czech   english   deutsch

Self drilling screws

DIN 7504 steel N 2,9 x 9,5 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 2,9 x 13 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 2,9 x 16 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150029009

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

075040150029013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

075040150029016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7504 steel N 2,9 x 19 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,5 x 9,5 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,5 x 13 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150029019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040150035009

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

075040150035013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7504 steel N 3,5 x 16 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,5 x 19 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,5 x 22 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150035016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040150035019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040150035022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel N 3,5 x 25 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,5 x 32 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,9 x 9,5 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150035025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040150035032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040150039009

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7504 steel N 3,9 x 13 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,9 x 16 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,9 x 19 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150039013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

075040150039016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040150039019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7504 steel N 3,9 x 22 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,9 x 25 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,9 x 32 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150039022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040150039025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040150039032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

DIN 7504 steel N 3,9 x 38 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,9 x 45 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 3,9 x 50 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150039038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040150039045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040150039050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

DIN 7504 steel N 4,2 x 13 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,2 x 16 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,2 x 19 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150042013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

075040150042016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040150042019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7504 steel N 4,2 x 22 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,2 x 25 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,2 x 32 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150042022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040150042025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040150042032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7504 steel N 4,2 x 38 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,2 x 45 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,2 x 50 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150042038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040150042045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040150042050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7504 steel N 4,8 x 13 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 16 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 19 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150048013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

075040150048016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040150048019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7504 steel N 4,8 x 22 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 25 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 32 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150048022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040150048025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040150048032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7504 steel N 4,8 x 38 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 45 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 50 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150048038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040150048045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040150048050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7504 steel N 4,8 x 60 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 70 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x 80 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150048060

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

075040150048070

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

075040150048080

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

DIN 7504 steel N 4,8 x 90 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x100 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 4,8 x110 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150048090

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

Kód:

075040150048100

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

075040150048110

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

110 mm

DIN 7504 steel N 4,8 x120 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 16 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 19 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150048120

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

120 mm

Kód:

075040150055016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040150055019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7504 steel N 5,5 x 22 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 25 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 32 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150055022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040150055025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040150055032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7504 steel N 5,5 x 38 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 45 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 50 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150055038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040150055045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040150055050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7504 steel N 5,5 x 60 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 70 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 5,5 x 80 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150055060

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

075040150055070

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

075040150055080

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

80 mm

DIN 7504 steel N 6,3 x 16 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 19 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 22 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150063016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040150063019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040150063022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel N 6,3 x 25 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 32 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 38 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150063025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040150063032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040150063038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

DIN 7504 steel N 6,3 x 45 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 50 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 60 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150063045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040150063050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075040150063060

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

DIN 7504 steel N 6,3 x 70 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 80 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel N 6,3 x 90 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

Kód:

075040150063070

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

075040150063080

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

075040150063090

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

90 mm

DIN 7504 steel N 6,3 x100 -H zinc plated, pan head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 2,9 x 13 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 2,9 x 16 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040150063100

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

100 mm

Kód:

075040160029013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

075040160029016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7504 steel P 2,9 x 19 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,5 x 13 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,5 x 16 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160029019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040160035013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

075040160035016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7504 steel P 3,5 x 19 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,5 x 22 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,5 x 25 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160035019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040160035022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040160035025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7504 steel P 3,9 x 13 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,9 x 16 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,9 x 19 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160039013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

075040160039016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040160039019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7504 steel P 3,9 x 22 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,9 x 25 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,9 x 32 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160039022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040160039025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040160039032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

