czech   english   deutsch

Round head grooved pin

DIN 1476 steel 2 x 3 PU=S

DIN 1476 steel 2 x 4 PU=S

DIN 1476 steel 2 x 5 PU=S

Kód:

014760000020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

014760000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014760000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 steel 2 x 6 PU=S

DIN 1476 steel 2 x 8 PU=S

DIN 1476 steel 2,5 x 6 PU=S

Kód:

014760000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014760000020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014760000025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 steel 3 x 4 PU=S

DIN 1476 steel 3 x 5 PU=S

DIN 1476 steel 3 x 6 PU=S

Kód:

014760000030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014760000030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014760000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 steel 3 x 8 PU=S

DIN 1476 steel 3 x 10 PU=S

DIN 1476 steel 3 x 12 PU=S

Kód:

014760000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014760000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014760000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1476 steel 3 x 15 PU=S

DIN 1476 steel 4 x 6 PU=S

DIN 1476 steel 4 x 8 PU=S

Kód:

014760000030015

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

014760000040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014760000040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 steel 4 x 10 PU=S

DIN 1476 steel 4 x 15 PU=S

DIN 1476 steel 5 x 10 PU=S

Kód:

014760000040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014760000040015

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

014760000050010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 steel 5 x 12 PU=S

DIN 1476 steel 5 x 15 PU=S

DIN 1476 light metal 1,4 x 4 Al PU=S

Kód:

014760000050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014760000050015

Norma:

DIN 01476

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

014763000014004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 1,4 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,4 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,4 x 4 Al PU=S

Kód:

014763000014004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000014004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000014004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 1,4 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,4 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 4 Al PU=S

Kód:

014763000014004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000014004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000016004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 1,6 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 4 Al PU=S

Kód:

014763000016004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000016004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000016004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 1,6 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000016004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000016004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000016005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 1,6 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000016005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000016005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000016005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 1,6 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000016005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000016005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000016006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 1,6 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000016006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000016006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000016006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 1,6 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 1,6 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 3 Al PU=S

Kód:

014763000016006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000016006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 1476 light metal 2 x 3 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 3 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 3 Al PU=S

Kód:

014763000020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

014763000020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

014763000020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 1476 light metal 2 x 3 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 3 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 4 Al PU=S

Kód:

014763000020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

014763000020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

014763000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 2 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 4 Al PU=S

Kód:

014763000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 2 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 2 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 2 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 2 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 2 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 2 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 2 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 10 Al PU=S

Kód:

014763000020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000020010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 light metal 2 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 10 Al PU=S

Kód:

014763000020010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000020010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000020010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 light metal 2 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,3 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000020010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000020010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000023005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 2,3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,3 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000023005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000023005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000023005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 2,3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000023005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000023005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,3 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000025005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000025005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000025005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000025005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000025005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000025005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000025008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000025008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000025008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000025008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 2,5 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 4 Al PU=S

Kód:

014763000025008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000025008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 3 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 4 Al PU=S

Kód:

014763000030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 light metal 3 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 4 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014763000030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 5 Al PU=S

Kód:

014763000030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 light metal 3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 5 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014763000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 3 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 3 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 3 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 3 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 10 Al PU=S

Kód:

014763000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 light metal 3 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 10 Al PU=S

Kód:

014763000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 light metal 3 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 12 Al PU=S

Kód:

014763000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1476 light metal 3 x 12 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 12 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 12 Al PU=S

Kód:

014763000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014763000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014763000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1476 light metal 3 x 12 Al PU=S

DIN 1476 light metal 3 x 12 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014763000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014763000040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 4 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 6 Al PU=S

Kód:

014763000040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 light metal 4 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 6 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014763000040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 4 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 8 Al PU=S

Kód:

014763000040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 light metal 4 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 8 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 10 Al PU=S

Kód:

014763000040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014763000040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 light metal 4 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 10 Al PU=S

Kód:

014763000040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 light metal 4 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 4 x 10 Al PU=S

DIN 1476 light metal 5 x 12 Al PU=S

Kód:

014763000040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014763000050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1476 light metal 5 x 12 Al PU=S

DIN 1476 light metal 5 x 12 Al PU=S

DIN 1476 light metal 5 x 12 Al PU=S

Kód:

014763000050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014763000050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014763000050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1476 light metal 5 x 12 Al PU=S

DIN 1476 light metal 5 x 12 Al PU=S

DIN 1476 brass 2 x 4 Ms PU=S

Kód:

014763000050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014763000050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014767000020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 brass 2 x 5 Ms PU=S

DIN 1476 brass 2 x 6 Ms PU=S

DIN 1476 brass 3 x 6 Ms PU=S

Kód:

014767000020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014767000020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014767000030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 brass 3 x 8 Ms PU=S

DIN 1476 brass 3 x 10 Ms PU=S

DIN 1476 brass 3 x 12 Ms PU=S

Kód:

014767000030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014767000030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014767000030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1476 1.4303 1,4 x 3 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 1,4 x 4 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 1,4 x 5 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200014003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

3 mm

Kód:

014769200014004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014769200014005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 1.4303 1,4 x 6 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 1,6 x 3 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 1,6 x 4 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200014006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014769200016003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

Kód:

014769200016004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 1.4303 1,6 x 5 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 1,6 x 6 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 2 x 3 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200016005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014769200016006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014769200020003

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 1476 1.4303 2 x 4 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 2 x 5 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 2 x 6 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200020004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014769200020005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014769200020006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1476 1.4303 2 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 2 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 2,5 x 4 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200020008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014769200020010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014769200025004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 1476 1.4303 2,5 x 5 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 2,5 x 6 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 2,5 x 8 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200025005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

014769200025006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014769200025008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 1.4303 2,5 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 3 x 4 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 3 x 5 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200025010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014769200030004

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014769200030005

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 1476 1.4303 3 x 6 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 3 x 8 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 3 x 10 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200030006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014769200030008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014769200030010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1476 1.4303 3 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 4 x 6 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 4 x 8 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200030012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014769200040006

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014769200040008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 1.4303 4 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 4 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 5 x 8 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200040010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014769200040012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014769200050008

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1476 1.4303 5 x 10 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 5 x 12 stainless A 2 PU=S

DIN 1476 1.4303 5 x 16 stainless A 2 PU=S

Kód:

014769200050010

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014769200050012

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014769200050016

Norma:

DIN 01476

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.