czech   english   deutsch

Wood screws

DIN 95 steel 2 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 2 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 2,5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100020010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000950100020020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000950100025010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 95 steel 2,5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 2,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 2,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100025012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000950100025016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000950100025020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 steel 3 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100030010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000950100030012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000950100030016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 steel 3 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100030020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000950100030025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000950100030030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 steel 3 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100030035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000950100030040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000950100035016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 steel 3,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100035020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000950100035025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000950100035030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 steel 3,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 3,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100035035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000950100035040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000950100040016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 steel 4 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100040020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000950100040025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000950100040030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 steel 4 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100040035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000950100040040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000950100040045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 95 steel 4 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100040050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000950100040060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000950100040070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 95 steel 4,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100045016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000950100045020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000950100045025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 steel 4,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100045030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000950100045035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000950100045040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 steel 4,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 4,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100045045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000950100045050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000950100050020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 steel 5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100050025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000950100050030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000950100050035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 steel 5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100050040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000950100050045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000950100050050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 steel 5 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 5 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100050055

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000950100050060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000950100050070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 95 steel 5 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 6 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 6 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100050080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000950100060040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000950100060045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 95 steel 6 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 6 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 6 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100060050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000950100060060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000950100060070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 95 steel 6 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 6 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 95 steel 6 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000950100060080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000950100060090

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000950100060100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 95 brass 1,6 x 10 Ms PU=S

DIN 95 brass 1,6 x 12 Ms PU=S

DIN 95 brass 2 x 8 Ms PU=S

Kód:

000957000016010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957000016012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957000020008

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 95 brass 2 x 10 Ms PU=S

DIN 95 brass 2 x 12 Ms PU=S

DIN 95 brass 2 x 16 Ms PU=S

Kód:

000957000020010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957000020012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957000020016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 brass 2 x 20 Ms PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 10 Ms PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 12 Ms PU=S

Kód:

000957000020020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957000025010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957000025012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 95 brass 2,5 x 16 Ms PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 20 Ms PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 25 Ms PU=S

Kód:

000957000025016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957000025020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957000025025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 3 x 10 Ms PU=S

DIN 95 brass 3 x 12 Ms PU=S

DIN 95 brass 3 x 16 Ms PU=S

Kód:

000957000030010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957000030012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957000030016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 brass 3 x 20 Ms PU=S

DIN 95 brass 3 x 25 Ms PU=S

DIN 95 brass 3 x 30 Ms PU=S

Kód:

000957000030020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957000030025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957000030030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 brass 3 x 35 Ms PU=S

DIN 95 brass 3 x 40 Ms PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 10 Ms PU=S

Kód:

000957000030035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957000030040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957000035010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 95 brass 3,5 x 12 Ms PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 16 Ms PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 20 Ms PU=S

Kód:

000957000035012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957000035016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957000035020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 brass 3,5 x 25 Ms PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 30 Ms PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 35 Ms PU=S

Kód:

000957000035025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957000035030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957000035035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 brass 3,5 x 40 Ms PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 45 Ms PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 50 Ms PU=S

Kód:

000957000035040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957000035045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957000035050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 brass 4 x 12 Ms PU=S

DIN 95 brass 4 x 16 Ms PU=S

DIN 95 brass 4 x 20 Ms PU=S

Kód:

000957000040012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957000040016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957000040020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 brass 4 x 25 Ms PU=S

DIN 95 brass 4 x 30 Ms PU=S

DIN 95 brass 4 x 35 Ms PU=S

Kód:

000957000040025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957000040030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957000040035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 brass 4 x 40 Ms PU=S

DIN 95 brass 4 x 45 Ms PU=S

DIN 95 brass 4 x 50 Ms PU=S

Kód:

000957000040040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957000040045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957000040050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 brass 4 x 55 Ms PU=S

DIN 95 brass 4 x 60 Ms PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 16 Ms PU=S

