czech   english   deutsch

Slotted pan head screw

DIN 85 4.8 M 3 x 5 PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 6 PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 8 PU=S

Kód:

000854000030005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000854000030006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000854000030008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 4.8 M 3 x 10 PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 12 PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 16 PU=S

Kód:

000854000030010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000854000030012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000854000030016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 4.8 M 3 x 25 PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 6 PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 8 PU=S

Kód:

000854000030025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000854000040006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000854000040008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 4.8 M 4 x 10 PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 12 PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 16 PU=S

Kód:

000854000040010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000854000040012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000854000040016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 4.8 M 4 x 20 PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 25 PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 30 PU=S

Kód:

000854000040020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000854000040025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000854000040030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 85 4.8 M 4 x 35 PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 40 PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 8 PU=S

Kód:

000854000040035

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000854000040040

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000854000050008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 4.8 M 5 x 10 PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 16 PU=S

Kód:

000854000050010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000854000050012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000854000050016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 4.8 M 5 x 20 PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 35 PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 40 PU=S

Kód:

000854000050020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000854000050035

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000854000050040

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 85 4.8 M 5 x 50 PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 8 PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 10 PU=S

Kód:

000854000050050

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000854000060008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000854000060010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 85 4.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 20 PU=S

Kód:

000854000060012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000854000060016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000854000060020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 4.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 35 PU=S

Kód:

000854000060025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000854000060030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000854000060035

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 85 4.8 M 6 x 50 PU=S

DIN 85 4.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 4 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854000060050

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000854000080020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000854100030004

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 85 4.8 M 3 x 5 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 6 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100030005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000854100030006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000854100030008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 4.8 M 3 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100030010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000854100030012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000854100030016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 4.8 M 3 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 3 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 5 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100030020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000854100030025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000854100040005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 85 4.8 M 4 x 6 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100040006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000854100040008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000854100040010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 85 4.8 M 4 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100040012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000854100040016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000854100040020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 4.8 M 4 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 4 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 6 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100040025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000854100040030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000854100050006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 85 4.8 M 5 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100050008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000854100050010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000854100050012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 85 4.8 M 5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100050016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000854100050020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000854100050025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 85 4.8 M 5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100050030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000854100050035

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000854100050040

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 85 4.8 M 5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100050045

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000854100060008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000854100060010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 85 4.8 M 6 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000854100060012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000854100060016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000854100060020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 4.8 M 6 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 4.8 M 6 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 85 plastic M 3 x 6 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000854100060025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000854100060030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000856000030006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 85 plastic M 3 x 8 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 Kunstst. M 3 x 10 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 Kunstst. M 3 x 12 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000856000030008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000856000030010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000856000030012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 85 plastic M 4 x 5 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 Kunstst. M 4 x 6 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 PA 6.6 M 4 x 8 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000856000040005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000856000040006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000856000040008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 plastic M 4 x 10 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 4 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 4 x 20 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000856000040010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000856000040016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000856000040020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 plastic M 5 x 8 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 5 x 12 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000856000050008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000856000050010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000856000050012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 85 plastic M 5 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 5 x 20 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 6 x 10 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000856000050016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000856000050020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000856000060010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 85 plastic M 6 x 16 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 6 x 20 polyamide Kunstst PU=S

DIN 85 plastic M 6 x 30 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

000856000060016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000856000060020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000856000060030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 85 A 2 M 3 x 4 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 3 x 5 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 3 x 6 A 2 PU=S

Kód:

000859200030004

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000859200030005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000859200030006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 85 A 2 M 3 x 8 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 3 x 10 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 3 x 12 A 2 PU=S

Kód:

000859200030008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000859200030010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000859200030012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 85 A 2 M 3 x 14 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 3 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000859200030014

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

000859200030016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000859200030020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 A 2 M 3 x 30 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 5 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 6 A 2 PU=S

Kód:

000859200030030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000859200040005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000859200040006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 85 A 2 M 4 x 8 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 10 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 12 A 2 PU=S

Kód:

000859200040008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000859200040010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000859200040012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 85 A 2 M 4 x 16 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 20 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 25 A 2 PU=S

Kód:

000859200040016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000859200040020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000859200040025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 85 A 2 M 4 x 30 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 35 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 40 A 2 PU=S

Kód:

000859200040030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000859200040035

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000859200040040

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 85 A 2 M 4 x 45 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 50 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 4 x 60 A 2 PU=S

Kód:

000859200040045

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000859200040050

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000859200040060

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 85 A 2 M 5 x 6 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 8 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000859200050006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000859200050008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000859200050010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 85 A 2 M 5 x 12 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 16 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000859200050012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859200050016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000859200050020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 A 2 M 5 x 25 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 30 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000859200050025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000859200050030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000859200050035

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 85 A 2 M 5 x 45 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 50 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 60 A 2 PU=S

Kód:

000859200050045

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000859200050050

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000859200050060

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 85 A 2 M 5 x 70 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 5 x 80 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 6 x 8 A 2 PU=S

Kód:

000859200050070

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000859200050080

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000859200060008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 A 2 M 6 x 10 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 6 x 12 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 6 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000859200060010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000859200060012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859200060016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 A 2 M 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 6 x 25 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000859200060020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000859200060025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000859200060030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 85 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S

DIN 85 A 2 M 6 x 70 A 2 PU=S

Kód:

000859200060035

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000859200060060

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000859200060070

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 85 A 2 M 6 x 80 A 2 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 3 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 4 A 4 PU=S

Kód:

000859200060080

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000859400020003

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000859400020004

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 85 A 4 M 2 x 5 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 6 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 8 A 4 PU=S

Kód:

000859400020005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000859400020006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000859400020008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 A 4 M 2 x 10 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 12 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 16 A 4 PU=S

Kód:

000859400020010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000859400020012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859400020016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 A 4 M 2 x 20 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000859400020020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000859400020025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000859400020030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 85 A 4 M 2,5 x 3 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2,5 x 4 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2,5 x 5 A 4 PU=S

Kód:

000859400025003

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

000859400025004

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

000859400025005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 85 A 4 M 2,5 x 6 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2,5 x 8 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2,5 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000859400025006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000859400025008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000859400025010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 85 A 4 M 2,5 x 12 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2,5 x 16 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2,5 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000859400025012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859400025016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000859400025020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 A 4 M 2,5 x 25 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 2,5 x 30 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 3 x 5 A 4 PU=S

Kód:

000859400025025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000859400025030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000859400030005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 85 A 4 M 3 x 6 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 3 x 8 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 3 x 10 A 4 PU=S

Kód:

000859400030006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000859400030008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000859400030010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 85 A 4 M 3 x 12 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 3 x 16 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 3 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000859400030012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859400030016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000859400030020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 85 A 4 M 4 x 5 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 4 x 6 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 4 x 8 A 4 PU=S

Kód:

000859400040005

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

000859400040006

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

000859400040008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 A 4 M 4 x 10 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 4 x 12 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 4 x 16 A 4 PU=S

Kód:

000859400040010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000859400040012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859400040016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 A 4 M 4 x 20 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 4 x 25 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 5 x 8 A 4 PU=S

Kód:

000859400040020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000859400040025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000859400050008

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 85 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 5 x 12 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 5 x 16 A 4 PU=S

Kód:

000859400050010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000859400050012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859400050016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 A 4 M 5 x 20 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 5 x 25 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 5 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000859400050020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000859400050025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000859400050030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 85 A 4 M 6 x 10 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 6 x 12 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

Kód:

000859400060010

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000859400060012

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000859400060016

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 85 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 85 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000859400060020

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000859400060025

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000859400060030

Norma:

DIN 00085

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 14585 A 2 2,9 x 6,5 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 9,5 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 13 -C -T10 PU=S

Kód:

145859230029006

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

145859230029009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230029013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

ISO 14585 A 2 2,9 x 16 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 19 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 22 -C -T10 PU=S

Kód:

145859230029016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230029019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230029022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

ISO 14585 A 2 2,9 x 25 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 9,5 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 13 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230029025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230035009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230035013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

ISO 14585 A 2 3,5 x 16 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 19 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 22 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230035016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230035019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230035022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

ISO 14585 A 2 3,5 x 25 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 32 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 38 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230035025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230035032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230035038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

ISO 14585 A 2 3,9 x 9,5 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 13 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 16 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230039009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230039013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230039016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

ISO 14585 A 2 3,9 x 19 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 22 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 25 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230039019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230039022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230039025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

ISO 14585 A 2 3,9 x 32 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 38 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 45 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230039032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230039038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230039045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

ISO 14585 A 2 3,9 x 50 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 9,5 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 13 -C -T20 PU=S

Kód:

145859230039050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145859230042009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230042013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

ISO 14585 A 2 4,2 x 16 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 19 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 22 -C -T20 PU=S

Kód:

145859230042016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230042019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230042022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

ISO 14585 A 2 4,2 x 25 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 32 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 38 -C -T20 PU=S

Kód:

145859230042025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230042032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230042038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

ISO 14585 A 2 4,2 x 45 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 50 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 60 -C -T20 PU=S

Kód:

145859230042045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145859230042050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145859230042060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 9,5 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 13 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 16 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230048013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230048016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 19 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 22 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 25 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230048022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230048025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 32 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 38 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 45 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230048038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230048045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 50 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 55 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 60 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145859230048055

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

55 mm

Kód:

145859230048060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 70 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 80 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 90 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048070

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

145859230048080

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

145859230048090

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 100 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 13 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 16 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048100

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

145859230055013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230055016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

ISO 14585 A 2 5,5 x 19 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 22 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 25 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230055019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230055022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230055025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

ISO 14585 A 2 5,5 x 32 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 38 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 45 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230055032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230055038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230055045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

ISO 14585 A 2 5,5 x 50 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 60 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 70 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230055050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145859230055060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145859230055070

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 13 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 16 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 19 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230063013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230063016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230063019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 22 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 25 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 32 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230063022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230063025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230063032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 38 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 45 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 50 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230063038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230063045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145859230063050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 60 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 70 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 6,5 -C -T10 PU=S

Kód:

145859230063060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145859230063070

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

145859230029006

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

ISO 14585 A 2 2,9 x 9,5 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 13 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 16 -C -T10 PU=S

Kód:

145859230029009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230029013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230029016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

ISO 14585 A 2 2,9 x 19 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 22 -C -T10 PU=S

ISO 14585 A 2 2,9 x 25 -C -T10 PU=S

Kód:

145859230029019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230029022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230029025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

ISO 14585 A 2 3,5 x 9,5 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 13 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 16 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230035009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230035013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230035016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

ISO 14585 A 2 3,5 x 19 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 22 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 25 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230035019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230035022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230035025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ISO 14585 A 2 3,5 x 32 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,5 x 38 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 9,5 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230035032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230035038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230039009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

ISO 14585 A 2 3,9 x 13 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 16 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 19 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230039013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230039016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230039019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

ISO 14585 A 2 3,9 x 22 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 25 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 32 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230039022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230039025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230039032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

ISO 14585 A 2 3,9 x 38 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 45 -C -T15 PU=S

ISO 14585 A 2 3,9 x 50 -C -T15 PU=S

Kód:

145859230039038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230039045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145859230039050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

ISO 14585 A 2 4,2 x 9,5 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 13 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 16 -C -T20 PU=S

Kód:

145859230042009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

145859230042013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230042016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

ISO 14585 A 2 4,2 x 19 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 22 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 25 -C -T20 PU=S

Kód:

145859230042019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230042022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230042025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

ISO 14585 A 2 4,2 x 32 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 38 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 45 -C -T20 PU=S

Kód:

145859230042032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230042038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230042045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

ISO 14585 A 2 4,2 x 50 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,2 x 60 -C -T20 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 9,5 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230042050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145859230042060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145859230048009

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 13 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 16 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 19 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230048016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230048019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 22 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 25 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 32 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230048025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230048032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 38 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 45 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 50 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230048045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145859230048050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 55 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 60 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 70 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048055

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

55 mm

Kód:

145859230048060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145859230048070

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

ISO 14585 A 2 4,8 x 80 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 90 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 4,8 x 100 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230048080

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

145859230048090

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

Kód:

145859230048100

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

ISO 14585 A 2 5,5 x 13 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 16 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 19 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230055013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

145859230055016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230055019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

ISO 14585 A 2 5,5 x 22 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 25 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 32 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230055022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

145859230055025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230055032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

ISO 14585 A 2 5,5 x 38 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 45 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 50 -C -T25 PU=S

Kód:

145859230055038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

145859230055045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145859230055050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

ISO 14585 A 2 5,5 x 60 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 5,5 x 70 -C -T25 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 13 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230055060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

145859230055070

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

145859230063013

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 16 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 19 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 22 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230063016

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

145859230063019

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

145859230063022

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 25 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 32 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 38 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230063025

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

145859230063032

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

145859230063038

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 45 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 50 -C -T30 PU=S

ISO 14585 A 2 6,3 x 60 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230063045

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

145859230063050

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

145859230063060

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

ISO 14585 A 2 6,3 x 70 -C -T30 PU=S

Kód:

145859230063070

Norma:

ISO 14585

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.