czech   english   deutsch

Hexagon bolts

DIN 601 nut st. M 5 x 16 PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 20 PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 25 PU=S

Kód:

006014000050016

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006014000050020

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006014000050025

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 601 nut st. M 5 x 30 PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 35 PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 40 PU=S

Kód:

006014000050030

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006014000050035

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006014000050040

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 601 nut st. M 5 x 50 PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 80 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 16 PU=S

Kód:

006014000050050

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006014000050080

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

006014000060016

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 20 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 25 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 30 PU=S

Kód:

006014000060020

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006014000060025

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006014000060030

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 35 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 40 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 45 PU=S

Kód:

006014000060035

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006014000060040

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006014000060045

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 50 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 55 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 60 PU=S

Kód:

006014000060050

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006014000060055

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

006014000060060

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 65 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 70 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 75 PU=S

Kód:

006014000060065

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

006014000060070

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

006014000060075

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 80 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 90 PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 100 PU=S

Kód:

006014000060080

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

006014000060090

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

006014000060100

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 16 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 20 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 25 PU=S

Kód:

006014000080016

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006014000080020

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006014000080025

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 30 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 35 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 40 PU=S

Kód:

006014000080030

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006014000080035

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006014000080040

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 45 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 50 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 55 PU=S

Kód:

006014000080045

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006014000080050

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006014000080055

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 60 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 65 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 70 PU=S

Kód:

006014000080060

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006014000080065

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

006014000080070

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 75 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 80 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 90 PU=S

Kód:

006014000080075

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

006014000080080

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

006014000080090

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 100 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 110 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 120 PU=S

Kód:

006014000080100

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

006014000080110

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

006014000080120

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 130 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 140 PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 150 PU=S

Kód:

006014000080130

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

006014000080140

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

006014000080150

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 601 nut st. M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100050016

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006014100050020

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006014100050025

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 601 nut st. M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100050030

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006014100050035

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006014100050040

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 601 nut st. M 5 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100050045

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006014100050050

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006014100050055

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 601 nut st. M 5 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 5 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100050060

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006014100050070

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

006014100060010

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100060012

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

006014100060016

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

006014100060020

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100060025

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006014100060030

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

006014100060035

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100060040

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006014100060045

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

006014100060050

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100060055

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

006014100060060

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

006014100060065

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100060070

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

006014100060075

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

006014100060080

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 601 nut st. M 6 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 6 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100060090

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

006014100060100

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

006014100080016

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100080020

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

006014100080025

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

006014100080030

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100080035

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

006014100080040

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

006014100080045

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100080050

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

006014100080055

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

006014100080060

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100080065

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

006014100080070

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

006014100080075

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100080080

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

006014100080090

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

006014100080100

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100080110

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

006014100080120

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

006014100080130

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 601 nut st. M 8 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 601 nut st. M 8 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

006014100080140

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

006014100080150

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

006014100080160

Norma:

DIN 00601

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.