Kód:

000957000040055

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000957000040060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957000045016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 brass 4,5 x 20 Ms PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 25 Ms PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 30 Ms PU=S

Kód:

000957000045020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957000045025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957000045030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 brass 4,5 x 35 Ms PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 40 Ms PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 45 Ms PU=S

Kód:

000957000045035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957000045040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957000045045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 95 brass 4,5 x 50 Ms PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 60 Ms PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 70 Ms PU=S

Kód:

000957000045050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957000045060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957000045070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

DIN 95 brass 5 x 16 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 20 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 25 Ms PU=S

Kód:

000957000050016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957000050020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957000050025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 5 x 30 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 35 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 40 Ms PU=S

Kód:

000957000050030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957000050035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957000050040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 5 x 45 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 50 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 55 Ms PU=S

Kód:

000957000050045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957000050050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957000050055

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 95 brass 5 x 60 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 70 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 80 Ms PU=S

Kód:

000957000050060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957000050070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000957000050080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 95 brass 5 x 90 Ms PU=S

DIN 95 brass 5 x 100 Ms PU=S

DIN 95 brass 5,5 x 50 Ms PU=S

Kód:

000957000050090

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000957000050100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000957000055050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 brass 5,5 x 60 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 20 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 25 Ms PU=S

Kód:

000957000055060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957000060020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957000060025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 6 x 30 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 35 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 40 Ms PU=S

Kód:

000957000060030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957000060035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957000060040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 6 x 50 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 60 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 70 Ms PU=S

Kód:

000957000060050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957000060060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957000060070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 95 brass 6 x 80 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 90 Ms PU=S

DIN 95 brass 6 x 100 Ms PU=S

Kód:

000957000060080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000957000060090

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000957000060100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 95 brass 8 x 50 Ms PU=S

DIN 95 brass 1,6 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 1,6 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957000080050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957300016010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957300016012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 95 brass 2 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 2 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 2 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300020010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957300020012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957300020016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 brass 2,5 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300025010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957300025012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957300025016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 brass 2,5 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300025020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957300025025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957300030010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 95 brass 3 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300030012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957300030016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957300030020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 brass 3 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3 x 35 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300030025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957300030030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957300030035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 brass 3 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300030040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957300035012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957300035016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 brass 3,5 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300035020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957300035025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957300035030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 brass 3,5 x 35 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300035035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957300035040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957300040012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 95 brass 4 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300040016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957300040020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957300040025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 4 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4 x 35 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300040030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957300040035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957300040040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 4 x 45 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4 x 50 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4 x 60 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300040045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957300040050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957300040060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 brass 4 x 70 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300040070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000957300045016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957300045020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 brass 4,5 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 35 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300045025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957300045030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957300045035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 brass 4,5 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 45 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 50 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300045040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957300045045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957300045050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 brass 4,5 x 60 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300045060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957300050020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957300050025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 5 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5 x 35 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300050030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957300050035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957300050040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 5 x 45 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5 x 50 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5 x 60 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300050045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957300050050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957300050060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 brass 5 x 70 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5 x 80 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 5,5 x 60 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300050070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000957300050080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000957300055060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 brass 6 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 6 x 50 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 6 x 60 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300060040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957300060050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957300060060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 brass 6 x 70 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 6 x 80 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 6 x 90 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000957300060070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000957300060080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000957300060090

