czech   english   deutsch

Parallel pins

DIN 7 9S20K 1 m6 x 3 PU=S

DIN 7 9S20K 1 m6 x 4 PU=S

DIN 7 9S20K 1 m6 x 5 PU=S

Kód:

000070000010003

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000070000010004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000070000010005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 9S20K 1 m6 x 6 PU=S

DIN 7 9S20K 1 m6 x 8 PU=S

DIN 7 9S20K 1 m6 x 10 PU=S

Kód:

000070000010006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000070000010008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000070000010010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 9S20K 1 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 4 PU=S

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 5 PU=S

Kód:

000070000010012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000015004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000070000015005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 6 PU=S

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 8 PU=S

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 10 PU=S

Kód:

000070000015006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000070000015008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000070000015010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 14 PU=S

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 16 PU=S

Kód:

000070000015012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000015014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000070000015016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 18 PU=S

DIN 7 9S20K 1,5 m6 x 20 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 4 PU=S

Kód:

000070000015018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000070000015020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000070000020004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 7 9S20K 2 m6 x 5 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 6 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 8 PU=S

Kód:

000070000020005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000070000020006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000070000020008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 9S20K 2 m6 x 10 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 14 PU=S

Kód:

000070000020010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000070000020012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000020014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 9S20K 2 m6 x 16 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 18 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 20 PU=S

Kód:

000070000020016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000070000020018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000070000020020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 9S20K 2 m6 x 24 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 28 PU=S

DIN 7 9S20K 2 m6 x 30 PU=S

Kód:

000070000020024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000070000020028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000070000020030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 5 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 6 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 8 PU=S

Kód:

000070000025005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000070000025006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000070000025008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 10 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 14 PU=S

Kód:

000070000025010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000070000025012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000025014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 16 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 18 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 20 PU=S

Kód:

000070000025016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000070000025018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000070000025020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 24 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 28 PU=S

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 30 PU=S

Kód:

000070000025024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000070000025028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000070000025030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 9S20K 2,5 m6 x 32 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 5 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 6 PU=S

Kód:

000070000025032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000070000030005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000070000030006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7 9S20K 3 m6 x 8 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 10 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 12 PU=S

Kód:

000070000030008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000070000030010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000070000030012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7 9S20K 3 m6 x 14 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 16 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 18 PU=S

Kód:

000070000030014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000070000030016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000070000030018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7 9S20K 3 m6 x 20 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 24 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 28 PU=S

Kód:

000070000030020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000070000030024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000070000030028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7 9S20K 3 m6 x 30 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 32 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 36 PU=S

Kód:

000070000030030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000070000030032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000070000030036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7 9S20K 3 m6 x 40 PU=S

DIN 7 9S20K 3 m6 x 50 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 5 PU=S

Kód:

000070000030040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000070000030050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000070000040005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 9S20K 4 m6 x 6 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 8 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 10 PU=S

Kód:

000070000040006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000070000040008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000070000040010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 9S20K 4 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 14 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 16 PU=S

Kód:

000070000040012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000040014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000070000040016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 9S20K 4 m6 x 18 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 20 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 24 PU=S

Kód:

000070000040018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000070000040020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000070000040024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7 9S20K 4 m6 x 26 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 28 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 30 PU=S

Kód:

000070000040026

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000070000040028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000070000040030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 9S20K 4 m6 x 32 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 36 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 40 PU=S

Kód:

000070000040032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000070000040036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000070000040040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7 9S20K 4 m6 x 45 PU=S

DIN 7 9S20K 4 m6 x 50 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 5 PU=S

Kód:

000070000040045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000070000040050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000070000050005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 9S20K 5 m6 x 6 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 8 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 10 PU=S

Kód:

000070000050006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000070000050008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000070000050010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 9S20K 5 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 14 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 16 PU=S

Kód:

000070000050012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000050014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000070000050016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 9S20K 5 m6 x 18 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 20 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 22 PU=S

Kód:

000070000050018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000070000050020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000070000050022

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 7 9S20K 5 m6 x 24 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 28 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 30 PU=S

Kód:

000070000050024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000070000050028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000070000050030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 9S20K 5 m6 x 32 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 36 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 40 PU=S

