czech   english   deutsch

Grooved pins

DIN 1472 steel 1,5 x 6 PU=S

DIN 1472 steel 1,5 x 8 PU=S

DIN 1472 steel 1,5 x 10 PU=S

Kód:

014720000015006

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014720000015008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014720000015010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 1472 steel 1,5 x 12 PU=S

DIN 1472 steel 1,5 x 16 PU=S

DIN 1472 steel 2 x 6 PU=S

Kód:

014720000015012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014720000015016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014720000020006

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1472 steel 2 x 8 PU=S

DIN 1472 steel 2 x 10 PU=S

DIN 1472 steel 2 x 12 PU=S

Kód:

014720000020008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014720000020010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014720000020012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1472 steel 2 x 14 PU=S

DIN 1472 steel 2 x 16 PU=S

DIN 1472 steel 2 x 20 PU=S

Kód:

014720000020014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014720000020016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014720000020020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1472 steel 2 x 30 PU=S

DIN 1472 steel 2,5 x 6 PU=S

DIN 1472 steel 2,5 x 8 PU=S

Kód:

014720000020030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014720000025006

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014720000025008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 1472 steel 2,5 x 10 PU=S

DIN 1472 steel 2,5 x 12 PU=S

DIN 1472 steel 2,5 x 16 PU=S

Kód:

014720000025010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014720000025012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014720000025016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 1472 steel 2,5 x 18 PU=S

DIN 1472 steel 2,5 x 20 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 6 PU=S

Kód:

014720000025018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014720000025020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014720000030006

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1472 steel 3 x 8 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 10 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 12 PU=S

Kód:

014720000030008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014720000030010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014720000030012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1472 steel 3 x 14 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 16 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 18 PU=S

Kód:

014720000030014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014720000030016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014720000030018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1472 steel 3 x 20 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 22 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 24 PU=S

Kód:

014720000030020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014720000030022

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

014720000030024

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1472 steel 3 x 26 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 28 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 30 PU=S

Kód:

014720000030026

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014720000030028

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014720000030030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1472 steel 3 x 32 PU=S

DIN 1472 steel 3 x 40 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 6 PU=S

Kód:

014720000030032

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014720000030040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014720000040006

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1472 steel 4 x 8 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 10 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 12 PU=S

Kód:

014720000040008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014720000040010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014720000040012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1472 steel 4 x 14 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 16 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 18 PU=S

Kód:

014720000040014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014720000040016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014720000040018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1472 steel 4 x 20 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 22 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 24 PU=S

Kód:

014720000040020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014720000040022

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

014720000040024

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1472 steel 4 x 26 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 28 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 30 PU=S

Kód:

014720000040026

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014720000040028

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014720000040030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1472 steel 4 x 32 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 36 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 40 PU=S

Kód:

014720000040032

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014720000040036

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014720000040040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1472 steel 4 x 50 PU=S

DIN 1472 steel 4 x 60 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 8 PU=S

Kód:

014720000040050

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014720000040060

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014720000050008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1472 steel 5 x 10 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 12 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 14 PU=S

Kód:

014720000050010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014720000050012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014720000050014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 1472 steel 5 x 16 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 18 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 20 PU=S

Kód:

014720000050016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014720000050018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014720000050020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1472 steel 5 x 22 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 24 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 26 PU=S

Kód:

014720000050022

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

014720000050024

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014720000050026

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 1472 steel 5 x 28 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 30 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 32 PU=S

Kód:

014720000050028

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014720000050030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014720000050032

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 1472 steel 5 x 36 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 40 PU=S

DIN 1472 steel 5 x 50 PU=S

Kód:

014720000050036

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014720000050040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014720000050050

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1472 steel 5 x 60 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 10 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 12 PU=S

Kód:

014720000050060

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014720000060010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014720000060012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1472 steel 6 x 14 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 16 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 18 PU=S

Kód:

014720000060014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014720000060016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014720000060018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1472 steel 6 x 20 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 22 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 24 PU=S

Kód:

014720000060020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014720000060022

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

014720000060024

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1472 steel 6 x 26 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 28 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 30 PU=S

Kód:

014720000060026

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014720000060028

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014720000060030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1472 steel 6 x 32 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 36 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 40 PU=S

Kód:

014720000060032

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014720000060036

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014720000060040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1472 steel 6 x 45 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 50 PU=S

DIN 1472 steel 6 x 60 PU=S

Kód:

014720000060045

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014720000060050

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014720000060060

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1472 steel 6 x 80 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 12 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 14 PU=S

Kód:

014720000060080

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

014720000080012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014720000080014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 1472 steel 8 x 16 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 18 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 20 PU=S

Kód:

014720000080016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014720000080018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014720000080020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1472 steel 8 x 22 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 24 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 26 PU=S

Kód:

014720000080022

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

014720000080024

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014720000080026

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 1472 steel 8 x 28 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 30 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 32 PU=S

Kód:

014720000080028

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014720000080030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014720000080032

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 1472 steel 8 x 36 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 40 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 45 PU=S

Kód:

014720000080036

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014720000080040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014720000080045

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 1472 steel 8 x 50 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 55 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 60 PU=S

Kód:

014720000080050

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014720000080055

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

014720000080060

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1472 steel 8 x 70 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 80 PU=S

DIN 1472 steel 8 x 100 PU=S

Kód:

014720000080070

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

014720000080080

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

014720000080100

Norma:

DIN 01472

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 1472 1.4305 1,5 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 1,5 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 2 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100015008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014729100015010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014729100020008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1472 1.4305 2 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 2 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 2 x 14 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100020010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014729100020012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014729100020014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 1472 1.4305 2 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 2 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 2 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100020016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014729100020018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014729100020020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1472 1.4305 3 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 3 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 3 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100030006

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014729100030008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014729100030010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1472 1.4305 3 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 3 x 14 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 3 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100030012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014729100030014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014729100030016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1472 1.4305 3 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 3 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 3 x 25 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100030018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014729100030020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014729100030025

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 1472 1.4305 4 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 4 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 4 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100040008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014729100040010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014729100040012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1472 1.4305 4 x 14 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 4 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 4 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100040014

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014729100040016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014729100040018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1472 1.4305 4 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 4 x 25 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 4 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100040020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014729100040025

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

014729100040030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1472 1.4305 4 x 35 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 4 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 5 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100040035

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

014729100040040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014729100050008

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1472 1.4305 5 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 5 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 5 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100050010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014729100050012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014729100050016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1472 1.4305 5 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 5 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 5 x 25 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100050018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014729100050020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014729100050025

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 1472 1.4305 5 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 5 x 35 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 5 x 40 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100050030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014729100050035

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

014729100050040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1472 1.4305 6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 6 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 6 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100060010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014729100060018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014729100060020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1472 1.4305 6 x 25 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 6 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 6 x 35 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100060025

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

014729100060030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014729100060035

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 1472 1.4305 6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 6 x 45 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 6 x 50 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100060040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014729100060045

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014729100060050

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1472 1.4305 8 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100080010

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014729100080012

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014729100080016

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1472 1.4305 8 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 25 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100080018

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014729100080020

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014729100080025

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 1472 1.4305 8 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 35 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 40 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100080030

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014729100080035

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

014729100080040

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1472 1.4305 8 x 45 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 1472 1.4305 8 x 60 stainless A 1 PU=S

Kód:

014729100080045

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014729100080050

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014729100080060

Norma:

DIN 01472

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1473 steel 1,5 x 6 PU=S

DIN 1473 steel 1,5 x 8 PU=S

DIN 1473 steel 1,5 x 10 PU=S

Kód:

014730000015006

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014730000015008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014730000015010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 steel 1,5 x 12 PU=S

