czech   english   deutsch

SK-dist. bolt

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 5 / 2,5 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 8 / 5 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 10 / 6 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

Kód:

880860100030005

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

880860100030008

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

880860100030010

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 12 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 14 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 16 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

Kód:

880860100030012

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880860100030014

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

880860100030016

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 20 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 25 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 30 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

Kód:

880860100030020

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880860100030025

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880860100030030

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 35 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 40 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 45 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

Kód:

880860100030035

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880860100030040

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880860100030045

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 3 x 50 / 7 x 6 s = 5,5 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 5 / 3 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 10 / 6 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

Kód:

880860100030050

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880860100040005

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

880860100040010

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 12 / 8 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 16 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 18 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

Kód:

880860100040012

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880860100040016

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880860100040018

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 20 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 25 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 30 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

Kód:

880860100040020

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880860100040025

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880860100040030

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 35 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 40 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 45 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

Kód:

880860100040035

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880860100040040

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880860100040045

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 50 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 55 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 4 x 60 / 9 x 8 s = 7 gal Zn PU=S

Kód:

880860100040050

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880860100040055

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880860100040060

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 10 / 6 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 12 / 8 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 14 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

Kód:

880860100050010

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

880860100050012

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880860100050014

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 16 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 18 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 20 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

Kód:

880860100050016

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880860100050018

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

880860100050020

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 25 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 30 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 35 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

Kód:

880860100050025

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880860100050030

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880860100050035

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 40 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 45 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 50 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

Kód:

880860100050040

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880860100050045

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880860100050050

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 55 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 60 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 70 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

Kód:

880860100050055

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880860100050060

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880860100050070

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 5 x 80 /11 x 10 s = 8 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 10 / 6 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 12 / 8 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

Kód:

880860100050080

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880860100060010

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

880860100060012

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 14 /10 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 16 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 20 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

Kód:

880860100060014

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

880860100060016

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880860100060020

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 25 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 30 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 35 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

Kód:

880860100060025

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880860100060030

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880860100060035

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 40 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 45 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 50 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

Kód:

880860100060040

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880860100060045

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880860100060050

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 60 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 70 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 80 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

Kód:

880860100060060

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880860100060070

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880860100060080

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88086 SK-dist. bolt I/A st. ZP M 6 x 100 /14 x 12 s = 10 gal Zn PU=S

Kód:

880860100060100

Norma:

ART 88086

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.