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 95 brass 6 x 100 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 95 brass 1,6 x 10 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 2 x 10 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957300060100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000957400016010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957400020010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 95 brass 2 x 12 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 2 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 10 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400020012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957400020016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957400025010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 95 brass 2,5 x 12 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 2,5 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400025012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957400025016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957400025020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 brass 2,5 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3 x 10 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3 x 12 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400025025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957400030010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000957400030012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 95 brass 3 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400030016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957400030020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957400030025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 3 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3 x 40 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400030030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957400030035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957400030040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 3,5 x 12 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400035012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000957400035016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957400035020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 brass 3,5 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400035025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000957400035030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957400035035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 brass 3,5 x 40 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 45 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 3,5 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400035040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957400035045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957400035050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 brass 4 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400040016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957400040020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957400040025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 4 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4 x 40 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400040030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957400040035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957400040040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 4 x 45 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4 x 60 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400040045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957400040050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957400040060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 brass 4,5 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400045016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000957400045020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957400045025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 4,5 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 40 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400045030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957400045035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957400045040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 4,5 x 45 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 4,5 x 60 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400045045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957400045050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957400045060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 brass 4,5 x 70 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400045070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000957400050020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000957400050025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 brass 5 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5 x 40 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400050030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957400050035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000957400050040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 brass 5 x 45 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5 x 60 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400050045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957400050050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000957400050060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 brass 5 x 70 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5 x 80 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 5,5 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400050070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000957400050080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000957400055050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 brass 5,5 x 60 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 6 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 6 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400055060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957400060030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000957400060035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 brass 6 x 40 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 6 x 45 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 6 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400060040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000957400060045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000957400060050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 brass 6 x 60 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 6 x 70 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 6 x 80 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400060060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000957400060070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000957400060080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 95 brass 6 x 90 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 6 x 100 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 95 brass 8 x 60 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000957400060090

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000957400060100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000957400080060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 A 2 2,5 x 10 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 2,5 x 12 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 2,5 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000959200025010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000959200025012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000959200025016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 A 2 2,5 x 20 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 2,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000959200025020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000959200025025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000959200030010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 95 A 2 3 x 12 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000959200030012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000959200030016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000959200030020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 A 2 3 x 25 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3 x 30 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000959200030025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000959200030030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000959200030035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 A 2 3 x 40 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3,5 x 12 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3,5 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000959200030040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000959200035012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000959200035016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 95 A 2 3,5 x 20 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3,5 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000959200035020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000959200035025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000959200035030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 A 2 3,5 x 35 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 3,5 x 40 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000959200035035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000959200035040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000959200040010

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 95 A 2 4 x 12 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 16 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000959200040012

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000959200040016

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000959200040020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 A 2 4 x 25 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 30 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000959200040025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000959200040030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000959200040035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 A 2 4 x 40 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 45 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000959200040040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000959200040045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000959200040050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 A 2 4 x 60 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4 x 70 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4,5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000959200040060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000959200040070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000959200045020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 95 A 2 4,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4,5 x 30 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4,5 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000959200045025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000959200045030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000959200045035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 A 2 4,5 x 40 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4,5 x 45 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 4,5 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000959200045040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000959200045045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000959200045050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 A 2 4,5 x 60 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 20 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 25 A 2 PU=S

Kód:

000959200045060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000959200050020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000959200050025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 A 2 5 x 30 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 35 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 40 A 2 PU=S

Kód:

000959200050030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000959200050035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000959200050040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 A 2 5 x 45 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 50 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 60 A 2 PU=S

Kód:

000959200050045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000959200050050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000959200050060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 A 2 5 x 70 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 80 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 5 x 90 A 2 PU=S

Kód:

000959200050070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000959200050080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000959200050090

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 95 A 2 5 x 100 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 25 A 2 PU=S

Kód:

000959200050100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000959200060020

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000959200060025

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 95 A 2 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 40 A 2 PU=S

Kód:

000959200060030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000959200060035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000959200060040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 95 A 2 6 x 45 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 50 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 60 A 2 PU=S

Kód:

000959200060045

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000959200060050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000959200060060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 A 2 6 x 70 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 80 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 90 A 2 PU=S

Kód:

000959200060070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000959200060080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000959200060090

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 95 A 2 6 x 100 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 6 x 120 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000959200060100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000959200060120

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

000959200080050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 95 A 2 8 x 60 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 8 x 70 A 2 PU=S

