czech   english   deutsch

Counters. head rivets

DIN 661 steel 2 x 6 PU=S

DIN 661 steel 2 x 8 PU=S

DIN 661 steel 2 x 10 PU=S

Kód:

006610000020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006610000020008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006610000020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 steel 2 x 12 PU=S

DIN 661 steel 2 x 16 PU=S

DIN 661 steel 2,5 x 6 PU=S

Kód:

006610000020012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006610000020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006610000025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 steel 2,5 x 8 PU=S

DIN 661 steel 2,5 x 10 PU=S

DIN 661 steel 2,5 x 12 PU=S

Kód:

006610000025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006610000025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006610000025012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 steel 2,5 x 20 PU=S

DIN 661 steel 3 x 5 PU=S

DIN 661 steel 3 x 6 PU=S

Kód:

006610000025020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006610000030005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006610000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 steel 3 x 8 PU=S

DIN 661 steel 3 x 10 PU=S

DIN 661 steel 3 x 12 PU=S

Kód:

006610000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006610000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006610000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 steel 3 x 16 PU=S

DIN 661 steel 3 x 18 PU=S

DIN 661 steel 3 x 20 PU=S

Kód:

006610000030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006610000030018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006610000030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 steel 3 x 22 PU=S

DIN 661 steel 3 x 25 PU=S

DIN 661 steel 3 x 30 PU=S

Kód:

006610000030022

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006610000030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006610000030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 steel 4 x 6 PU=S

DIN 661 steel 4 x 8 PU=S

DIN 661 steel 4 x 10 PU=S

Kód:

006610000040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006610000040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006610000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 steel 4 x 12 PU=S

DIN 661 steel 4 x 16 PU=S

DIN 661 steel 4 x 18 PU=S

Kód:

006610000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006610000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006610000040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 steel 4 x 20 PU=S

DIN 661 steel 4 x 22 PU=S

DIN 661 steel 4 x 25 PU=S

Kód:

006610000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006610000040022

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006610000040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 steel 4 x 30 PU=S

DIN 661 steel 4 x 40 PU=S

DIN 661 steel 4 x 50 PU=S

Kód:

006610000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006610000040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006610000040050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 steel 5 x 6 PU=S

DIN 661 steel 5 x 8 PU=S

DIN 661 steel 5 x 10 PU=S

Kód:

006610000050006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006610000050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006610000050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 steel 5 x 12 PU=S

DIN 661 steel 5 x 16 PU=S

DIN 661 steel 5 x 18 PU=S

Kód:

006610000050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006610000050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006610000050018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 steel 5 x 20 PU=S

DIN 661 steel 5 x 22 PU=S

DIN 661 steel 5 x 25 PU=S

Kód:

006610000050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006610000050022

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006610000050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 steel 5 x 30 PU=S

DIN 661 steel 5 x 32 PU=S

DIN 661 steel 5 x 35 PU=S

Kód:

006610000050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006610000050032

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

006610000050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 steel 5 x 40 PU=S

DIN 661 steel 5 x 45 PU=S

DIN 661 steel 5 x 50 PU=S

Kód:

006610000050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006610000050045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006610000050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 steel 5 x 60 PU=S

DIN 661 steel 6 x 10 PU=S

DIN 661 steel 6 x 12 PU=S

Kód:

006610000050060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006610000060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006610000060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 steel 6 x 16 PU=S

DIN 661 steel 6 x 18 PU=S

DIN 661 steel 6 x 20 PU=S

Kód:

006610000060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006610000060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006610000060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 steel 6 x 22 PU=S

DIN 661 steel 6 x 25 PU=S

DIN 661 steel 6 x 30 PU=S

Kód:

006610000060022

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

006610000060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006610000060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 steel 6 x 35 PU=S

DIN 661 steel 6 x 40 PU=S

DIN 661 steel 6 x 45 PU=S

Kód:

006610000060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006610000060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006610000060045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 661 steel 6 x 50 PU=S

DIN 661 steel 6 x 60 PU=S

DIN 661 steel 7 x 25 PU=S

Kód:

006610000060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006610000060060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006610000070025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 steel 7 x 30 PU=S

DIN 661 steel 8 x 12 PU=S

DIN 661 steel 8 x 16 PU=S

Kód:

006610000070030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006610000080012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006610000080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 steel 8 x 20 PU=S

DIN 661 steel 8 x 25 PU=S

DIN 661 steel 8 x 30 PU=S

Kód:

006610000080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006610000080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006610000080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 steel 8 x 35 PU=S

