czech   english   deutsch

Taper pins

DIN 258 steel 5 x 40 PU=S

DIN 258 steel 5 x 50 PU=S

DIN 258 steel 6 x 45 PU=S

Kód:

002580000050040

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

002580000050050

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

002580000060045

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 258 steel 6 x 50 PU=S

DIN 258 steel 6 x 55 PU=S

DIN 258 steel 6 x 60 PU=S

Kód:

002580000060050

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

002580000060055

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

002580000060060

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 258 steel 8 x 55 PU=S

DIN 258 steel 8 x 60 PU=S

DIN 258 steel 8 x 65 PU=S

Kód:

002580000080055

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

002580000080060

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

002580000080065

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 258 steel 8 x 75 PU=S

DIN 7977 9S20K 5 x 40 PU=S

DIN 7977 9S20K 5 x 45 PU=S

Kód:

002580000080075

Norma:

DIN 00258

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

079770000050040

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079770000050045

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7977 9S20K 5 x 50 PU=S

DIN 7977 9S20K 6 x 40 PU=S

DIN 7977 9S20K 6 x 45 PU=S

Kód:

079770000050050

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079770000060040

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079770000060045

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7977 9S20K 6 x 50 PU=S

DIN 7977 9S20K 6 x 55 PU=S

DIN 7977 9S20K 6 x 60 PU=S

Kód:

079770000060050

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079770000060055

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

079770000060060

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7977 9S20K 8 x 50 PU=S

DIN 7977 9S20K 8 x 55 PU=S

DIN 7977 9S20K 8 x 60 PU=S

Kód:

079770000080050

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079770000080055

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

079770000080060

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7977 9S20K 8 x 65 PU=S

DIN 7977 9S20K 8 x 75 PU=S

DIN 7977 9S20K 8 x 85 PU=S

Kód:

079770000080065

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

079770000080075

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

079770000080085

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 7977 9S20K 8 x 100 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 16 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 20 PU=S

Kód:

079770000080100

Norma:

DIN 07977

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

079780010060016

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079780010060020

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7978 9S20K A 6 x 24 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 26 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 28 PU=S

Kód:

079780010060024

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

079780010060026

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

079780010060028

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7978 9S20K A 6 x 30 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 32 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 36 PU=S

Kód:

079780010060030

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

079780010060032

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079780010060036

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 7978 9S20K A 6 x 40 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 45 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 50 PU=S

Kód:

079780010060040

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079780010060045

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079780010060050

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7978 9S20K A 6 x 55 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 60 PU=S

DIN 7978 9S20K A 6 x 70 PU=S

Kód:

079780010060055

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

079780010060060

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079780010060070

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 7978 9S20K A 6 x 80 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 24 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 26 PU=S

Kód:

079780010060080

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079780010080024

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

079780010080026

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7978 9S20K A 8 x 28 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 30 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 32 PU=S

Kód:

079780010080028

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

079780010080030

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

079780010080032

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7978 9S20K A 8 x 36 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 40 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 45 PU=S

Kód:

079780010080036

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

079780010080040

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

079780010080045

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7978 9S20K A 8 x 50 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 55 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 60 PU=S

Kód:

079780010080050

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079780010080055

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

079780010080060

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7978 9S20K A 8 x 70 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 80 PU=S

DIN 7978 9S20K A 8 x 90 PU=S

Kód:

079780010080070

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079780010080080

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079780010080090

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 7978 9S20K A 8 x 100 PU=S

DIN 1 9S20K B 1 x 12 PU=S

DIN 1 9S20K B 1 x 18 PU=S

Kód:

079780010080100

Norma:

DIN 07978

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000010020010012

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000010020010018

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1 9S20K B 1,5 x 10 PU=S

DIN 1 9S20K B 1,5 x 12 PU=S

DIN 1 9S20K B 1,5 x 16 PU=S

Kód:

000010020015010

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000010020015012

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000010020015016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 1 9S20K B 1,5 x 20 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 10 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 12 PU=S

Kód:

000010020015020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000010020020010

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000010020020012

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1 9S20K B 2 x 14 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 16 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 18 PU=S

Kód:

000010020020014

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000010020020016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000010020020018

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1 9S20K B 2 x 20 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 30 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 32 PU=S

Kód:

000010020020020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000010020020030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000010020020032

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 1 9S20K B 2 x 36 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 40 PU=S

DIN 1 9S20K B 2 x 50 PU=S

Kód:

000010020020036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000010020020040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000010020020050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1 9S20K B 2,5 x 14 PU=S

DIN 1 9S20K B 2,5 x 16 PU=S

DIN 1 9S20K B 2,5 x 20 PU=S

Kód:

000010020025014

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000010020025016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000010020025020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 1 9S20K B 2,5 x 30 PU=S

DIN 1 9S20K B 2,5 x 40 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 10 PU=S

Kód:

000010020025030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000010020025040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000010020030010

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1 9S20K B 3 x 12 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 14 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 16 PU=S

Kód:

000010020030012

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000010020030014

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000010020030016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1 9S20K B 3 x 18 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 20 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 24 PU=S

Kód:

000010020030018

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000010020030020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000010020030024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1 9S20K B 3 x 26 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 28 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 30 PU=S

Kód:

000010020030026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000010020030028

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000010020030030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1 9S20K B 3 x 32 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 36 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 40 PU=S

Kód:

000010020030032

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000010020030036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000010020030040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1 9S20K B 3 x 45 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 50 PU=S

DIN 1 9S20K B 3 x 60 PU=S

Kód:

000010020030045

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000010020030050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000010020030060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1 9S20K B 4 x 12 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 14 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 16 PU=S

Kód:

