czech   english   deutsch

csk head tapping screw

ISO 14586 steel 2,9 x 6,5 -F-T10 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 2,9 x 9,5 -F-T10 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 2,9 x 13 -F-T10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140029006

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

145860140029009

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145860140029013

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

ISO 14586 steel 2,9 x 16 -F-T10 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 2,9 x 19 -F-T10 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 2,9 x 22 -F-T10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140029016

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145860140029019

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145860140029022

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

ISO 14586 steel 2,9 x 25 -F-T10 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,5 x 9,5 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,5 x 13 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140029025

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145860140035009

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145860140035013

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

ISO 14586 steel 3,5 x 16 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,5 x 19 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,5 x 22 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140035016

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145860140035019

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145860140035022

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

ISO 14586 steel 3,5 x 25 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,5 x 32 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,5 x 38 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140035025

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145860140035032

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145860140035038

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

ISO 14586 steel 3,5 x 45 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,5 x 50 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,9 x 9,5 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140035045

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145860140035050

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145860140039009

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

ISO 14586 steel 3,9 x 13 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,9 x 16 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,9 x 19 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140039013

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145860140039016

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145860140039019

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

ISO 14586 steel 3,9 x 22 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,9 x 25 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,9 x 32 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140039022

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145860140039025

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145860140039032

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

ISO 14586 steel 3,9 x 38 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,9 x 45 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 3,9 x 50 -F-T15 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140039038

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145860140039045

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145860140039050

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

ISO 14586 steel 4,2 x 9,5 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 13 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 16 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140042009

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145860140042013

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145860140042016

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

ISO 14586 steel 4,2 x 19 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 22 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 25 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140042019

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145860140042022

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145860140042025

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

ISO 14586 steel 4,2 x 32 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 38 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 45 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140042032

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145860140042038

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145860140042045

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

ISO 14586 steel 4,2 x 50 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 60 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,2 x 70 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140042050

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145860140042060

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145860140042070

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

70 mm

ISO 14586 steel 4,2 x 80 -F-T20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 9,5 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 13 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140042080

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

80 mm

Kód:

145860140048009

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145860140048013

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

ISO 14586 steel 4,8 x 16 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 19 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 22 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140048016

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145860140048019

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145860140048022

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

ISO 14586 steel 4,8 x 25 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 32 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 38 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140048025

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145860140048032

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145860140048038

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

ISO 14586 steel 4,8 x 45 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 50 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 55 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140048045

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145860140048050

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145860140048055

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

55 mm

ISO 14586 steel 4,8 x 60 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 70 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 80 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140048060

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145860140048070

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

145860140048080

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

ISO 14586 steel 4,8 x 90 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 4,8 x 100 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 13 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140048090

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

Kód:

145860140048100

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

145860140055013

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

ISO 14586 steel 5,5 x 16 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 19 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 22 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140055016

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145860140055019

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145860140055022

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

ISO 14586 steel 5,5 x 25 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 32 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 38 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140055025

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145860140055032

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145860140055038

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

ISO 14586 steel 5,5 x 45 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 50 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 60 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140055045

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145860140055050

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145860140055060

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

ISO 14586 steel 5,5 x 70 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 80 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 5,5 x 90 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140055070

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

145860140055080

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

80 mm

Kód:

145860140055090

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

90 mm

ISO 14586 steel 5,5 x 100 -F-T25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 13 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 16 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140055100

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

100 mm

Kód:

145860140063013

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145860140063016

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

ISO 14586 steel 6,3 x 19 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 22 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 25 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140063019

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145860140063022

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145860140063025

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

ISO 14586 steel 6,3 x 32 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 38 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 45 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140063032

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145860140063038

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145860140063045

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

ISO 14586 steel 6,3 x 50 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 60 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 70 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140063050

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145860140063060

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145860140063070

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

ISO 14586 steel 6,3 x 80 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 90 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 14586 steel 6,3 x 100 -F-T30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

145860140063080

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

145860140063090

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

90 mm

Kód:

145860140063100

Norma:

ISO 14586

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

100 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.