DIN 1473 steel 1,5 x 16 PU=S

DIN 1473 steel 1,5 x 20 PU=S

Kód:

014730000015012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014730000015016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014730000015020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 1473 steel 2 x 4 PU=S

DIN 1473 steel 2 x 6 PU=S

DIN 1473 steel 2 x 8 PU=S

Kód:

014730000020004

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

014730000020006

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014730000020008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1473 steel 2 x 10 PU=S

DIN 1473 steel 2 x 12 PU=S

DIN 1473 steel 2 x 14 PU=S

Kód:

014730000020010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014730000020012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014730000020014

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 1473 steel 2 x 16 PU=S

DIN 1473 steel 2 x 18 PU=S

DIN 1473 steel 2 x 20 PU=S

Kód:

014730000020016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014730000020018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014730000020020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1473 steel 2 x 24 PU=S

DIN 1473 steel 2 x 30 PU=S

DIN 1473 steel 2,5 x 6 PU=S

Kód:

014730000020024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014730000020030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014730000025006

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 1473 steel 2,5 x 8 PU=S

DIN 1473 steel 2,5 x 10 PU=S

DIN 1473 steel 2,5 x 12 PU=S

Kód:

014730000025008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014730000025010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014730000025012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 1473 steel 2,5 x 14 PU=S

DIN 1473 steel 2,5 x 16 PU=S

DIN 1473 steel 2,5 x 20 PU=S

Kód:

014730000025014

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014730000025016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014730000025020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 1473 steel 2,5 x 24 PU=S

DIN 1473 steel 2,5 x 30 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 6 PU=S

Kód:

014730000025024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014730000025030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014730000030006

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1473 steel 3 x 8 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 10 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 12 PU=S

Kód:

014730000030008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014730000030010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014730000030012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1473 steel 3 x 14 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 16 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 18 PU=S

Kód:

014730000030014

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014730000030016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014730000030018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1473 steel 3 x 20 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 22 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 24 PU=S

Kód:

014730000030020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014730000030022

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

014730000030024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1473 steel 3 x 26 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 28 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 30 PU=S

Kód:

014730000030026

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014730000030028

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014730000030030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1473 steel 3 x 32 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 36 PU=S

DIN 1473 steel 3 x 40 PU=S

Kód:

014730000030032

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014730000030036

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014730000030040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1473 steel 4 x 6 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 8 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 10 PU=S

Kód:

014730000040006

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014730000040008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014730000040010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 steel 4 x 12 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 14 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 16 PU=S

Kód:

014730000040012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014730000040014

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014730000040016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1473 steel 4 x 18 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 20 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 22 PU=S

Kód:

014730000040018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014730000040020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014730000040022

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1473 steel 4 x 24 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 26 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 28 PU=S

Kód:

014730000040024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014730000040026

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014730000040028

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1473 steel 4 x 30 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 32 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 36 PU=S

Kód:

014730000040030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014730000040032

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014730000040036

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1473 steel 4 x 40 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 45 PU=S

DIN 1473 steel 4 x 50 PU=S

Kód:

014730000040040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014730000040045

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014730000040050

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1473 steel 4 x 60 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 8 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 10 PU=S

Kód:

014730000040060

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014730000050008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014730000050010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 steel 5 x 12 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 14 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 16 PU=S

Kód:

014730000050012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014730000050014

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014730000050016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1473 steel 5 x 18 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 20 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 22 PU=S

Kód:

014730000050018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014730000050020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014730000050022

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1473 steel 5 x 24 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 26 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 28 PU=S

Kód:

014730000050024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014730000050026

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014730000050028

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1473 steel 5 x 30 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 32 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 36 PU=S

Kód:

014730000050030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014730000050032

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014730000050036

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1473 steel 5 x 40 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 45 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 50 PU=S

Kód:

014730000050040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014730000050045

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014730000050050

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1473 steel 5 x 55 PU=S

DIN 1473 steel 5 x 60 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 10 PU=S