DIN 661 steel 8 x 40 PU=S

DIN 661 steel 8 x 50 PU=S

Kód:

006610000080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006610000080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006610000080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 steel 8 x 60 PU=S

DIN 661 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 4 Cu PU=S

Kód:

006610000080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613000020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613000020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 661 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 4 Cu PU=S

Kód:

006613000020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613000020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613000020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 661 copper 2 x 4 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 5 Cu PU=S

Kód:

006613000020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613000020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 661 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 5 Cu PU=S

Kód:

006613000020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 661 copper 2 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 2 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 2 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000020012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000020012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000020012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000020012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000020012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 2 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000020012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 2 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 2 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 2,5 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

Kód:

006613000025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

Kód:

006613000025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 copper 2,5 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 2,5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 2,5 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 2,5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 5 Cu PU=S

Kód:

006613000025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000030005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000030005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 661 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 5 Cu PU=S

Kód:

006613000030005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000030005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000030005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 661 copper 3 x 5 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000030005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 3 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 8 Cu PU=S

Kód:

006613000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 8 Cu PU=S

Kód:

006613000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 copper 3 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 3 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 3 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 3 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 3 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 3 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 3 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000030040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000030040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 3 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 3 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000030040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000030040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000030040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 3 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000030040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 6 Cu PU=S

Kód:

006613000040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 copper 4 x 6 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 8 Cu PU=S

Kód:

006613000040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613000040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 8 Cu PU=S

Kód:

006613000040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 copper 4 x 8 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 4 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 4 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 4 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 18 Cu PU=S

Kód:

006613000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 copper 4 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 18 Cu PU=S

Kód:

006613000040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 copper 4 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 4 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 4 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 4 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 4 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 4 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 5 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 5 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 5 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 5 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 5 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 5 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 35 Cu PU=S

Kód:

006613000050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 copper 5 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 35 Cu PU=S

Kód:

006613000050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 copper 5 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 5 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 50 Cu PU=S

Kód:

006613000050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 5 x 50 Cu PU=S

Kód:

006613000050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 copper 5 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 10 Cu PU=S

Kód:

006613000060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 copper 6 x 10 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613000060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 6 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 6 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 18 Cu PU=S

Kód:

006613000060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 18 Cu PU=S

Kód:

006613000060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 copper 6 x 18 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613000060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 6 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 6 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 6 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 35 Cu PU=S

Kód:

006613000060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 copper 6 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 35 Cu PU=S

Kód:

006613000060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 copper 6 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 6 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 45 Cu PU=S

Kód:

006613000060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000060045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000060045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 661 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 45 Cu PU=S

Kód:

006613000060045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000060045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000060045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 661 copper 6 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 50 Cu PU=S

Kód:

006613000060045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 6 x 50 Cu PU=S

Kód:

006613000060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 copper 6 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000080012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000080012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 12 Cu PU=S

Kód:

006613000080012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000080012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000080012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 copper 8 x 12 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000080012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613000080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 16 Cu PU=S

Kód:

006613000080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 copper 8 x 16 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613000080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 20 Cu PU=S

Kód:

006613000080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 copper 8 x 20 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613000080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 25 Cu PU=S

Kód:

006613000080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 copper 8 x 25 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613000080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 30 Cu PU=S

Kód:

006613000080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 copper 8 x 30 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 35 Cu PU=S

Kód:

006613000080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613000080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 copper 8 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 35 Cu PU=S

Kód:

006613000080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 copper 8 x 35 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613000080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 40 Cu PU=S

Kód:

006613000080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 copper 8 x 40 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 45 Cu PU=S

Kód:

006613000080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613000080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 661 copper 8 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 45 Cu PU=S

Kód:

006613000080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 661 copper 8 x 45 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 50 Cu PU=S

Kód:

006613000080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613000080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 copper 8 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 50 Cu PU=S

Kód:

006613000080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 copper 8 x 50 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 60 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 60 Cu PU=S

Kód:

006613000080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613000080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613000080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 661 copper 8 x 60 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 60 Cu PU=S

DIN 661 copper 8 x 60 Cu PU=S

Kód:

006613000080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613000080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613000080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 661 copper 8 x 60 Cu PU=S

DIN 661 brass 3 x 6 Ms PU=S

DIN 661 brass 3 x 8 Ms PU=S

Kód:

006613000080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006617000030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006617000030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 brass 3 x 10 Ms PU=S

DIN 661 brass 3 x 12 Ms PU=S

DIN 661 brass 4 x 10 Ms PU=S

Kód:

006617000030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006617000030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006617000040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 brass 4 x 12 Ms PU=S

