czech   english   deutsch

Hexagon flange bolts

DIN 6921 10.9 M 5 x 10 PU=S

DIN 6921 10.9 M 5 x 12 PU=S

DIN 6921 10.9 M 5 x 16 PU=S

Kód:

069211000050010

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069211000050012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069211000050016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6921 10.9 M 5 x 20 PU=S

DIN 6921 10.9 M 6 x 12 PU=S

DIN 6921 10.9 M 6 x 16 PU=S

Kód:

069211000050020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069211000060012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069211000060016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6921 10.9 M 6 x 20 PU=S

DIN 6921 10.9 M 6 x 25 PU=S

DIN 6921 10.9 M 6 x 30 PU=S

Kód:

069211000060020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069211000060025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069211000060030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6921 10.9 M 8 x 10 PU=S

DIN 6921 10.9 M 8 x 12 PU=S

DIN 6921 10.9 M 8 x 16 PU=S

Kód:

069211000080010

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

069211000080012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069211000080016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6921 10.9 M 8 x 20 PU=S

DIN 6921 10.9 M 8 x 25 PU=S

DIN 6921 10.9 M 8 x 30 PU=S

Kód:

069211000080020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069211000080025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069211000080030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6921 10.9 M 8 x 35 PU=S

DIN 6921 10.9 M 8 x 40 PU=S

DIN 6921 10.9 M 8 x 50 PU=S

Kód:

069211000080035

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069211000080040

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069211000080050

Norma:

DIN 06921

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 6921 8.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 6921 8.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 6921 8.8 M 6 x 20 PU=S

Kód:

069218000060012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069218000060016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069218000060020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 6921 8.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 6921 8.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 12 PU=S

Kód:

069218000060025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069218000060030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069218000080012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6921 8.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 25 PU=S

Kód:

069218000080016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069218000080020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069218000080025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6921 8.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 35 PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 40 PU=S

Kód:

069218000080030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069218000080035

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069218000080040

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6921 8.8 M 8 x 50 PU=S

DIN 6921 8.8 M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069218000080050

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069218100060012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069218100060016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6921 8.8 M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069218100060020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069218100060025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069218100080012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6921 8.8 M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069218100080016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069218100080020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069218100080025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6921 8.8 M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

069218100080030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069218100080035

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069218100080040

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 6921 8.8 M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 8.8 M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 6921 A 2 M 5 x 12 PU=S

Kód:

069218100080050

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

069218100080060

Norma:

DIN 06921

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

069219200050012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 6921 A 2 M 5 x 16 PU=S

DIN 6921 A 2 M 5 x 20 PU=S

DIN 6921 A 2 M 5 x 25 PU=S

Kód:

069219200050016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069219200050020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069219200050025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6921 A 2 M 5 x 30 PU=S

DIN 6921 A 2 M 6 x 12 PU=S

DIN 6921 A 2 M 6 x 16 PU=S

Kód:

069219200050030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069219200060012

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

069219200060016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 6921 A 2 M 6 x 20 PU=S

DIN 6921 A 2 M 6 x 25 PU=S

DIN 6921 A 2 M 6 x 30 PU=S

Kód:

069219200060020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069219200060025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

069219200060030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 6921 A 2 M 6 x 35 PU=S

DIN 6921 A 2 M 6 x 40 PU=S

DIN 6921 A 2 M 6 x 45 PU=S

Kód:

069219200060035

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069219200060040

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

069219200060045

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 6921 A 2 M 8 x 16 PU=S

DIN 6921 A 2 M 8 x 20 PU=S

DIN 6921 A 2 M 8 x 25 PU=S

Kód:

069219200080016

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

069219200080020

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

069219200080025

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 6921 A 2 M 8 x 30 PU=S

DIN 6921 A 2 M 8 x 35 PU=S

DIN 6921 A 2 M 8 x 40 PU=S

Kód:

069219200080030

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

069219200080035

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

069219200080040

Norma:

DIN 06921

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.