czech   english   deutsch

Eye bolts

DIN 444 4.6 BM 5 x 25 PU=S

DIN 444 4.6 BM 5 x 30 PU=S

DIN 444 4.6 BM 5 x 35 PU=S

Kód:

004444020050025

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004444020050030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004444020050035

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 444 4.6 BM 5 x 40 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 25 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 30 PU=S

Kód:

004444020050040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004444020060025

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004444020060030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 444 4.6 BM 6 x 35 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 40 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 45 PU=S

Kód:

004444020060035

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004444020060040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004444020060045

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 444 4.6 BM 6 x 50 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 55 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 60 PU=S

Kód:

004444020060050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

004444020060055

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

004444020060060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 444 4.6 BM 6 x 65 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 70 PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 75 PU=S

Kód:

004444020060065

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

004444020060070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

004444020060075

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 444 4.6 BM 6 x 80 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 25 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 30 PU=S

Kód:

004444020060080

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

004444020080025

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004444020080030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 35 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 40 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 45 PU=S

Kód:

004444020080035

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004444020080040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004444020080045

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 50 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 55 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 60 PU=S

Kód:

004444020080050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

004444020080055

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

004444020080060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 65 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 70 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 75 PU=S

Kód:

004444020080065

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

004444020080070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

004444020080075

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 80 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 90 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 100 PU=S

Kód:

004444020080080

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

004444020080090

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

004444020080100

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 110 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 120 PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 140 PU=S

Kód:

004444020080110

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

004444020080120

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

004444020080140

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 444 4.6 BM 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120050025

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004444120050030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004444120050040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 444 4.6 BM 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120060020

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004444120060025

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004444120060030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 444 4.6 BM 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120060035

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004444120060040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004444120060045

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 444 4.6 BM 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120060050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

004444120060060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

004444120060070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120080025

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004444120080030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004444120080040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120080045

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

004444120080050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

004444120080060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120080065

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

004444120080070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

004444120080080

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 BM 8 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444120080090

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

004444120080100

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

004444120080110

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 444 4.6 BM 8 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 brass BM 6 x 40 Ms PU=S

DIN 444 brass BM 6 x 50 Ms PU=S

Kód:

004444120080120

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

004447020060040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004447020060050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 444 brass BM 6 x 60 Ms PU=S

DIN 444 brass BM 8 x 40 Ms PU=S

DIN 444 brass BM 8 x 60 Ms PU=S

Kód:

004447020060060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

004447020080040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004447020080060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 444 brass BM 8 x 70 Ms PU=S

DIN 444 brass BM 8 x 80 Ms PU=S

DIN 444 A 2 BM 6 x 30 A 2 PU=S

Kód:

004447020080070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

004447020080080

Norma:

DIN 00444

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

004449220060030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 444 A 2 BM 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 6 x 40 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 6 x 50 A 2 PU=S

Kód:

004449220060035

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004449220060040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004449220060050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 444 A 2 BM 6 x 60 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 30 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 35 A 2 PU=S

Kód:

004449220060060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

004449220080030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004449220080035

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 444 A 2 BM 8 x 40 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 45 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

004449220080040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004449220080045

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

004449220080050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 444 A 2 BM 8 x 55 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 60 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 70 A 2 PU=S

Kód:

004449220080055

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

004449220080060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

004449220080070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 444 A 2 BM 8 x 75 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 80 A 2 PU=S

DIN 444 A 2 BM 8 x 90 A 2 PU=S

Kód:

004449220080075

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

004449220080080

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

004449220080090

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 444 A 2 BM 8 x 100 A 2 PU=S

DIN 444 A 4 BM 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 6 x 40 A 4 PU=S

Kód:

004449220080100

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

004449420060030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004449420060040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 444 A 4 BM 6 x 50 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 6 x 60 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 8 x 30 A 4 PU=S

Kód:

004449420060050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

004449420060060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

004449420080030

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 444 A 4 BM 8 x 35 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 8 x 40 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 8 x 50 A 4 PU=S

Kód:

004449420080035

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004449420080040

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004449420080050

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 444 A 4 BM 8 x 60 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 8 x 70 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 8 x 80 A 4 PU=S

Kód:

004449420080060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

004449420080070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

004449420080080

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 444 A 4 BM 8 x 90 A 4 PU=S

DIN 444 A 4 BM 8 x 100 A 4 PU=S

DIN 444 4.6 LBM 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004449420080090

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

004449420080100

Norma:

DIN 00444

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

004444140080060

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 444 4.6 LBM 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 LBM 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 444 4.6 LBM 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004444140080070

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

004444140080080

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

004444140080100

Norma:

DIN 00444

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.