czech   english   deutsch

Hex. head cap screws

DIN 6912 10.9 M 6 x 10 PU=S

DIN 6912 10.9 M 6 x 12 PU=S

DIN 6912 10.9 M 6 x 16 PU=S

Kód:

069121000060010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069121000060012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069121000060016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 10.9 M 6 x 20 PU=S

DIN 6912 10.9 M 6 x 25 PU=S

DIN 6912 10.9 M 6 x 30 PU=S

Kód:

069121000060020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069121000060025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069121000060030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6912 10.9 M 6 x 35 PU=S

DIN 6912 10.9 M 6 x 40 PU=S

DIN 6912 10.9 M 8 x 16 PU=S

Kód:

069121000060035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069121000060040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069121000080016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 10.9 M 8 x 20 PU=S

DIN 6912 10.9 M 8 x 25 PU=S

DIN 6912 10.9 M 8 x 30 PU=S

Kód:

069121000080020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069121000080025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069121000080030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6912 10.9 M 8 x 35 PU=S

DIN 6912 10.9 M 8 x 40 PU=S

DIN 6912 10.9 M 8 x 45 PU=S

Kód:

069121000080035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069121000080040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069121000080045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6912 10.9 M 8 x 50 PU=S

DIN 6912 10.9 M 8 x 60 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 6 PU=S

Kód:

069121000080050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069121000080060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069128000040006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 8 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 10 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 12 PU=S

Kód:

069128000040008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069128000040010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069128000040012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 16 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 18 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 20 PU=S

Kód:

069128000040016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069128000040018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

069128000040020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 25 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 30 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 35 PU=S

Kód:

069128000040025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069128000040030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069128000040035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 40 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 6 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 8 PU=S

Kód:

069128000040040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069128000050006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

069128000050008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 10 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 16 PU=S

Kód:

069128000050010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069128000050012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069128000050016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 18 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 20 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 25 PU=S

Kód:

069128000050018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

069128000050020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069128000050025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 30 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 35 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 40 PU=S

Kód:

069128000050030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069128000050035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069128000050040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 45 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 50 PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 55 PU=S

Kód:

069128000050045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069128000050050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069128000050055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 60 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 8 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 10 PU=S

Kód:

069128000050060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069128000060008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069128000060010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 18 PU=S

Kód:

069128000060012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069128000060016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069128000060018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 22 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 25 PU=S

Kód:

069128000060020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069128000060022

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

069128000060025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 35 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 40 PU=S

Kód:

069128000060030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069128000060035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069128000060040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 45 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 50 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 55 PU=S

Kód:

069128000060045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069128000060050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069128000060055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 60 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 65 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 70 PU=S

Kód:

069128000060060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069128000060065

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

069128000060070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 75 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 80 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 90 PU=S

Kód:

069128000060075

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

069128000060080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

069128000060090

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 100 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 110 PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 120 PU=S

Kód:

069128000060100

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

069128000060110

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

069128000060120

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 10 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 12 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 16 PU=S

Kód:

069128000080010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069128000080012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069128000080016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 18 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 22 PU=S

Kód:

069128000080018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

069128000080020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069128000080022

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

069128000080025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069128000080030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069128000080035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

069128000080040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069128000080045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069128000080050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 65 PU=S

Kód:

069128000080055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

069128000080060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069128000080065

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 70 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 75 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 80 PU=S

Kód:

069128000080070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

069128000080075

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

069128000080080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 90 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 100 PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 110 PU=S

Kód:

069128000080090

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

069128000080100

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

069128000080110

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 120 PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128000080120

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

069128100040006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

069128100040008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100040010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069128100040012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069128100040014

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100040016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069128100040018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

069128100040020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 4 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100040025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069128100040030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069128100040035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 6912 8.8 M 4 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100040040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069128100050006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

069128100050008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100050010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069128100050012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069128100050016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100050018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

069128100050020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069128100050025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100050030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069128100050035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069128100050040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 5 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100050045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069128100050050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069128100050055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 6912 8.8 M 5 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100050060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069128100060008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069128100060010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100060012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069128100060014

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

069128100060016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 18 zinc plated A2E gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100060018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

069128100060020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069128100060022

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100060025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069128100060030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069128100060035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100060040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069128100060045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069128100060050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100060055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

069128100060060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069128100060065

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100060070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

069128100060080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

069128100060090

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 6912 8.8 M 6 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 6 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100060100

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

069128100060110

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

069128100060120

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100080010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069128100080012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069128100080014

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100080016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069128100080018

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

069128100080020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100080022

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

069128100080025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069128100080030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100080035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069128100080040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069128100080045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100080050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069128100080055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

069128100080060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100080065

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

069128100080070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

069128100080075

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069128100080080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

069128100080090

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

069128100080100

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 6912 8.8 M 8 x 105 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 8.8 M 8 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6912 A 2 M 4 x 6 A 2 PU=S

Kód:

069128100080105

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

069128100080110

Norma:

DIN 06912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

069129200040006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 6912 A 2 M 4 x 8 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 4 x 10 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 4 x 12 A 2 PU=S