DIN 7504 steel P 3,9 x 38 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 3,9 x 45 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,2 x 13 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160039038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040160039045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040160042013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7504 steel P 4,2 x 16 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,2 x 19 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,2 x 22 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160042016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040160042019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040160042022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel P 4,2 x 25 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,2 x 32 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,2 x 38 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160042025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040160042032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040160042038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7504 steel P 4,2 x 45 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,8 x 16 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,8 x 19 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160042045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040160048016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040160048019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7504 steel P 4,8 x 22 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,8 x 25 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,8 x 32 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160048022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040160048025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040160048032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7504 steel P 4,8 x 38 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,8 x 45 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 4,8 x 50 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160048038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040160048045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040160048050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7504 steel P 5,5 x 25 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 5,5 x 32 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 5,5 x 38 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160055025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040160055032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040160055038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7504 steel P 5,5 x 45 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 5,5 x 50 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 6,3 x 25 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160055045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040160055050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075040160063025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

DIN 7504 steel P 6,3 x 32 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 6,3 x 38 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 6,3 x 45 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160063032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040160063038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040160063045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

DIN 7504 steel P 6,3 x 50 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 6,3 x 60 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel P 6,3 x 70 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

075040160063050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075040160063060

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

Kód:

075040160063070

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

DIN 7504 steel P 6,3 x 80 -H zinc plated, CSK head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,5 x 9,5 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,5 x 13 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040160063080

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

075040140035009

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

075040140035013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7504 steel K 3,5 x 16 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,5 x 19 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,5 x 22 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140035016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040140035019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040140035022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel K 3,5 x 25 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,5 x 32 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,9 x 13 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140035025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040140035032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040140039013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7504 steel K 3,9 x 16 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,9 x 19 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,9 x 22 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140039016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040140039019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040140039022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel K 3,9 x 25 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 3,9 x 32 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,2 x 13 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140039025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040140039032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040140042013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7504 steel K 4,2 x 16 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,2 x 19 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,2 x 22 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140042016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040140042019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040140042022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel K 4,2 x 25 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,2 x 32 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,2 x 38 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140042025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040140042032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040140042038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7504 steel K 4,2 x 45 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,2 x 50 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 13 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140042045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040140042050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075040140048013

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7504 steel K 4,8 x 16 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 19 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 22 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140048016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040140048019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040140048022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel K 4,8 x 25 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 32 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 38 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140048025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040140048032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040140048038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7504 steel K 4,8 x 45 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 50 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 60 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140048045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040140048050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075040140048060

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

DIN 7504 steel K 4,8 x 70 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 80 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x 90 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140048070

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

075040140048080

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

075040140048090

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

90 mm

DIN 7504 steel K 4,8 x100 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x110 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 4,8 x120 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140048100

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

075040140048110

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

110 mm

Kód:

075040140048120

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

120 mm

DIN 7504 steel K 5,5 x 16 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 19 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 22 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140055016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040140055019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

075040140055022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7504 steel K 5,5 x 25 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 32 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 38 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140055025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040140055032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

075040140055038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7504 steel K 5,5 x 45 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 50 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 60 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140055045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040140055050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075040140055060

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 7504 steel K 5,5 x 70 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 80 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 5,5 x 90 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140055070

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

075040140055080

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

80 mm

Kód:

075040140055090

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

90 mm

DIN 7504 steel K 5,5 x100 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 16 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 19 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140055100

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

100 mm

Kód:

075040140063016

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075040140063019

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7504 steel K 6,3 x 22 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 25 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 32 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140063022

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

075040140063025

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075040140063032

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7504 steel K 6,3 x 38 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 45 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 50 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140063038

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

075040140063045

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075040140063050

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7504 steel K 6,3 x 60 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 70 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x 80 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140063060

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

Kód:

075040140063070

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

075040140063080

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN 7504 steel K 6,3 x 90 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x100 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x110 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140063090

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

90 mm

Kód:

075040140063100

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

100 mm

Kód:

075040140063110

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

110 mm

DIN 7504 steel K 6,3 x120 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x130 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

DIN 7504 steel K 6,3 x140 zinc plated, hexagon head gal Zn PU=S

Kód:

075040140063120

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

120 mm

Kód:

075040140063130

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

130 mm

Kód:

075040140063140

Norma:

DIN 07504

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

140 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.