czech   english   deutsch

Thread cutting screws

DIN 7513 steel A M 4 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 4 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 4 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110040008

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075130110040010

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075130110040012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7513 steel A M 4 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 4 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110040016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075130110040020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130110040025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7513 steel A M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110050010

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075130110050012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075130110050016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7513 steel A M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110050020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130110050025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075130110050030

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7513 steel A M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110060012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075130110060016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075130110060020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7513 steel A M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110060025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075130110060030

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075130110060035

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7513 steel A M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110080016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075130110080020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130110080025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7513 steel A M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110080030

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075130110080035

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075130110080040

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7513 steel A M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel A M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 3 x 6 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130110080045

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075130110080050

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075160110030006

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7516 steel A M 3 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 3 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 3 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110030008

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075160110030010

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075160110030012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7516 steel A M 3 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 3 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 4 x 6 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110030016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160110030020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160110040006

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7516 steel A M 4 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 4 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 4 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110040008

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075160110040010

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075160110040012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7516 steel A M 4 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 4 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 4 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110040016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160110040020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160110040025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7516 steel A M 4 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 5 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110040030

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075160110050010

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075160110050012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7516 steel A M 5 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 5 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 5 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110050016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160110050020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160110050025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7516 steel A M 5 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 5 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 5 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110050030

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075160110050035

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075160110050040

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7516 steel A M 6 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 6 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 6 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110060012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075160110060016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160110060020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7516 steel A M 6 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 6 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 6 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110060025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075160110060030

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075160110060035

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7516 steel A M 6 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 6 x 50 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 8 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110060040

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075160110060050

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075160110080016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7516 steel A M 8 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 8 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 8 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110080020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160110080025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075160110080030

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7516 steel A M 8 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel A M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 2,5 x 6 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075160110080035

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075160110080040

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075130120025006

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7513 steel B M 2,5 x 8 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 2,5 x 10 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 2,5 x 12 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120025008

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075130120025010

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075130120025012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 7513 steel B M 2,5 x 16 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 2,5 x 20 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 3 x 6 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120025016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075130120025020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130120030006

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7513 steel B M 3 x 8 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 3 x 10 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 3 x 12 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120030008

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075130120030010

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075130120030012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7513 steel B M 3 x 16 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 3 x 20 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 4 x 8 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120030016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075130120030020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130120040008

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7513 steel B M 4 x 10 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 4 x 12 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 4 x 16 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120040010

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075130120040012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075130120040016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7513 steel B M 4 x 20 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 4 x 25 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 4 x 30 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120040020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130120040025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075130120040030

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7513 steel B M 4 x 35 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 4 x 40 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 5 x 10 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120040035

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075130120040040

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075130120050010

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7513 steel B M 5 x 12 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 5 x 16 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 5 x 20 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120050012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075130120050016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075130120050020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7513 steel B M 5 x 25 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 5 x 30 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 5 x 35 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120050025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075130120050030

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075130120050035

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7513 steel B M 5 x 40 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 6 x 12 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 6 x 16 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120050040

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075130120060012

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075130120060016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7513 steel B M 6 x 20 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 6 x 25 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 6 x 30 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120060020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130120060025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075130120060030

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7513 steel B M 6 x 35 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 6 x 40 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 8 x 16 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120060035

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075130120060040

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075130120080016

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7513 steel B M 8 x 20 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 8 x 25 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 8 x 30 zink plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120080020

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075130120080025

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075130120080030

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7513 steel B M 8 x 35 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7513 steel B M 8 x 40 zink plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 3 x 6 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075130120080035

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075130120080040

Norma:

DIN 07513

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075160140030006

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7516 steel D M 3 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 3 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 3 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140030008

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075160140030010

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075160140030012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7516 steel D M 3 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 3 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 4 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140030016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160140030020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160140040008

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7516 steel D M 4 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 4 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 4 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140040010

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075160140040012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075160140040016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7516 steel D M 4 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 4 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140040020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160140040025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075160140050010

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7516 steel D M 5 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 5 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 5 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140050012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075160140050016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160140050020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7516 steel D M 5 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 5 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 6 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140050025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075160140050030

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075160140060012

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7516 steel D M 6 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 6 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 6 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140060016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160140060020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160140060025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7516 steel D M 6 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 6 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 6 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140060030

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075160140060035

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075160140060040

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7516 Stahl D M 6 x 45 -H galv. verzinkt gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 6 x 50 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140060045

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075160140060050

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075160140060060

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7516 steel D M 8 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 8 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 8 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140080016

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075160140080020

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075160140080025

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7516 steel D M 8 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 8 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7516 steel D M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075160140080030

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075160140080035

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075160140080040

Norma:

DIN 07516

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.