DIN 95 A 2 8 x 80 A 2 PU=S

Kód:

000959200080060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000959200080070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000959200080080

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 95 A 2 8 x 100 A 2 PU=S

DIN 95 A 4 4 x 30 A 4 PU=S

DIN 95 A 4 4 x 35 A 4 PU=S

Kód:

000959200080100

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000959400040030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000959400040035

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 95 A 4 4 x 40 A 4 PU=S

DIN 95 A 4 4 x 50 A 4 PU=S

DIN 95 A 4 5 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000959400040040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000959400040050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000959400050030

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 95 A 4 5 x 40 A 4 PU=S

DIN 95 A 4 5 x 50 A 4 PU=S

DIN 95 A 4 5 x 60 A 4 PU=S

Kód:

000959400050040

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000959400050050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000959400050060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 95 A 4 6 x 50 A 4 PU=S

DIN 95 A 4 6 x 60 A 4 PU=S

DIN 95 A 4 6 x 70 A 4 PU=S

Kód:

000959400060050

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000959400060060

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000959400060070

Norma:

DIN 00095

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 96 steel 1,6 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 1,6 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 1,6 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100016008

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000960100016010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000960100016012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 steel 1,6 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 2 x 8 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 2 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100016016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000960100020008

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000960100020010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 96 steel 2 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 2 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 2,5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100020012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000960100020016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000960100025010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 96 steel 2,5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 2,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 2,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100025012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000960100025016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000960100025020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 steel 2,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100025025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000960100030010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000960100030012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 steel 3 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100030016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000960100030020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000960100030025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 steel 3 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100030030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000960100030035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000960100030040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 steel 3 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100030045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000960100035010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000960100035012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 steel 3,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100035016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000960100035020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000960100035025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 steel 3,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100035030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000960100035035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000960100035040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 steel 3,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 3,5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100035045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000960100035050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000960100035060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 96 steel 4 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100040010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000960100040012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000960100040016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 96 steel 4 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100040020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000960100040025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000960100040030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 96 steel 4 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100040035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000960100040040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000960100040045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 96 steel 4 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100040050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000960100040055

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000960100040060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 96 steel 4 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100040070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000960100040080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000960100040100

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 96 steel 4,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100045016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000960100045020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000960100045025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 steel 4,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100045030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000960100045035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000960100045040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 steel 4,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4,5 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100045045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000960100045050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000960100045055

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

55 mm

DIN 96 steel 4,5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 4,5 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100045060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000960100045070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000960100050012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 steel 5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100050016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000960100050020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000960100050025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 steel 5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100050030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000960100050035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000960100050040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 steel 5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100050045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000960100050050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000960100050055

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 96 steel 5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100050060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000960100050070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000960100050080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 96 steel 5 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100050090

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000960100050100

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000960100055020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 steel 5,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100055025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000960100055030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000960100055035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 steel 5,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 5,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100055040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000960100055045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000960100055050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 96 steel 5,5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100055060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000960100060020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000960100060025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 steel 6 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100060030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000960100060035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000960100060040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 steel 6 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100060045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000960100060050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000960100060055

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 96 steel 6 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100060060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000960100060070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000960100060080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 96 steel 6 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 6 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 7 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100060090

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000960100060100

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000960100070050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 96 steel 7 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 8 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 8 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100070060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000960100080040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000960100080045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 96 steel 8 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 8 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 8 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100080050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000960100080060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000960100080070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 96 steel 8 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 8 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 96 steel 8 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000960100080080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000960100080090

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000960100080100

Norma:

DIN 00096

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 96 brass 1,6 x 8 Ms PU=S

DIN 96 brass 1,6 x 10 Ms PU=S

DIN 96 brass 1,6 x 12 Ms PU=S

Kód:

000967000016008

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000967000016010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967000016012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 brass 1,6 x 16 Ms PU=S

