czech   english   deutsch

Hexagon screws

DIN 558 steel M 5 x 10 PU=S

DIN 558 steel M 5 x 16 PU=S

DIN 558 steel M 5 x 20 PU=S

Kód:

005584000050010

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005584000050016

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005584000050020

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 558 steel M 5 x 25 PU=S

DIN 558 steel M 5 x 30 PU=S

DIN 558 steel M 5 x 40 PU=S

Kód:

005584000050025

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005584000050030

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005584000050040

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 558 steel M 6 x 10 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 12 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 16 PU=S

Kód:

005584000060010

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005584000060012

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005584000060016

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 558 steel M 6 x 20 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 25 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 30 PU=S

Kód:

005584000060020

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005584000060025

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005584000060030

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 558 steel M 6 x 35 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 40 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 50 PU=S

Kód:

005584000060035

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005584000060040

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005584000060050

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 558 steel M 6 x 60 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 70 PU=S

DIN 558 steel M 6 x 80 PU=S

Kód:

005584000060060

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005584000060070

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

005584000060080

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 558 steel M 8 x 10 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 12 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 16 PU=S

Kód:

005584000080010

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005584000080012

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005584000080016

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 558 steel M 8 x 20 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 25 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 30 PU=S

Kód:

005584000080020

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005584000080025

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005584000080030

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 558 steel M 8 x 35 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 40 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 45 PU=S

Kód:

005584000080035

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005584000080040

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005584000080045

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 558 steel M 8 x 50 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 60 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 70 PU=S

Kód:

005584000080050

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005584000080060

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005584000080070

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 558 steel M 8 x 80 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 90 PU=S

DIN 558 steel M 8 x 100 PU=S

Kód:

005584000080080

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005584000080090

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

005584000080100

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 558 steel M 5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100050010

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005584100050012

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005584100050016

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 558 steel M 5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100050020

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005584100050025

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005584100050030

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 558 steel M 5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100050035

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005584100050040

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005584100050045

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 558 steel M 5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100050050

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005584100050060

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005584100060010

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 558 steel M 6 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100060012

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005584100060016

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005584100060020

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 558 steel M 6 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100060025

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005584100060030

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005584100060035

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 558 steel M 6 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100060040

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005584100060045

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005584100060050

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 558 steel M 6 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 6 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100060055

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

005584100060060

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005584100060070

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 558 steel M 6 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100060080

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005584100080010

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005584100080012

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 558 steel M 8 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100080016

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005584100080020

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005584100080025

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 558 steel M 8 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100080030

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005584100080035

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005584100080040

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 558 steel M 8 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100080045

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005584100080050

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005584100080055

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 558 steel M 8 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 65 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100080060

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

005584100080065

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

005584100080070

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 558 steel M 8 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 558 steel M 8 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100080080

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

005584100080090

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

005584100080100

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 558 steel M 8 x 110 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

005584100080110

Norma:

DIN 00558

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.