Kód:

000070000050032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000070000050036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000070000050040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7 9S20K 5 m6 x 45 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 50 PU=S

DIN 7 9S20K 5 m6 x 55 PU=S

Kód:

000070000050045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000070000050050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000070000050055

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 7 9S20K 5 m6 x 60 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 6 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 8 PU=S

Kód:

000070000050060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000070000060006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000070000060008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x 10 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 14 PU=S

Kód:

000070000060010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000070000060012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000060014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x 16 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 18 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 20 PU=S

Kód:

000070000060016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000070000060018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000070000060020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x 22 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 24 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 26 PU=S

Kód:

000070000060022

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

000070000060024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000070000060026

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x 28 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 30 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 32 PU=S

Kód:

000070000060028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000070000060030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000070000060032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x 36 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 40 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 45 PU=S

Kód:

000070000060036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000070000060040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000070000060045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x 50 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 55 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 60 PU=S

Kód:

000070000060050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000070000060055

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000070000060060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x 70 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 80 PU=S

DIN 7 9S20K 6 m6 x 90 PU=S

Kód:

000070000060070

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000070000060080

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000070000060090

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 7 9S20K 6 m6 x100 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 8 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 10 PU=S

Kód:

000070000060100

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000070000080008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000070000080010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 9S20K 8 m6 x 12 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 14 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 16 PU=S

Kód:

000070000080012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000070000080014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000070000080016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 9S20K 8 m6 x 18 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 20 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 22 PU=S

Kód:

000070000080018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000070000080020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000070000080022

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 7 9S20K 8 m6 x 24 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 26 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 28 PU=S

Kód:

000070000080024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000070000080026

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000070000080028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7 9S20K 8 m6 x 30 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 32 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 36 PU=S

Kód:

000070000080030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000070000080032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000070000080036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7 9S20K 8 m6 x 40 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 45 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 50 PU=S

Kód:

000070000080040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000070000080045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000070000080050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7 9S20K 8 m6 x 55 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 60 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 70 PU=S

Kód:

000070000080055

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000070000080060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000070000080070

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 7 9S20K 8 m6 x 80 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x 90 PU=S

DIN 7 9S20K 8 m6 x100 PU=S

Kód:

000070000080080

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000070000080090

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000070000080100

Norma:

DIN 00007

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 7 1.4305 0,8 m6 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 0,8 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 0,8 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100008004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,8 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000079100008008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,8 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079100008010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

0,8 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 1.4305 1 m6 x 3 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1 m6 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1 m6 x 5 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100010003

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000079100010004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000079100010005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 1.4305 1 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100010006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079100010008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079100010010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 1.4305 1 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 3 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 4 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100010012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079100015003

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000079100015004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100015005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079100015006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079100015008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100015010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079100015012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079100015014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2 m6 x 4 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100015016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079100015020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079100020004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 7 1.4305 2 m6 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100020005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079100020006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079100020008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 1.4305 2 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100020010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079100020012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079100020014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 1.4305 2 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2 m6 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100020016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079100020018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079100020020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100025004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000079100025005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079100025006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100025008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079100025010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079100025012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100025014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079100025016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079100025018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 2,5 m6 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 4 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100025020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079100025024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079100030004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 7 1.4305 3 m6 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100030005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079100030006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079100030008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 1.4305 3 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100030010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079100030012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079100030014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 1.4305 3 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100030016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079100030018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079100030020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 1.4305 3 m6 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 28 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100030024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079100030028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000079100030030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 1.4305 3 m6 x 32 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 45 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100030032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000079100030040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000079100030045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7 1.4305 3 m6 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 3 m6 x 60 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 5 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100030050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000079100030060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000079100040005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 1.4305 4 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100040006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079100040008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079100040010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 1.4305 4 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100040012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079100040014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079100040016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 1.4305 4 m6 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 24 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100040018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079100040020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079100040024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7 1.4305 4 m6 x 26 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 28 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 32 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100040026