DIN 96 brass 2 x 8 Ms PU=S

DIN 96 brass 2 x 10 Ms PU=S

Kód:

000967000016016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967000020008

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000967000020010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 96 brass 2 x 12 Ms PU=S

DIN 96 brass 2 x 16 Ms PU=S

DIN 96 brass 2 x 20 Ms PU=S

Kód:

000967000020012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000967000020016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967000020020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 brass 2,5 x 8 Ms PU=S

DIN 96 brass 2,5 x 10 Ms PU=S

DIN 96 brass 2,5 x 12 Ms PU=S

Kód:

000967000025008

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000967000025010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967000025012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 brass 2,5 x 16 Ms PU=S

DIN 96 brass 2,5 x 20 Ms PU=S

DIN 96 brass 2,5 x 25 Ms PU=S

Kód:

000967000025016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967000025020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967000025025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 brass 3 x 8 Ms PU=S

DIN 96 brass 3 x 10 Ms PU=S

DIN 96 brass 3 x 12 Ms PU=S

Kód:

000967000030008

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000967000030010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967000030012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 brass 3 x 16 Ms PU=S

DIN 96 brass 3 x 20 Ms PU=S

DIN 96 brass 3 x 25 Ms PU=S

Kód:

000967000030016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967000030020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967000030025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 brass 3 x 30 Ms PU=S

DIN 96 brass 3 x 35 Ms PU=S

DIN 96 brass 3 x 40 Ms PU=S

Kód:

000967000030030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967000030035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000967000030040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 brass 3,5 x 10 Ms PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 12 Ms PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 16 Ms PU=S

Kód:

000967000035010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967000035012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000967000035016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 96 brass 3,5 x 20 Ms PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 25 Ms PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 30 Ms PU=S

Kód:

000967000035020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967000035025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000967000035030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 96 brass 3,5 x 35 Ms PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 40 Ms PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 45 Ms PU=S

Kód:

000967000035035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000967000035040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000967000035045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 96 brass 3,5 x 50 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 10 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 12 Ms PU=S

Kód:

000967000035050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000967000040010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967000040012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 brass 4 x 16 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 20 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 25 Ms PU=S

Kód:

000967000040016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967000040020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967000040025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 brass 4 x 30 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 35 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 40 Ms PU=S

Kód:

000967000040030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967000040035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000967000040040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 brass 4 x 45 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 50 Ms PU=S

DIN 96 brass 4 x 60 Ms PU=S

Kód:

000967000040045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000967000040050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000967000040060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 96 brass 4,5 x 16 Ms PU=S

DIN 96 brass 4,5 x 20 Ms PU=S

DIN 96 brass 4,5 x 25 Ms PU=S

Kód:

000967000045016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967000045020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967000045025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 brass 4,5 x 30 Ms PU=S

DIN 96 brass 4,5 x 35 Ms PU=S

DIN 96 brass 4,5 x 40 Ms PU=S

Kód:

000967000045030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967000045035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000967000045040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 brass 4,5 x 45 Ms PU=S

DIN 96 brass 4,5 x 50 Ms PU=S

DIN 96 brass 4,5 x 60 Ms PU=S

Kód:

000967000045045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000967000045050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000967000045060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 96 brass 5 x 12 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 16 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 20 Ms PU=S

Kód:

000967000050012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000967000050016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967000050020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 brass 5 x 25 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 30 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 35 Ms PU=S

Kód:

000967000050025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000967000050030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967000050035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 brass 5 x 40 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 45 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 50 Ms PU=S

Kód:

000967000050040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000967000050045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000967000050050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 96 brass 5 x 60 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 70 Ms PU=S

DIN 96 brass 5 x 80 Ms PU=S

Kód:

000967000050060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000967000050070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000967000050080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 96 brass 5,5 x 40 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 20 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 25 Ms PU=S

Kód:

000967000055040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000967000060020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967000060025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 brass 6 x 30 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 35 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 40 Ms PU=S

