czech   english   deutsch

Spiral pins

DIN 7343 spring steel 1,5 x 5 PU=S

DIN 7343 spring steel 1,5 x 6 PU=S

DIN 7343 spring steel 1,5 x 8 PU=S

Kód:

073430000015005

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073430000015006

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073430000015008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 7343 spring steel 1,5 x 10 PU=S

DIN 7343 spring steel 1,5 x 12 PU=S

DIN 7343 spring steel 2 x 6 PU=S

Kód:

073430000015010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073430000015012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073430000020006

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7343 spring steel 2 x 8 PU=S

DIN 7343 spring steel 2 x 10 PU=S

DIN 7343 spring steel 2 x 12 PU=S

Kód:

073430000020008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073430000020010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073430000020012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7343 spring steel 2 x 14 PU=S

DIN 7343 spring steel 2 x 16 PU=S

DIN 7343 spring steel 2 x 18 PU=S

Kód:

073430000020014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073430000020016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073430000020018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7343 spring steel 2 x 20 PU=S

DIN 7343 spring steel 2,5 x 10 PU=S

DIN 7343 spring steel 2,5 x 12 PU=S

Kód:

073430000020020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073430000025010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073430000025012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 7343 spring steel 2,5 x 16 PU=S

DIN 7343 spring steel 2,5 x 20 PU=S

DIN 7343 spring steel 3 x 8 PU=S

Kód:

073430000025016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073430000025020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073430000030008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7343 spring steel 3 x 10 PU=S

DIN 7343 spring steel 3 x 12 PU=S

DIN 7343 spring steel 3 x 14 PU=S

Kód:

073430000030010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073430000030012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073430000030014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7343 spring steel 3 x 16 PU=S

DIN 7343 spring steel 3 x 18 PU=S

DIN 7343 spring steel 3 x 20 PU=S

Kód:

073430000030016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073430000030018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073430000030020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7343 spring steel 3 x 24 PU=S

DIN 7343 spring steel 3 x 26 PU=S

DIN 7343 spring steel 3 x 30 PU=S

Kód:

073430000030024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073430000030026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073430000030030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7343 spring steel 3,5 x 20 PU=S

DIN 7343 spring steel 3,5 x 24 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 10 PU=S

Kód:

073430000035020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073430000035024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073430000040010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7343 spring steel 4 x 12 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 14 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 16 PU=S

Kód:

073430000040012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073430000040014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073430000040016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7343 spring steel 4 x 18 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 20 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 24 PU=S

Kód:

073430000040018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073430000040020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073430000040024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7343 spring steel 4 x 26 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 30 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 32 PU=S

Kód:

073430000040026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073430000040030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073430000040032

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7343 spring steel 4 x 40 PU=S

DIN 7343 spring steel 4 x 50 PU=S

DIN 7343 spring steel 5 x 20 PU=S

Kód:

073430000040040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073430000040050

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073430000050020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7343 spring steel 5 x 22 PU=S

DIN 7343 spring steel 5 x 24 PU=S

DIN 7343 spring steel 5 x 26 PU=S

Kód:

073430000050022

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073430000050024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073430000050026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7343 spring steel 5 x 30 PU=S

DIN 7343 spring steel 5 x 32 PU=S

DIN 7343 spring steel 5 x 40 PU=S

Kód:

073430000050030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073430000050032

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

073430000050040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7343 spring steel 6 x 14 PU=S

DIN 7343 spring steel 6 x 18 PU=S

DIN 7343 spring steel 6 x 20 PU=S

Kód:

073430000060014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073430000060018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073430000060020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7343 spring steel 6 x 24 PU=S

DIN 7343 spring steel 6 x 26 PU=S

DIN 7343 spring steel 6 x 30 PU=S

Kód:

073430000060024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073430000060026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073430000060030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7343 spring steel 6 x 35 PU=S

DIN 7343 spring steel 6 x 40 PU=S

DIN 7343 spring steel 6 x 45 PU=S

Kód:

073430000060035

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073430000060040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073430000060045

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7343 spring steel 6 x 50 PU=S

DIN 7343 spring steel 8 x 20 PU=S

DIN 7343 spring steel 8 x 24 PU=S

Kód:

073430000060050

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073430000080020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073430000080024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7343 spring steel 8 x 30 PU=S

DIN 7343 spring steel 8 x 35 PU=S

DIN 7343 spring steel 8 x 40 PU=S

Kód:

073430000080030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073430000080035

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073430000080040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7343 spring steel 8 x 45 PU=S

DIN 7343 spring steel 8 x 50 PU=S

DIN 7343 1.4310 1 x 6 stainless PU=S

Kód:

073430000080045

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073430000080050

Norma:

DIN 07343

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073439600010006

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7343 1.4310 1 x 8 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 1 x 10 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 1 x 12 stainless PU=S

Kód:

073439600010008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073439600010010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073439600010012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7343 1.4310 1 x 14 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 1,5 x 5 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 1,5 x 6 stainless PU=S

Kód:

073439600010014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073439600015005

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073439600015006

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7343 1.4310 1,5 x 8 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 1,5 x 10 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 1,5 x 12 stainless PU=S

Kód:

073439600015008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073439600015010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073439600015012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 7343 1.4310 1,5 x 14 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2 x 4 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2 x 5 stainless PU=S

Kód:

073439600015014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073439600020004

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

073439600020005

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 7343 1.4310 2 x 6 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2 x 8 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2 x 10 stainless PU=S

Kód:

073439600020006

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073439600020008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073439600020010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7343 1.4310 2 x 12 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2 x 14 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2 x 16 stainless PU=S

Kód:

073439600020012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073439600020014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073439600020016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7343 1.4310 2 x 18 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2 x 20 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2,5 x 5 stainless PU=S

Kód:

073439600020018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073439600020020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073439600025005

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 7343 1.4310 2,5 x 6 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2,5 x 8 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2,5 x 10 stainless PU=S

Kód:

073439600025006

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073439600025008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073439600025010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 7343 1.4310 2,5 x 12 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2,5 x 14 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2,5 x 16 stainless PU=S

Kód:

073439600025012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073439600025014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073439600025016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7343 1.4310 2,5 x 18 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2,5 x 20 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 2,5 x 22 stainless PU=S

Kód:

073439600025018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073439600025020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073439600025022

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7343 1.4310 2,5 x 24 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 8 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 10 stainless PU=S

Kód:

073439600025024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073439600030008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073439600030010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7343 1.4310 3 x 12 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 14 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 16 stainless PU=S

Kód:

073439600030012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073439600030014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073439600030016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7343 1.4310 3 x 18 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 20 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 22 stainless PU=S

Kód:

073439600030018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073439600030020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073439600030022

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 7343 1.4310 3 x 24 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 26 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 28 stainless PU=S

Kód:

073439600030024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073439600030026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073439600030028

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7343 1.4310 3 x 30 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 3 x 32 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 8 stainless PU=S

Kód:

073439600030030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073439600030032

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

073439600040008

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7343 1.4310 4 x 10 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 12 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 14 stainless PU=S

Kód:

073439600040010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073439600040012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073439600040014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 7343 1.4310 4 x 16 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 18 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 20 stainless PU=S

Kód:

073439600040016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073439600040018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073439600040020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7343 1.4310 4 x 22 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 24 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 26 stainless PU=S

Kód:

073439600040022

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073439600040024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073439600040026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 7343 1.4310 4 x 28 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 30 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 32 stainless PU=S

Kód:

073439600040028

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

073439600040030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073439600040032

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7343 1.4310 4 x 35 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 40 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 4 x 45 stainless PU=S

Kód:

073439600040035

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073439600040040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073439600040045

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7343 1.4310 4 x 50 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 10 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 12 stainless PU=S

Kód:

073439600040050

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073439600050010

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073439600050012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7343 1.4310 5 x 14 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 16 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 18 stainless PU=S

Kód:

073439600050014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073439600050016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073439600050018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7343 1.4310 5 x 20 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 22 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 24 stainless PU=S

Kód:

073439600050020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073439600050022

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073439600050024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7343 1.4310 5 x 26 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 28 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 30 stainless PU=S

Kód:

073439600050026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073439600050028

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

073439600050030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7343 1.4310 5 x 32 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 35 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 40 stainless PU=S

Kód:

073439600050032

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

073439600050035

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073439600050040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7343 1.4310 5 x 45 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 5 x 50 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 12 stainless PU=S

Kód:

073439600050045

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073439600050050

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073439600060012

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7343 1.4310 6 x 14 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 16 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 18 stainless PU=S

Kód:

073439600060014

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073439600060016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073439600060018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 7343 1.4310 6 x 20 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 22 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 24 stainless PU=S

Kód:

073439600060020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073439600060022

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

073439600060024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 7343 1.4310 6 x 26 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 28 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 30 stainless PU=S

Kód:

073439600060026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073439600060028

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

073439600060030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7343 1.4310 6 x 32 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 35 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 40 stainless PU=S

Kód:

073439600060032

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

073439600060035

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073439600060040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7343 1.4310 6 x 45 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 6 x 50 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 16 stainless PU=S

Kód:

073439600060045

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073439600060050

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073439600080016

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7343 1.4310 8 x 18 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 20 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 22 stainless PU=S

Kód:

073439600080018

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

073439600080020

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073439600080022

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 7343 1.4310 8 x 24 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 26 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 28 stainless PU=S

Kód:

073439600080024

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

073439600080026

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

073439600080028

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 7343 1.4310 8 x 30 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 32 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 35 stainless PU=S

Kód:

073439600080030

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073439600080032

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

073439600080035

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7343 1.4310 8 x 40 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 45 stainless PU=S

DIN 7343 1.4310 8 x 50 stainless PU=S

Kód:

073439600080040

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073439600080045

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073439600080050

Norma:

DIN 07343

Materiál:

A2-1.4310

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.