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000079100040028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000079100040032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7 1.4305 4 m6 x 36 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 4 m6 x 50 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100040036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000079100040040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000079100040050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7 1.4305 4 m6 x 60 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100040060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000079100050005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079100050006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7 1.4305 5 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100050008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079100050010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079100050012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7 1.4305 5 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100050014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079100050016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079100050018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7 1.4305 5 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 28 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100050020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079100050024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079100050028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7 1.4305 5 m6 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 32 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 36 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100050030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000079100050032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000079100050036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7 1.4305 5 m6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 45 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 5 m6 x 50 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100050040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000079100050045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000079100050050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7 1.4305 6 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100060006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079100060008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079100060010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 1.4305 6 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100060012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079100060014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079100060016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 1.4305 6 m6 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 24 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100060018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079100060020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079100060024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7 1.4305 6 m6 x 28 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 32 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100060028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000079100060030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000079100060032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7 1.4305 6 m6 x 36 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 45 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100060036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000079100060040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000079100060045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7 1.4305 6 m6 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 55 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 6 m6 x 60 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100060050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000079100060055

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000079100060060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7 1.4305 8 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 14 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100080010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079100080012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079100080014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 1.4305 8 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100080016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079100080018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079100080020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 1.4305 8 m6 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 28 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100080024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079100080028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000079100080030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 1.4305 8 m6 x 32 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 36 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 40 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100080032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000079100080036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000079100080040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7 1.4305 8 m6 x 45 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 55 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100080045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000079100080050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000079100080055

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 7 1.4305 8 m6 x 60 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 70 stainless A 1 PU=S

DIN 7 1.4305 8 m6 x 80 stainless A 1 PU=S

Kód:

000079100080060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000079100080070

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000079100080080

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 7 A 4 1 m6 x 3 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1 m6 x 4 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1 m6 x 5 A 4 PU=S

Kód:

000079400010003

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000079400010004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000079400010005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 A 4 1 m6 x 6 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1 m6 x 8 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1 m6 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000079400010006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079400010008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079400010010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 A 4 1 m6 x 12 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 3 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 4 A 4 PU=S

Kód:

000079400010012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079400015003

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000079400015004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 5 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 6 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 8 A 4 PU=S

Kód:

000079400015005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079400015006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079400015008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 10 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 12 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 14 A 4 PU=S

Kód:

000079400015010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079400015012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079400015014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 16 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 18 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 1,5 m6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000079400015016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079400015018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079400015020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 A 4 2 m6 x 4 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2 m6 x 5 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2 m6 x 6 A 4 PU=S

Kód:

000079400020004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000079400020005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079400020006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7 A 4 2 m6 x 8 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2 m6 x 10 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2 m6 x 12 A 4 PU=S

Kód:

000079400020008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079400020010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079400020012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7 A 4 2 m6 x 14 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2 m6 x 16 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2 m6 x 18 A 4 PU=S

Kód:

000079400020014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079400020016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079400020018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7 A 4 2 m6 x 20 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2 m6 x 24 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 5 A 4 PU=S

Kód:

000079400020020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079400020024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079400025005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 6 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 8 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000079400025006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079400025008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079400025010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 12 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 14 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 16 A 4 PU=S

Kód:

000079400025012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079400025014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079400025016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 20 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 2,5 m6 x 24 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 4 A 4 PU=S

Kód:

000079400025020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079400025024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079400030004

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 7 A 4 3 m6 x 5 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 6 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 8 A 4 PU=S

Kód:

000079400030005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079400030006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079400030008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 A 4 3 m6 x 10 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 12 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 14 A 4 PU=S

Kód:

000079400030010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079400030012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079400030014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 A 4 3 m6 x 16 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 18 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000079400030016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079400030018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079400030020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 A 4 3 m6 x 24 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 28 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 3 m6 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000079400030024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079400030028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000079400030030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 A 4 3 m6 x 32 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 5 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 6 A 4 PU=S

Kód:

000079400030032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000079400040005

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000079400040006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7 A 4 4 m6 x 8 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 10 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 12 A 4 PU=S

Kód:

000079400040008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079400040010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079400040012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7 A 4 4 m6 x 14 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 16 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 18 A 4 PU=S

Kód:

000079400040014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079400040016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079400040018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7 A 4 4 m6 x 20 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 24 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 28 A 4 PU=S

Kód:

000079400040020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079400040024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079400040028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7 A 4 4 m6 x 30 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 32 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 4 m6 x 36 A 4 PU=S

Kód:

000079400040030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000079400040032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000079400040036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7 A 4 4 m6 x 40 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 6 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 8 A 4 PU=S

Kód:

000079400040040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000079400050006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000079400050008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7 A 4 5 m6 x 10 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 12 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 14 A 4 PU=S

Kód:

000079400050010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079400050012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079400050014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7 A 4 5 m6 x 16 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 18 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000079400050016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079400050018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079400050020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7 A 4 5 m6 x 24 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 28 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000079400050024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079400050028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000079400050030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7 A 4 5 m6 x 32 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 36 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 40 A 4 PU=S

Kód:

000079400050032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000079400050036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000079400050040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7 A 4 5 m6 x 45 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 5 m6 x 50 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 6 A 4 PU=S

Kód:

000079400050045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000079400050050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000079400060006

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7 A 4 6 m6 x 8 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 10 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 12 A 4 PU=S

Kód:

000079400060008

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000079400060010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000079400060012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7 A 4 6 m6 x 14 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 16 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 18 A 4 PU=S

Kód:

000079400060014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079400060016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000079400060018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7 A 4 6 m6 x 20 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 24 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 28 A 4 PU=S

Kód:

000079400060020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079400060024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000079400060028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7 A 4 6 m6 x 30 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 32 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 36 A 4 PU=S

Kód:

000079400060030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000079400060032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000079400060036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7 A 4 6 m6 x 40 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 45 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 50 A 4 PU=S

Kód:

000079400060040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000079400060045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000079400060050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7 A 4 6 m6 x 55 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 6 m6 x 60 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000079400060055

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000079400060060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000079400080010

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7 A 4 8 m6 x 12 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 14 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 16 A 4 PU=S

Kód:

000079400080012

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000079400080014

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000079400080016

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7 A 4 8 m6 x 18 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 20 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 24 A 4 PU=S

Kód:

000079400080018

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000079400080020

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000079400080024

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7 A 4 8 m6 x 28 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 30 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 32 A 4 PU=S

Kód:

000079400080028

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000079400080030

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000079400080032

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7 A 4 8 m6 x 36 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 40 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 45 A 4 PU=S

Kód:

000079400080036

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000079400080040

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000079400080045

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7 A 4 8 m6 x 50 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 55 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 60 A 4 PU=S

Kód:

000079400080050

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000079400080055

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000079400080060

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7 A 4 8 m6 x 70 A 4 PU=S

DIN 7 A 4 8 m6 x 80 A 4 PU=S

ISO 2338 9S20K 1 m6 x 4 PU=S

Kód:

000079400080070

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000079400080080

Norma:

DIN 00007

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

023380000010004

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

ISO 2338 9S20K 3 m6 x 12 PU=S

ISO 2338 9S20K 4 m6 x 6 PU=S

ISO 2338 9S20K 4 m6 x 8 PU=S

Kód:

023380000030012

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

023380000040006

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

023380000040008

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ISO 2338 9S20K 4 m6 x 10 PU=S

ISO 2338 9S20K 4 m6 x 16 PU=S

ISO 2338 9S20K 5 m6 x 10 PU=S

Kód:

023380000040010

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

023380000040016

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

023380000050010

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ISO 2338 9S20K 5 m6 x 16 PU=S

ISO 2338 9S20K 5 m6 x 20 PU=S

ISO 2338 9S20K 5 m6 x 32 PU=S

Kód:

023380000050016

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

023380000050020

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

023380000050032

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

ISO 2338 9S20K 6 m6 x 14 PU=S

ISO 2338 9S20K 6 m6 x 16 PU=S

ISO 2338 9S20K 6 m6 x 20 PU=S

Kód:

023380000060014

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

023380000060016

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

023380000060020

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 2338 9S20K 8 m6 x 18 PU=S

ISO 2338 9S20K 8 m6 x 20 PU=S

ISO 2338 9S20K 8 m6 x 24 PU=S

Kód:

023380000080018

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

023380000080020

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

023380000080024

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

ISO 2338 9S20K 8 m6 x 30 PU=S

ISO 2338 9S20K 8 m6 x 40 PU=S

ISO 2338 1.4305 1 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

023380000080030

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

023380000080040

Norma:

ISO 02338

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

023389100010006

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

ISO 2338 1.4305 2 m6 x 6 stainless A 1 PU=S

ISO 2338 1.4305 2 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

ISO 2338 1.4305 2 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

023389100020006

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

023389100020008

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

023389100020012

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 2338 1.4305 3 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

ISO 2338 1.4305 3 m6 x 10 stainless A 1 PU=S

ISO 2338 1.4305 4 m6 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

023389100030008

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

023389100030010

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

023389100040008

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ISO 2338 1.4305 4 m6 x 12 stainless A 1 PU=S

ISO 2338 1.4305 6 m6 x 20 stainless A 1 PU=S

ISO 2338 1.4305 8 m6 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

023389100040012

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

023389100060020

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

023389100080016

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 2338 1.4305 8 m6 x 24 stainless A 1 PU=S

ISO 2338 A 4 4 m6 x 20 A 4 PU=S

ISO 2338 A 4 5 m6 x 12 A 4 PU=S

Kód:

023389100080024

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

023389400040020

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

023389400050012

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 2338 A 4 5 m6 x 18 A 4 PU=S

ISO 2338 A 4 5 m6 x 20 A 4 PU=S

ISO 2338 A 4 6 m6 x 12 A 4 PU=S

Kód:

023389400050018

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

023389400050020

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

023389400060012

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 2338 A 4 6 m6 x 14 A 4 PU=S

ISO 2338 A 4 6 m6 x 16 A 4 PU=S

ISO 2338 A 4 6 m6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

023389400060014

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

023389400060016

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

023389400060020

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 2338 A 4 8 m6 x 50 A 4 PU=S

DIN 6325 steel 1 m6 x 4 PU=S

DIN 6325 steel 1 m6 x 5 PU=S

Kód:

023389400080050

Norma:

ISO 02338

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

063250000010004

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

063250000010005

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 6325 steel 1 m6 x 6 PU=S

DIN 6325 steel 1 m6 x 8 PU=S

DIN 6325 steel 1 m6 x 10 PU=S

Kód:

063250000010006

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

063250000010008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

063250000010010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6325 steel 1 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 4 PU=S

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 5 PU=S

Kód:

063250000010012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000015004

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

063250000015005

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 6 PU=S

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 8 PU=S

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 10 PU=S

Kód:

063250000015006

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

063250000015008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

063250000015010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 14 PU=S

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 16 PU=S

Kód:

063250000015012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000015014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

063250000015016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 6325 steel 1,5 m6 x 20 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 4 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 5 PU=S

Kód:

063250000015020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

063250000020004

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

063250000020005

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 6325 steel 2 m6 x 6 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 8 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 10 PU=S

Kód:

063250000020006

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

063250000020008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

063250000020010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6325 steel 2 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 14 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 16 PU=S

Kód:

063250000020012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000020014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

063250000020016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6325 steel 2 m6 x 18 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 20 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 24 PU=S

Kód:

063250000020018

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

063250000020020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

063250000020024

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 6325 steel 2 m6 x 30 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 32 PU=S

DIN 6325 steel 2 m6 x 50 PU=S

Kód:

063250000020030

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

063250000020032

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

063250000020050

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 6 PU=S

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 8 PU=S

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 10 PU=S

Kód:

063250000025006

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

063250000025008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

063250000025010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 14 PU=S

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 16 PU=S

Kód:

063250000025012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000025014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

063250000025016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 18 PU=S

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 20 PU=S

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 24 PU=S

Kód:

063250000025018

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

063250000025020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

063250000025024

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

24 mm

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 26 PU=S

DIN 6325 steel 2,5 m6 x 28 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 6 PU=S

Kód:

063250000025026

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

26 mm

Kód:

063250000025028

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

28 mm

Kód:

063250000030006

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 6325 steel 3 m6 x 8 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 10 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 12 PU=S

Kód:

063250000030008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

063250000030010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

063250000030012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6325 steel 3 m6 x 14 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 16 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 18 PU=S

Kód:

063250000030014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

063250000030016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

063250000030018

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 6325 steel 3 m6 x 20 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 22 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 24 PU=S

Kód:

063250000030020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

063250000030022

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

063250000030024

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 6325 steel 3 m6 x 26 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 28 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 30 PU=S

Kód:

063250000030026

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

063250000030028

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

063250000030030

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6325 steel 3 m6 x 32 PU=S

DIN 6325 steel 3 m6 x 40 PU=S

DIN 6325 steel 3 M6 x 45 PU=S

Kód:

063250000030032

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

063250000030040

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

063250000030045

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6325 steel 3 m6 x 50 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 6 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 8 PU=S

Kód:

063250000030050

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

063250000040006

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

063250000040008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 6325 steel 4 m6 x 10 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 14 PU=S

Kód:

063250000040010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

063250000040012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000040014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 6325 steel 4 m6 x 16 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 18 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 20 PU=S

Kód:

063250000040016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

063250000040018

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

063250000040020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6325 Stahl 4 m6 x 22 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 24 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 26 PU=S

Kód:

063250000040022

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

063250000040024

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

063250000040026

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 6325 steel 4 m6 x 28 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 30 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 32 PU=S

Kód:

063250000040028

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

063250000040030

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

063250000040032

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 6325 steel 4 m6 x 36 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 40 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 45 PU=S

Kód:

063250000040036

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

063250000040040

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

063250000040045

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6325 steel 4 m6 x 50 PU=S

DIN 6325 steel 4 m6 x 60 PU=S

DIN 6325 Stahl 5 m6 x 8 PU=S

Kód:

063250000040050

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

063250000040060

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

063250000050008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 6325 steel 5 m6 x 10 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 14 PU=S

Kód:

063250000050010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

063250000050012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000050014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 6325 steel 5 m6 x 16 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 18 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 20 PU=S

Kód:

063250000050016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

063250000050018

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

063250000050020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6325 steel 5 m6 x 22 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 24 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 26 PU=S

Kód:

063250000050022

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

063250000050024

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

063250000050026

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 6325 steel 5 m6 x 28 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 30 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 32 PU=S

Kód:

063250000050028

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

063250000050030

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

063250000050032

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 6325 steel 5 m6 x 36 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 40 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 45 PU=S

Kód:

063250000050036

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

063250000050040

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

063250000050045

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6325 steel 5 m6 x 50 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 55 PU=S

DIN 6325 steel 5 m6 x 60 PU=S

Kód:

063250000050050

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

063250000050055

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

063250000050060

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 6325 steel 5 m6 x 70 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 8 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 10 PU=S

Kód:

063250000050070

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

063250000060008

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

063250000060010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6325 steel 6 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 14 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 16 PU=S

Kód:

063250000060012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000060014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

063250000060016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6325 steel 6 m6 x 18 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 20 PU=S

DIN 6325 Stahl 6 m6 x 22 PU=S

Kód:

063250000060018

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

063250000060020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

063250000060022

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 6325 steel 6 m6 x 24 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 26 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 28 PU=S

Kód:

063250000060024

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

063250000060026

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

063250000060028

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 6325 steel 6 m6 x 30 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 32 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 36 PU=S

Kód:

063250000060030

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

063250000060032

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

063250000060036

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 6325 steel 6 m6 x 40 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 45 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 50 PU=S

Kód:

063250000060040

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

063250000060045

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

063250000060050

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 6325 steel 6 m6 x 55 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 60 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 70 PU=S

Kód:

063250000060055

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

063250000060060

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

063250000060070

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 6325 steel 6 m6 x 80 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 90 PU=S

DIN 6325 steel 6 m6 x 100 PU=S

Kód:

063250000060080

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

063250000060090

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

063250000060100

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 6325 steel 8 m6 x 10 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 12 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 14 PU=S

Kód:

063250000080010

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

063250000080012

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

063250000080014

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 6325 steel 8 m6 x 16 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 18 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 20 PU=S

Kód:

063250000080016

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

063250000080018

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

063250000080020

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6325 Stahl 8 m6 x 22 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 24 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 26 PU=S

Kód:

063250000080022

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

063250000080024

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

063250000080026

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 6325 steel 8 m6 x 28 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 30 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 32 PU=S

Kód:

063250000080028

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

063250000080030

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

063250000080032

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 6325 steel 8 m6 x 36 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 40 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 45 PU=S

Kód:

063250000080036

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

063250000080040

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

063250000080045

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6325 steel 8 m6 x 50 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 55 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 60 PU=S

Kód:

063250000080050

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

063250000080055

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

063250000080060

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 6325 steel 8 m6 x 70 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 80 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 90 PU=S

Kód:

063250000080070

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

063250000080080

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

063250000080090

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 6325 steel 8 m6 x 100 PU=S

DIN 6325 steel 8 m6 x 120 PU=S

ISO 8734 steel 3 m6 x 10 -A PU=S

Kód:

063250000080100

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

063250000080120

Norma:

DIN 06325

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

087340010030010

Norma:

ISO 08734

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ISO 8734 steel 5 m6 x 16 -A PU=S

ISO 8734 steel 5 m6 x 20 -A PU=S

ISO 8734 steel 8 m6 x 28 -A PU=S

Kód:

087340010050016

Norma:

ISO 08734

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

087340010050020

Norma:

ISO 08734

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

087340010080028

Norma:

ISO 08734

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

ISO 8734 steel 8 m6 x 40 -A PU=S

DIN 7979 steel D 4 x 12 PU=S

DIN 7979 steel D 4 x 16 PU=S

Kód:

087340010080040

Norma:

ISO 08734

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079790040040012

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

079790040040016

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7979 steel D 4 x 20 PU=S

DIN 7979 steel D 4 x 24 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 10 PU=S

Kód:

079790040040020

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

079790040040024

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

079790040050010

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7979 steel D 5 x 12 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 16 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 18 PU=S

Kód:

079790040050012

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

079790040050016

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079790040050018

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7979 steel D 5 x 20 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 24 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 28 PU=S

Kód:

079790040050020

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

079790040050024

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

079790040050028

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7979 steel D 5 x 30 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 32 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 36 PU=S

Kód:

079790040050030

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

079790040050032

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079790040050036

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7979 steel D 5 x 40 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 45 PU=S

DIN 7979 steel D 5 x 50 PU=S

Kód:

079790040050040

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079790040050045

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079790040050050

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7979 steel D 6 x 10 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 12 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 14 PU=S

Kód:

079790040060010

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

079790040060012

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

079790040060014

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7979 steel D 6 x 16 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 18 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 20 PU=S

Kód:

079790040060016

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079790040060018

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

079790040060020

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7979 steel D 6 x 22 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 24 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 26 PU=S

Kód:

079790040060022

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079790040060024

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

079790040060026

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7979 steel D 6 x 28 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 30 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 32 PU=S

Kód:

079790040060028

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

079790040060030

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

079790040060032

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7979 steel D 6 x 36 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 40 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 45 PU=S

Kód:

079790040060036

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

079790040060040

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079790040060045

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7979 steel D 6 x 50 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 55 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 60 PU=S

Kód:

079790040060050

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079790040060055

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

079790040060060

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7979 steel D 6 x 70 PU=S

DIN 7979 steel D 6 x 80 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 12 PU=S

Kód:

079790040060070

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079790040060080

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079790040080012

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7979 steel D 8 x 16 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 18 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 20 PU=S

Kód:

079790040080016

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079790040080018

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

079790040080020

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7979 steel D 8 x 24 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 26 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 28 PU=S

Kód:

079790040080024

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

079790040080026

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

079790040080028

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7979 steel D 8 x 30 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 32 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 36 PU=S

Kód:

079790040080030

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

079790040080032

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079790040080036

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7979 steel D 8 x 40 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 45 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 50 PU=S

Kód:

079790040080040

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079790040080045

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079790040080050

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7979 steel D 8 x 55 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 60 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 70 PU=S

Kód:

079790040080055

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

079790040080060

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079790040080070

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 7979 steel D 8 x 80 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 90 PU=S

DIN 7979 steel D 8 x 100 PU=S

Kód:

079790040080080

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079790040080090

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

079790040080100

Norma:

DIN 07979

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.