Kód:

014730000050055

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

014730000050060

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014730000060010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 steel 6 x 12 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 14 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 16 PU=S

Kód:

014730000060012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014730000060014

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014730000060016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1473 steel 6 x 18 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 20 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 22 PU=S

Kód:

014730000060018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014730000060020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014730000060022

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1473 steel 6 x 24 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 26 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 28 PU=S

Kód:

014730000060024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014730000060026

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014730000060028

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1473 steel 6 x 30 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 32 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 36 PU=S

Kód:

014730000060030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014730000060032

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014730000060036

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1473 steel 6 x 40 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 45 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 50 PU=S

Kód:

014730000060040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014730000060045

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014730000060050

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1473 steel 6 x 55 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 60 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 65 PU=S

Kód:

014730000060055

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

014730000060060

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014730000060065

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 1473 steel 6 x 70 PU=S

DIN 1473 steel 6 x 80 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 12 PU=S

Kód:

014730000060070

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

014730000060080

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

014730000080012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1473 steel 8 x 14 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 16 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 20 PU=S

Kód:

014730000080014

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014730000080016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014730000080020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1473 steel 8 x 22 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 24 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 26 PU=S

Kód:

014730000080022

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

014730000080024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014730000080026

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 1473 steel 8 x 28 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 30 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 32 PU=S

Kód:

014730000080028

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014730000080030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014730000080032

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 1473 steel 8 x 36 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 40 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 45 PU=S

Kód:

014730000080036

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014730000080040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014730000080045

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 1473 steel 8 x 50 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 55 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 60 PU=S

Kód:

014730000080050

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014730000080055

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

014730000080060

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1473 steel 8 x 70 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 80 PU=S

DIN 1473 steel 8 x 90 PU=S

Kód:

014730000080070

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

014730000080080

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

014730000080090

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 1473 steel 8 x 100 PU=S

DIN 1473 1.4305 2 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 2 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

014730000080100

Norma:

DIN 01473

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

014739100020008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014739100020010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 1.4305 2 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 2 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 2 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100020012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014739100020016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014739100020018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1473 1.4305 2 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 3 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 3 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100020020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014739100030008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014739100030010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 1.4305 3 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 3 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 3 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100030012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014739100030016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014739100030018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1473 1.4305 3 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 3 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 3 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100030020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014739100030024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014739100030030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1473 1.4305 4 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 4 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 4 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100040008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014739100040010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014739100040012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1473 1.4305 4 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 4 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 4 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100040016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014739100040018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014739100040020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1473 1.4305 4 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 4 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 4 x 35 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100040024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014739100040030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014739100040035

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 1473 1.4305 4 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 5 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 5 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100040040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014739100050008

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014739100050010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 1.4305 5 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 5 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 5 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100050012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014739100050016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014739100050018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1473 1.4305 5 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 5 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 5 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100050020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014739100050024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014739100050030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1473 1.4305 5 x 35 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 5 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 6 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100050035

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

014739100050040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014739100060010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1473 1.4305 6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 6 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100060012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014739100060016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014739100060018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1473 1.4305 6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 6 x 24 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 6 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100060020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014739100060024

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014739100060030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1473 1.4305 6 x 35 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 6 x 45 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100060035

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

014739100060040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014739100060045

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 1473 1.4305 6 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100060050

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014739100080010

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014739100080012

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1473 1.4305 8 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100080016

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014739100080018

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014739100080020

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1473 1.4305 8 x 25 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 35 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100080025

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

014739100080030

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014739100080035

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 1473 1.4305 8 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 45 stainless A 1 PU=S

DIN 1473 1.4305 8 x 50 stainless A 1 PU=S

Kód:

014739100080040

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014739100080045

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014739100080050

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1473 1.4305 8 x 60 stainless A 1 PU=S

DIN 1475 steel 1,5 x 8 PU=S

DIN 1475 steel 2 x 10 PU=S

Kód:

014739100080060

Norma:

DIN 01473

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014750000015008

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014750000020010

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1475 steel 2 x 12 PU=S

DIN 1475 steel 2 x 24 PU=S

DIN 1475 steel 2,5 x 12 PU=S

Kód:

014750000020012

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014750000020024

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014750000025012

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 1475 steel 2,5 x 16 PU=S

DIN 1475 steel 3 x 6 PU=S

DIN 1475 steel 3 x 10 PU=S

Kód:

014750000025016

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014750000030006

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014750000030010

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1475 steel 3 x 12 PU=S

DIN 1475 steel 3 x 16 PU=S

DIN 1475 steel 3 x 20 PU=S

Kód:

014750000030012

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014750000030016

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014750000030020

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1475 steel 3 x 28 PU=S

DIN 1475 steel 3 x 30 PU=S

DIN 1475 steel 3 x 40 PU=S

Kód:

014750000030028

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014750000030030

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014750000030040

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1475 steel 4 x 10 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 14 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 16 PU=S

Kód:

014750000040010

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014750000040014

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014750000040016

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1475 steel 4 x 18 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 20 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 22 PU=S

Kód:

014750000040018

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014750000040020

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014750000040022

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1475 steel 4 x 24 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 26 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 28 PU=S

Kód:

014750000040024

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014750000040026

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014750000040028

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1475 steel 4 x 30 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 32 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 36 PU=S

Kód:

014750000040030

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014750000040032

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014750000040036

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1475 steel 4 x 40 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 50 PU=S

DIN 1475 steel 4 x 60 PU=S

Kód:

014750000040040

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014750000040050

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014750000040060

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1475 steel 5 x 12 PU=S

DIN 1475 steel 5 x 20 PU=S

DIN 1475 steel 5 x 22 PU=S

Kód:

014750000050012

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014750000050020

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014750000050022

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1475 steel 5 x 24 PU=S

DIN 1475 steel 5 x 30 PU=S

DIN 1475 steel 5 x 36 PU=S

Kód:

014750000050024

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014750000050030

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014750000050036

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1475 steel 5 x 40 PU=S

DIN 1475 steel 5 x 50 PU=S

DIN 1475 steel 5 x 60 PU=S

Kód:

014750000050040

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014750000050050

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014750000050060

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1475 steel 6 x 10 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 20 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 24 PU=S

Kód:

014750000060010

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014750000060020

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014750000060024

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1475 steel 6 x 26 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 28 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 30 PU=S

Kód:

014750000060026

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014750000060028

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014750000060030

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1475 steel 6 x 32 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 36 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 40 PU=S

Kód:

014750000060032

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014750000060036

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014750000060040

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1475 steel 6 x 50 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 60 PU=S

DIN 1475 steel 6 x 70 PU=S

Kód:

014750000060050

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014750000060060

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014750000060070

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 1475 steel 8 x 16 PU=S

DIN 1475 steel 8 x 24 PU=S

DIN 1475 steel 8 x 30 PU=S

Kód:

014750000080016

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014750000080024

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014750000080030

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1475 steel 8 x 32 PU=S

DIN 1475 steel 8 x 36 PU=S

DIN 1475 steel 8 x 40 PU=S

Kód:

014750000080032

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014750000080036

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014750000080040

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1475 steel 8 x 50 PU=S

DIN 1475 steel 8 x 55 PU=S

DIN 1475 steel 8 x 60 PU=S

Kód:

014750000080050

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014750000080055

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

014750000080060

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1475 steel 8 x 80 PU=S

DIN 1475 steel 8 x 100 PU=S

ISO 8741 steel 1,5 x 5 PU=S

Kód:

014750000080080

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

014750000080100

Norma:

DIN 01475

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

087410000015005

Norma:

ISO 08741

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

5 mm

ISO 8741 steel 1,5 x 6 PU=S

Kód:

087410000015006

Norma:

ISO 08741

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

6 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.