Kód:

000967000060030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967000060035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000967000060040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 brass 6 x 45 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 50 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 60 Ms PU=S

Kód:

000967000060045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000967000060050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000967000060060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 96 brass 6 x 70 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 80 Ms PU=S

DIN 96 brass 6 x 100 Ms PU=S

Kód:

000967000060070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000967000060080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000967000060100

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 96 brass 1,6 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 2 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 2,5 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000967300016010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967300020010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967300025012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 brass 2,5 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 3 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 3 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000967300025016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967300030016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967300030020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 brass 3 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000967300030025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000967300035016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967300035020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 brass 3,5 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 4 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 4 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000967300035025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000967300040016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967300040020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 4 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 4 x 35 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000967300040025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000967300040030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967300040035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 brass 4 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 5 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 5 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000967300040040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000967300050030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967300050040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 brass 5 x 50 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 96 brass 2 x 10 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 3 x 12 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967300050050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000967400020010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000967400030012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 96 brass 3 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 3 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 3 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967400030016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000967400030020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967400030025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 brass 3 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 12 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 16 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967400030030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967400035012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000967400035016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 96 brass 3,5 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 3,5 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 4 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967400035020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000967400035035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000967400040020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 brass 4 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 4 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 4 x 35 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967400040025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000967400040030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967400040035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 brass 4 x 40 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 4 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 5 x 20 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967400040040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000967400040050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000967400050020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 brass 5 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 5 x 30 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 5 x 45 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967400050025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000967400050030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000967400050045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 96 brass 5 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 5 x 60 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 96 brass 6 x 50 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

000967400050050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000967400050060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000967400060050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 96 A 2 2,5 x 10 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 2,5 x 12 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 2,5 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000969200025010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000969200025012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000969200025016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 96 A 2 2,5 x 20 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 2,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000969200025020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000969200025025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969200030010

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 96 A 2 3 x 12 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000969200030012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000969200030016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000969200030020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 A 2 3 x 25 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3 x 30 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000969200030025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969200030030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969200030035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 A 2 3 x 40 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3,5 x 16 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3,5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000969200030040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000969200035016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000969200035020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 A 2 3,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3,5 x 30 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 3,5 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000969200035025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969200035030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969200035035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 A 2 3,5 x 40 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4 x 12 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000969200035040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000969200040012

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000969200040016

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 96 A 2 4 x 20 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4 x 25 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000969200040020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000969200040025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969200040030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 96 A 2 4 x 35 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4 x 40 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4 x 45 A 2 PU=S

Kód:

000969200040035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000969200040040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000969200040045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 96 A 2 4 x 50 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4 x 60 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4,5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000969200040050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000969200040060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000969200045020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 A 2 4,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4,5 x 30 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4,5 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000969200045025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969200045030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969200045035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 A 2 4,5 x 40 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4,5 x 45 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 4,5 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000969200045040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000969200045045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000969200045050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 96 A 2 4,5 x 60 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 5 x 20 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 5 x 25 A 2 PU=S

Kód:

000969200045060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000969200050020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000969200050025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 96 A 2 5 x 30 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 5 x 35 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 5 x 40 A 2 PU=S

Kód:

000969200050030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969200050035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000969200050040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 A 2 5 x 45 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 5 x 50 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 5 x 60 A 2 PU=S

Kód:

000969200050045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000969200050050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000969200050060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 96 A 2 5 x 70 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 5 x 80 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000969200050070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000969200050080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000969200060020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 A 2 6 x 25 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000969200060025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969200060030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969200060035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 A 2 6 x 40 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 45 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000969200060040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000969200060045

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000969200060050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 96 A 2 6 x 60 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 70 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 80 A 2 PU=S

Kód:

000969200060060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000969200060070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000969200060080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 96 A 2 6 x 90 A 2 PU=S