000010020040012

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000010020040014

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000010020040016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1 9S20K B 4 x 18 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 20 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 22 PU=S

Kód:

000010020040018

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000010020040020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000010020040022

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1 9S20K B 4 x 24 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 26 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 28 PU=S

Kód:

000010020040024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000010020040026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000010020040028

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1 9S20K B 4 x 30 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 32 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 36 PU=S

Kód:

000010020040030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000010020040032

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000010020040036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1 9S20K B 4 x 40 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 45 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 50 PU=S

Kód:

000010020040040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000010020040045

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000010020040050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1 9S20K B 4 x 55 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 60 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 70 PU=S

Kód:

000010020040055

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000010020040060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000010020040070

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 1 9S20K B 4 x 80 PU=S

DIN 1 9S20K B 4 x 100 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 16 PU=S

Kód:

000010020040080

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000010020040100

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000010020050016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1 9S20K B 5 x 18 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 20 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 22 PU=S

Kód:

000010020050018

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

000010020050020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000010020050022

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1 9S20K B 5 x 24 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 26 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 28 PU=S

Kód:

000010020050024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000010020050026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000010020050028

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1 9S20K B 5 x 30 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 32 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 36 PU=S

Kód:

000010020050030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000010020050032

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000010020050036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1 9S20K B 5 x 40 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 45 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 50 PU=S

Kód:

000010020050040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000010020050045

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000010020050050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1 9S20K B 5 x 55 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 60 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 65 PU=S

Kód:

000010020050055

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000010020050060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000010020050065

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 1 9S20K B 5 x 70 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 80 PU=S

DIN 1 9S20K B 5 x 90 PU=S

Kód:

000010020050070

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000010020050080

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000010020050090

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 1 9S20K B 5 x 100 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 20 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 24 PU=S

Kód:

000010020050100

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000010020060020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000010020060024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1 9S20K B 6 x 26 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 28 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 30 PU=S

Kód:

000010020060026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000010020060028

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000010020060030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1 9S20K B 6 x 32 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 36 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 40 PU=S

Kód:

000010020060032

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000010020060036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000010020060040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1 9S20K B 6 x 45 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 50 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 55 PU=S

Kód:

000010020060045

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000010020060050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000010020060055

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 1 9S20K B 6 x 60 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 70 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 80 PU=S

Kód:

000010020060060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000010020060070

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000010020060080

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 1 9S20K B 6 x 90 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 100 PU=S

DIN 1 9S20K B 6 x 120 PU=S

Kód:

000010020060090

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000010020060100

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000010020060120

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 1 9S20K B 6,5 x 40 PU=S

DIN 1 9S20K B 6,5 x 50 PU=S

DIN 1 9S20K B 6,5 x 60 PU=S

Kód:

000010020065040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000010020065050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000010020065060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 1 9S20K B 6,5 x 100 PU=S

DIN 1 9S20K B 7 x 60 PU=S

DIN 1 9S20K B 7 x 70 PU=S

Kód:

000010020065100

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,5 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000010020070060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000010020070070

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 1 9S20K B 7 x 80 PU=S

DIN 1 9S20K B 7 x 100 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 24 PU=S

Kód:

000010020070080

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000010020070100

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000010020080024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1 9S20K B 8 x 26 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 28 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 30 PU=S

Kód:

000010020080026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000010020080028

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

000010020080030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1 9S20K B 8 x 32 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 36 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 40 PU=S

Kód:

000010020080032

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

000010020080036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000010020080040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1 9S20K B 8 x 45 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 50 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 55 PU=S

Kód:

000010020080045

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000010020080050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000010020080055

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 1 9S20K B 8 x 60 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 70 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 80 PU=S

Kód:

000010020080060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000010020080070

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000010020080080

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 1 9S20K B 8 x 90 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 100 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 110 PU=S

Kód:

000010020080090

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000010020080100

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000010020080110

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 1 9S20K B 8 x 120 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 130 PU=S

DIN 1 9S20K B 8 x 140 PU=S

Kód:

000010020080120

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

000010020080130

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

000010020080140

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 1 9S20K B 8 x 150 PU=S

DIN 1 1.4305 B 1,5 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 2 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

000010020080150

Norma:

DIN 00001

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

000019120015010

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000019120020016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1 1.4305 B 3 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 3 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 3 x 24 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120030016

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000019120030020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000019120030024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1 1.4305 B 3 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 3 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 4 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120030030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000019120030050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000019120040020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1 1.4305 B 4 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 4 x 26 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 4 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120040024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000019120040026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000019120040030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1 1.4305 B 4 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 4 x 60 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 5 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120040050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000019120040060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000019120050020

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1 1.4305 B 5 x 26 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 5 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 5 x 32 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120050026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000019120050030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000019120050032

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 1 1.4305 B 5 x 36 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 5 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 5 x 70 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120050036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000019120050050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000019120050070

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 1 1.4305 B 6 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 6 x 26 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 6 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120060024

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

000019120060026

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

000019120060030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1 1.4305 B 6 x 36 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 6 x 50 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120060036

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

000019120060040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000019120060050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1 1.4305 B 6 x 60 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 8 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 8 x 40 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120060060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000019120080030

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000019120080040

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1 1.4305 B 8 x 45 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 8 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 8 x 60 stainless A 1 PU=S

Kód:

000019120080045

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000019120080050

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000019120080060

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1 1.4305 B 8 x 90 stainless A 1 PU=S

DIN 1 1.4305 B 8 x 100 stainless A 1 PU=S

ISO 2339 9S20K B 8 x 45 PU=S

Kód:

000019120080090

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000019120080100

Norma:

DIN 00001

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

023390020080045

Norma:

ISO 02339

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.