DIN 661 brass 4 x 16 Ms PU=S

DIN 661 brass 4 x 20 Ms PU=S

Kód:

006617000040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006617000040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006617000040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 brass 4 x 30 Ms PU=S

DIN 661 A 2 2 x 5 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 2 x 6 A 2 PU=S

Kód:

006617000040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006619200020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006619200020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 A 2 3 x 6 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 3 x 8 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 3 x 10 A 2 PU=S

Kód:

006619200030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006619200030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006619200030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 A 2 3 x 12 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 3 x 20 A 2 PU=S

Kód:

006619200030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006619200030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006619200030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 A 2 4 x 6 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 4 x 8 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 4 x 10 A 2 PU=S

Kód:

006619200040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006619200040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006619200040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 A 2 4 x 12 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 4 x 16 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 4 x 20 A 2 PU=S

Kód:

006619200040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006619200040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006619200040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 A 2 5 x 8 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 5 x 10 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 5 x 12 A 2 PU=S

Kód:

006619200050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006619200050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006619200050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 A 2 5 x 16 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 5 x 20 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 5 x 25 A 2 PU=S

Kód:

006619200050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006619200050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006619200050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 A 2 6 x 12 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 6 x 16 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 6 x 25 A 2 PU=S

Kód:

006619200060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006619200060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006619200060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 A 2 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 8 x 20 A 2 PU=S

DIN 661 A 2 8 x 25 A 2 PU=S

Kód:

006619200060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006619200080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006619200080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

Kód:

006613010020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613010020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613010020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 4 Al PU=S

Kód:

006613010020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613010020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

006613010020004

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

Kód:

006613010020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613010020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613010020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 5 Al PU=S

Kód:

006613010020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613010020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

006613010020005

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010020006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010020008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010020008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010020008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010020008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010020008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010020008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010020010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010020016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010025006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010025008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010025010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010025012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010025012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010025012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 2,5 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010025012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010025012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010025012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010030006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010030008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010030010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010030012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010030016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 18 Al PU=S

Kód:

006613010030018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010030018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010030018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 18 Al PU=S

Kód:

006613010030018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010030018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010030018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010030020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010030025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 3 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010030030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 6 Al PU=S

Kód:

006613010040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

006613010040006

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010040008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010040010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010040012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 14 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 14 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 14 Al PU=S

Kód:

006613010040014

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

006613010040014

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

006613010040014

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 14 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 14 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 14 Al PU=S

Kód:

006613010040014

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

006613010040014

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

006613010040014

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010040016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

Kód:

006613010040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 18 Al PU=S

Kód:

006613010040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010040018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010040020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010040025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010040030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 4 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010040040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 8 Al PU=S

Kód:

006613010050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

006613010050008

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010050010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010050012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010050016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010050020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010050025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010050030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

Kód:

006613010050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 35 Al PU=S

Kód:

006613010050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010050035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010050040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

Kód:

006613010050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 5 x 50 Al PU=S

Kód:

006613010050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010050050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 10 Al PU=S

Kód:

006613010060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

006613010060010

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 12 Al PU=S

Kód:

006613010060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006613010060012

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010060016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

Kód:

006613010060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 18 Al PU=S

Kód:

006613010060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

006613010060018

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010060020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010060025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010060030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

Kód:

006613010060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 35 Al PU=S

Kód:

006613010060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010060035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010060040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

Kód:

006613010060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 50 Al PU=S

Kód:

006613010060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010060050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

Kód:

006613010060060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010060060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010060060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 661 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 6 x 60 Al PU=S

Kód:

006613010060060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010060060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010060060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 16 Al PU=S

Kód:

006613010080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006613010080016

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 20 Al PU=S

Kód:

006613010080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006613010080020

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 25 Al PU=S

Kód:

006613010080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006613010080025

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 30 Al PU=S

Kód:

006613010080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006613010080030

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

Kód:

006613010080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 35 Al PU=S

Kód:

006613010080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006613010080035

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 40 Al PU=S

Kód:

006613010080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006613010080040

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 45 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 45 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 45 Al PU=S

Kód:

006613010080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613010080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613010080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 45 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 45 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 45 Al PU=S

Kód:

006613010080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613010080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006613010080045

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

Kód:

006613010080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 50 Al PU=S

Kód:

006613010080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006613010080050

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 60 Al PU=S

Kód:

006613010080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 661 Al 99.5 8 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 60 Al PU=S

DIN 661 Al 99.5 8 x 60 Al PU=S

Kód:

006613010080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006613010080060

Norma:

DIN 00661

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.