DIN 96 A 2 6 x 100 A 2 PU=S

DIN 96 A 4 4 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000969200060090

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000969200060100

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000969400040020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 A 4 4 x 25 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 4 x 30 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 4 x 35 A 4 PU=S

Kód:

000969400040025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969400040030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969400040035

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 96 A 4 4 x 40 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 4 x 50 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 5 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000969400040040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000969400040050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000969400050020

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 96 A 4 5 x 25 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 5 x 30 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 5 x 40 A 4 PU=S

Kód:

000969400050025

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000969400050030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969400050040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 96 A 4 5 x 50 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 5 x 60 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 5 x 70 A 4 PU=S

Kód:

000969400050050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000969400050060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000969400050070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 96 A 4 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 6 x 40 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 6 x 50 A 4 PU=S

Kód:

000969400060030

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000969400060040

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000969400060050

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 96 A 4 6 x 60 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 6 x 70 A 4 PU=S

DIN 96 A 4 6 x 80 A 4 PU=S

Kód:

000969400060060

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000969400060070

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000969400060080

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 96 A 4 6 x 100 A 4 PU=S

DIN 97 steel 1,6 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 1,6 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000969400060100

Norma:

DIN 00096

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000970100016010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000970100016012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 steel 1,6 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 2 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 2 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100016016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000970100020010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000970100020012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 steel 2 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 2,5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 2,5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100020016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000970100025010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000970100025012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 steel 2,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 2,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 2,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100025016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000970100025020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100025025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 steel 2,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100025030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000970100030010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000970100030012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 steel 3 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100030016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000970100030020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100030025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 steel 3 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100030030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000970100030035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000970100030040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 steel 3 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100030050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100035010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000970100035012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 steel 3,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100035016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000970100035020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100035025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 steel 3,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100035030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000970100035035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000970100035040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 steel 3,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 3,5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100035045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000970100035050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100035060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 steel 4 x 10 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100040010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000970100040012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000970100040016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 97 steel 4 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100040020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100040025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000970100040030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 steel 4 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100040035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000970100040040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000970100040045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 steel 4 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100040050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100040055

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000970100040060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 steel 4 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100040070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000970100040080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000970100040090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 97 steel 4 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 12 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100040100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000970100045012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000970100045016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 97 steel 4,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100045020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100045025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000970100045030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 steel 4,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100045035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000970100045040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000970100045045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 steel 4,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100045050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100045055

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000970100045060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 steel 4,5 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 4,5 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100045070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000970100045080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000970100045100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

100 mm

DIN 97 steel 5 x 16 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100050016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000970100050020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100050025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 steel 5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100050030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000970100050035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000970100050040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 steel 5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100050045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000970100050050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100050055

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 97 steel 5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 65 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100050060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000970100050065

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

000970100050070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 97 steel 5 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100050080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000970100050090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000970100050100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 97 steel 5 x 120 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5,5 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5,5 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100050120

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

000970100055020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100055030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 steel 5,5 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5,5 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5,5 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100055035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000970100055040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000970100055045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 steel 5,5 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5,5 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 5,5 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100055050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100055060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000970100055080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

80 mm

DIN 97 steel 6 x 20 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 25 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 30 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100060020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000970100060025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000970100060030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 steel 6 x 35 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100060035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000970100060040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000970100060045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 steel 6 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 55 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100060050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100060055

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

000970100060060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 steel 6 x 65 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 75 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100060065

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

000970100060070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000970100060075

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 97 steel 6 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100060080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000970100060090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000970100060100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 97 steel 6 x 110 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 120 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 130 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100060110

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

000970100060120

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

000970100060130

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 97 steel 6 x 140 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 6 x 150 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 7 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100060140