Kód:

069129200040008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069129200040010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069129200040012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6912 A 2 M 4 x 16 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 4 x 20 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 4 x 25 A 2 PU=S

Kód:

069129200040016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069129200040020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069129200040025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6912 A 2 M 4 x 30 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 4 x 35 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 4 x 40 A 2 PU=S

Kód:

069129200040030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069129200040035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069129200040040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6912 A 2 M 5 x 6 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 8 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S

Kód:

069129200050006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

069129200050008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069129200050010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6912 A 2 M 5 x 12 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 14 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 16 A 2 PU=S

Kód:

069129200050012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069129200050014

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

069129200050016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 A 2 M 5 x 20 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 25 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 30 A 2 PU=S

Kód:

069129200050020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069129200050025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069129200050030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6912 A 2 M 5 x 35 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 40 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 5 x 45 A 2 PU=S

Kód:

069129200050035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069129200050040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069129200050045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6912 A 2 M 5 x 50 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 8 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 10 A 2 PU=S

Kód:

069129200050050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069129200060008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069129200060010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6912 A 2 M 6 x 12 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 14 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 16 A 2 PU=S

Kód:

069129200060012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069129200060014

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

069129200060016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 A 2 M 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 25 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

Kód:

069129200060020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069129200060025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069129200060030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6912 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 40 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 45 A 2 PU=S

Kód:

069129200060035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069129200060040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069129200060045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6912 A 2 M 6 x 50 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 55 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S

Kód:

069129200060050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069129200060055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

069129200060060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 6912 A 2 M 6 x 70 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 6 x 80 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 10 A 2 PU=S

Kód:

069129200060070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

069129200060080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

069129200080010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6912 A 2 M 8 x 12 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 16 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 20 A 2 PU=S

Kód:

069129200080012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069129200080016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069129200080020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6912 A 2 M 8 x 25 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 30 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 35 A 2 PU=S

Kód:

069129200080025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069129200080030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069129200080035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 6912 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 45 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

069129200080040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069129200080045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069129200080050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 6912 A 2 M 8 x 55 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 60 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 65 A 2 PU=S

Kód:

069129200080055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

069129200080060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069129200080065

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 6912 A 2 M 8 x 70 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 80 A 2 PU=S

DIN 6912 A 2 M 8 x 90 A 2 PU=S

Kód:

069129200080070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

069129200080080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

069129200080090

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 6912 A 2 M 8 x 100 A 2 PU=S

DIN 6912 A 4 M 4 x 6 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 4 x 8 A 4 PU=S

Kód:

069129200080100

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

069129400040006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

069129400040008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 6912 A 4 M 4 x 10 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 4 x 12 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 4 x 16 A 4 PU=S

Kód:

069129400040010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069129400040012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069129400040016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6912 A 4 M 4 x 20 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 4 x 25 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 4 x 30 A 4 PU=S

Kód:

069129400040020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069129400040025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069129400040030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6912 A 4 M 4 x 35 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 4 x 40 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 5 x 6 A 4 PU=S

Kód:

069129400040035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069129400040040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069129400050006

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 6912 A 4 M 5 x 8 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 5 x 12 A 4 PU=S

Kód:

069129400050008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069129400050010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069129400050012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6912 A 4 M 5 x 16 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 5 x 20 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 5 x 25 A 4 PU=S

Kód:

069129400050016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069129400050020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069129400050025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6912 A 4 M 5 x 30 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 5 x 35 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 5 x 40 A 4 PU=S

Kód:

069129400050030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069129400050035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069129400050040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6912 A 4 M 5 x 50 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 8 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 10 A 4 PU=S

Kód:

069129400050050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069129400060008

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

069129400060010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 6912 A 4 M 6 x 12 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

069129400060012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069129400060016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069129400060020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6912 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 35 A 4 PU=S

Kód:

069129400060025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069129400060030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069129400060035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 6912 A 4 M 6 x 40 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 45 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 50 A 4 PU=S

Kód:

069129400060040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069129400060045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069129400060050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 6912 A 4 M 6 x 55 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 6 x 70 A 4 PU=S

Kód:

069129400060055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

069129400060060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069129400060070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 6912 A 4 M 6 x 80 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 10 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 12 A 4 PU=S

Kód:

069129400060080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

069129400080010

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069129400080012

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6912 A 4 M 8 x 16 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 20 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 25 A 4 PU=S

Kód:

069129400080016

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069129400080020

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069129400080025

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6912 A 4 M 8 x 30 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

Kód:

069129400080030

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069129400080035

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069129400080040

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6912 A 4 M 8 x 45 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 50 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 55 A 4 PU=S

Kód:

069129400080045

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

069129400080050

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069129400080055

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 6912 A 4 M 8 x 60 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 70 A 4 PU=S

DIN 6912 A 4 M 8 x 80 A 4 PU=S

Kód:

069129400080060

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069129400080070

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

069129400080080

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 6912 A 4 M 8 x 90 A 4 PU=S

Kód:

069129400080090

Norma:

DIN 06912

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.