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 4 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 4 Al PU=S

Kód:

006603010030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006603010030004

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 5 Al PU=S

Kód:

006603010030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 5 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 5 Al PU=S

Kód:

006603010030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006603010030005

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010030006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010030008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010030010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010030012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010030016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010030020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010030025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010030030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010030040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010030040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010030040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 3 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 3 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010030040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010030040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010030040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

Kód:

006603010040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006603010040006

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010040008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010040010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010040012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010040016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

Kód:

006603010040018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010040018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010040018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

Kód:

006603010040018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010040018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010040018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010040020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010040025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010040030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010040035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010040035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010040035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010040035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010040035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010040035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010040040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010040050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010040050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010040050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 4 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 4 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010040050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010040050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010040050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

Kód:

006603010050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006603010050008

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010050010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010050012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010050016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 18 Al PU=S

Kód:

006603010050018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010050018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010050018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 18 Al PU=S

Kód:

006603010050018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010050018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010050018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010050020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010050025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010050030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010050035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010050035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010050035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010050035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010050035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010050035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010050040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010050050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010050050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010050050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010050050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010050050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010050050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 60 Al PU=S

Kód:

006603010050060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010050060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010050060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 660 Al 99.5 5 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 5 x 60 Al PU=S

Kód:

006603010050060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010050060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010050060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

Kód:

006603010060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006603010060010

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010060012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010060016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

Kód:

006603010060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

Kód:

006603010060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006603010060018

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010060020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010060025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010060030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010060035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010060035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010060035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010060035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010060035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010060035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010060040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010060050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

Kód:

006603010060060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010060060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010060060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 660 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

Kód:

006603010060060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010060060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006603010060060

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 12 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 12 Al PU=S

Kód:

006603010080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006603010080012

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

Kód:

006603010080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006603010080016

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

Kód:

006603010080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006603010080020

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

Kód:

006603010080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006603010080025

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

Kód:

006603010080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006603010080030

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010080035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010080035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010080035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

Kód:

006603010080035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010080035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006603010080035

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

Kód:

006603010080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006603010080040

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010080050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010080050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010080050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

Kód:

006603010080050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010080050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006603010080050

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 55 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 55 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 55 Al PU=S

Kód:

006603010080055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

006603010080055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

006603010080055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 660 Al 99.5 8 x 55 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 55 Al PU=S

DIN 660 Al 99.5 8 x 55 Al PU=S

Kód:

006603010080055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

006603010080055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

006603010080055

Norma:

DIN 00660

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.