czech   english   deutsch

Hexa.head shoulder scr

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 10 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 10 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 12 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000050010

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073792000050010

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073792000050012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 12 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 16 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 16 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000050012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073792000050016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073792000050016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 20 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 20 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 25 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000050020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073792000050020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073792000050025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 25 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 30 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 30 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000050025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073792000050030

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073792000050030

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 10 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 10 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 12 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000060010

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073792000060010

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073792000060012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 12 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 16 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 16 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000060012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073792000060016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073792000060016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 20 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 20 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 25 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000060020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073792000060020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073792000060025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 25 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 30 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 30 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000060025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073792000060030

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073792000060030

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 40 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 40 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 45 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000060040

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073792000060040

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073792000060045

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 45 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 50 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 8 h8 - M 6 x 50 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000060045

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073792000060050

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073792000060050

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 10 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 10 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 12 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080010

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073792000080010

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073792000080012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 12 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 16 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 16 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073792000080016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073792000080016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 20 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 20 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 25 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073792000080020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073792000080025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 25 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 30 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 30 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073792000080030

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073792000080030

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 40 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 40 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 45 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080040

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073792000080040

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073792000080045

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 45 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 50 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 50 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080045

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073792000080050

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073792000080050

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 60 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 60 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 70 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080060

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

073792000080060

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

073792000080070

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 70 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 80 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 80 Hexa.scoket head shoulder screws PU=S

Kód:

073792000080070

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

073792000080080

Norma:

ISO 07379

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

073792000080080

Norma:

ISO 07379

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 10 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 12 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 16 AISI 302 A 2 PU=S

Kód:

073799200050010

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073799200050012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073799200050016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 20 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 25 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 8 f9 M 6 x 12 AISI 302 A 2 PU=S

Kód:

073799200050020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073799200050025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073799200060012

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7379 A 2 8 f9 M 6 x 16 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 8 f9 M 6 x 20 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 8 f9 M 6 x 25 AISI 302 A 2 PU=S

Kód:

073799200060016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073799200060020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073799200060025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7379 A 2 10 f9 M 8 x 16 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 10 f9 M 8 x 20 AISI 302 A 2 PU=S

ISO 7379 A 2 10 f9 M 8 x 25 AISI 302 A 2 PU=S

Kód:

073799200080016

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073799200080020

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073799200080025

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7379 A 2 10 f9 M 8 x 30 AISI 302 A 2 PU=S

Kód:

073799200080030

Norma:

ISO 07379

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.