czech   english   deutsch

Theft resistant screws

ART 88110 safety wood screw st. 8 x 50 zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88110 safety wood screw st. 8 x 70 zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88110 safety wood screw st. 8 x 80 zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

881100100080050

Norma:

ART 88110

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881100100080070

Norma:

ART 88110

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

881100100080080

Norma:

ART 88110

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88110 safety wood screw st. 8 x 90 zinc plated, pan head gal Zn PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 3 x 6 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 3 x 8 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881100100080090

Norma:

ART 88110

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

881119200030006

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

881119200030008

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 3 x 10 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 3 x 12 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 3 x 16 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881119200030010

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

881119200030012

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881119200030016

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 3 x 20 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 4 x 6 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 4 x 10 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881119200030020

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881119200040006

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

881119200040010

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 4 x 12 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 4 x 16 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 4 x 20 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881119200040012

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881119200040016

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881119200040020

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 4 x 25 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 5 x 12 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 5 x 16 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881119200040025

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881119200050012

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881119200050016

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 5 x 20 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 5 x 25 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 5 x 30 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881119200050020

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881119200050025

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881119200050030

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 6 x 12 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 6 x 16 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 6 x 20 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881119200060012

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881119200060016

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881119200060020

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 6 x 25 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 6 x 30 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

ART 88111 safety screw(D 85)A2 M 6 x 40 Pan head, snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881119200060025

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881119200060030

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

881119200060040

Norma:

ART 88111

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 6 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 8 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 10 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200030006

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

881129200030008

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

881129200030010

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 12 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 16 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 20 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200030012

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881129200030016

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881129200030020

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 25 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 30 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 3 x 35 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200030025

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881129200030030

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

881129200030035

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 10 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 12 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 16 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200040010

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

881129200040012

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881129200040016

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 20 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 25 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 30 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200040020

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881129200040025

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881129200040030

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 35 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 4 x 50 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 5 x 12 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200040035

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

881129200040050

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881129200050012

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 5 x 16 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 5 x 20 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 5 x 25 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200050016

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881129200050020

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881129200050025

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 5 x 30 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 5 x 35 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 6 x 12 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200050030

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

881129200050035

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

881129200060012

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 6 x 16 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 6 x 20 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 6 x 25 snake eyes A 2 PU=S

Kód:

881129200060016

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881129200060020

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881129200060025

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 6 x 30 snake eyes A 2 PU=S

ART 88112 safety screw (D963)A2 M 6 x 40 snake eyes A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 3,5 x 13 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

Kód:

881129200060030

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

881129200060040

Norma:

ART 88112

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

881149200035013

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 3,5 x 16 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 3,5 x 19 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 3,5 x 25 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

Kód:

881149200035016

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881149200035019

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881149200035025

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 3,5 x 32 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 3,5 x 38 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 9,5 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

Kód:

881149200035032

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

881149200035038

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881149200042009

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 13 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 16 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 19 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

Kód:

881149200042013

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

881149200042016

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881149200042019

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 25 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 32 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 38 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

Kód:

881149200042025

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881149200042032

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

881149200042038

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,2 x 50 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,8 x 13 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,8 x 16 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

Kód:

881149200042050

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881149200048013

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

881149200048016

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,8 x 19 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,8 x 25 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,8 x 32 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

Kód:

881149200048019

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881149200048025

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881149200048032

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,8 x 38 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 4,8 x 50 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 16 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

Kód:

881149200048038

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881149200048050

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881149200055016

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 19 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 25 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 32 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

Kód:

881149200055019

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881149200055025

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881149200055032

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 38 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 50 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 63 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

Kód:

881149200055038

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881149200055050

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881149200055063

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

63 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 5,5 x 75 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 6,3 x 13 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 6,3 x 16 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

Kód:

881149200055075

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

75 mm

Kód:

881149200063013

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

Kód:

881149200063016

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 6,3 x 19 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 6,3 x 25 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 6,3 x 32 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

Kód:

881149200063019

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881149200063025

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881149200063032

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 6,3 x 38 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88114 safety screw (D7981) A 2 6,3 x 50 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 2,9 x 13 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

Kód:

881149200063038

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881149200063050

Norma:

ART 88114

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881159200029013

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 2,9 x 19 with Resis-TORX T10 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 3,5 x 9,5 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 3,5 x 13 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

Kód:

881159200029019

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881159200035009

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

881159200035013

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 3,5 x 16 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 3,5 x 19 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 3,5 x 25 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

Kód:

881159200035016

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881159200035019

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881159200035025

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 3,5 x 38 with Resis-TORX T15 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,2 x 13 with Resis-TORX T20 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,2 x 16 with Resis-TORX T20 A 2 PU=S

Kód:

881159200035038

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881159200042013

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

881159200042016

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,2 x 19 with Resis-TORX T20 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,2 x 25 with Resis-TORX T20 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,2 x 32 with Resis-TORX T20 A 2 PU=S

Kód:

881159200042019

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881159200042025

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881159200042032

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,2 x 38 with Resis-TORX T20 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,2 x 50 with Resis-TORX T20 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,8 x 13 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

Kód:

881159200042038

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881159200042050

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881159200048013

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,8 x 16 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,8 x 19 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,8 x 25 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

Kód:

881159200048016

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881159200048019

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881159200048025

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,8 x 32 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,8 x 38 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 4,8 x 50 with Resis-TORX T25 A 2 PU=S

Kód:

881159200048032

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

881159200048038

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881159200048050

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 16 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 19 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 25 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

Kód:

881159200055016

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881159200055019

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881159200055025

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 32 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 38 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 50 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

Kód:

881159200055032

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

881159200055038

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881159200055050

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 63 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 5,5 x 75 with Resis-TORX T27 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 6,3 x 16 with Resis-TORX T30 A 2 PU=S

Kód:

881159200055063

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

63 mm

Kód:

881159200055075

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

75 mm

Kód:

881159200063016

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 6,3 x 19 with Resis-TORX T30 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 6,3 x 25 with Resis-TORX T30 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 6,3 x 32 with Resis-TORX T30 A 2 PU=S

Kód:

881159200063019

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

881159200063025

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881159200063032

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 6,3 x 38 with Resis-TORX T30 A 2 PU=S

ART 88115 safety screw (D7982) A 2 6,3 x 50 with Resis-TORX T30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3 x 6 with Pin-TORX T-10 A 2 PU=S

Kód:

881159200063038

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

881159200063050

Norma:

ART 88115

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881179200030006

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3 x 8 with Pin-TORX T-10 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3 x 10 with Pin-TORX T-10 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3 x 12 with Pin-TORX T-10 A 2 PU=S

Kód:

881179200030008

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

881179200030010

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

881179200030012

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3 x 16 with Pin-TORX T-10 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3 x 20 with Pin-TORX T-10 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3,5 x 6 with Pin-TORX T-15 A 2 PU=S

Kód:

881179200030016

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

881179200030020

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881179200035006

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 3,5 x 12 with Pin-TORX T-15 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 6 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 8 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

Kód:

881179200035012

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881179200040006

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

881179200040008

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 10 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 12 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 16 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

Kód:

881179200040010

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

881179200040012

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881179200040016

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 20 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 25 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 30 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

Kód:

881179200040020

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881179200040025

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881179200040030

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 40 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 4 x 50 with Pin-TORX T-20 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 8 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

Kód:

881179200040040

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

881179200040050

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881179200050008

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 10 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 12 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 16 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

Kód:

881179200050010

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

881179200050012

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881179200050016

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 20 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 25 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 30 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

Kód:

881179200050020

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881179200050025

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881179200050030

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 35 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 40 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 50 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

Kód:

881179200050035

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

881179200050040

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

881179200050050

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 60 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 70 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 5 x 80 with Pin-TORX T-25 A 2 PU=S

Kód:

881179200050060

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

881179200050070

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

881179200050080

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 10 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 12 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 16 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

Kód:

881179200060010

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

881179200060012

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

881179200060016

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 20 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 25 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 30 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

Kód:

881179200060020

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881179200060025

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881179200060030

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 35 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 40 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 45 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

Kód:

881179200060035

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

881179200060040

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

881179200060045

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 50 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 6 x 60 with Pin-TORX T-30 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 16 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

Kód:

881179200060050

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881179200060060

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

881179200080016

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 20 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 25 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 30 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

Kód:

881179200080020

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

881179200080025

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

881179200080030

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 40 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 50 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 60 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

Kód:

881179200080040

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

881179200080050

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

881179200080060

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88117 safety screw (D7991) A 2 M 8 x 80 with Pin-TORX T-40 A 2 PU=S

Kód:

881179200080080

Norma:

ART 88117

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.