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

000970100060150

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

000970100070050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 steel 7 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 7 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 7 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100070060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000970100070070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000970100070080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 97 steel 7 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 7 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 40 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100070090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000970100070100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000970100080040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 steel 8 x 45 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 50 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 60 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100080045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000970100080050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000970100080060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 steel 8 x 70 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 80 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 90 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100080070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000970100080080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000970100080090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 97 steel 8 x 100 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 110 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 120 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100080100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000970100080110

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

000970100080120

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 97 steel 8 x 130 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 140 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 97 steel 8 x 150 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

000970100080130

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

000970100080140

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

000970100080150

Norma:

DIN 00097

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 97 brass 1,6 x 8 Ms PU=S

DIN 97 brass 1,6 x 10 Ms PU=S

DIN 97 brass 1,6 x 12 Ms PU=S

Kód:

000977000016008

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000977000016010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000977000016012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 brass 1,6 x 16 Ms PU=S

DIN 97 brass 2 x 8 Ms PU=S

DIN 97 brass 2 x 10 Ms PU=S

Kód:

000977000016016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977000020008

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000977000020010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 97 brass 2 x 12 Ms PU=S

DIN 97 brass 2 x 16 Ms PU=S

DIN 97 brass 2 x 20 Ms PU=S

Kód:

000977000020012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000977000020016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977000020020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 brass 2,5 x 8 Ms PU=S

DIN 97 brass 2,5 x 10 Ms PU=S

DIN 97 brass 2,5 x 12 Ms PU=S

Kód:

000977000025008

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000977000025010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000977000025012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 brass 2,5 x 16 Ms PU=S

DIN 97 brass 2,5 x 20 Ms PU=S

DIN 97 brass 2,5 x 25 Ms PU=S

Kód:

000977000025016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977000025020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977000025025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 brass 2,5 x 30 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 8 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 10 Ms PU=S

Kód:

000977000025030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000977000030008

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

000977000030010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 97 brass 3 x 12 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 16 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 20 Ms PU=S

Kód:

000977000030012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000977000030016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977000030020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 brass 3 x 25 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 30 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 35 Ms PU=S

Kód:

000977000030025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000977000030030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000977000030035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 97 brass 3 x 40 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 45 Ms PU=S

DIN 97 brass 3 x 50 Ms PU=S

Kód:

000977000030040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000977000030045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000977000030050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 brass 3,5 x 10 Ms PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 12 Ms PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 16 Ms PU=S

Kód:

000977000035010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000977000035012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000977000035016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 97 brass 3,5 x 20 Ms PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 25 Ms PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 30 Ms PU=S

Kód:

000977000035020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977000035025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000977000035030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 brass 3,5 x 35 Ms PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 40 Ms PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 45 Ms PU=S

Kód:

000977000035035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000977000035040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000977000035045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 brass 3,5 x 50 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 10 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 12 Ms PU=S

Kód:

000977000035050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000977000040010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000977000040012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 brass 4 x 16 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 20 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 25 Ms PU=S

Kód:

000977000040016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977000040020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977000040025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 brass 4 x 30 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 35 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 40 Ms PU=S

Kód:

000977000040030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000977000040035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000977000040040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 brass 4 x 45 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 50 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 55 Ms PU=S

Kód:

000977000040045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000977000040050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000977000040055

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 97 brass 4 x 60 Ms PU=S

DIN 97 brass 4 x 70 Ms PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 16 Ms PU=S

Kód:

000977000040060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000977000040070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000977000045016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 97 brass 4,5 x 20 Ms PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 25 Ms PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 30 Ms PU=S

Kód:

000977000045020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977000045025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000977000045030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 brass 4,5 x 35 Ms PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 40 Ms PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 45 Ms PU=S

Kód:

000977000045035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000977000045040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000977000045045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 brass 4,5 x 50 Ms PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 60 Ms PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 70 Ms PU=S

Kód:

000977000045050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000977000045060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000977000045070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

DIN 97 brass 5 x 16 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 20 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 25 Ms PU=S

Kód:

000977000050016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977000050020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977000050025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 brass 5 x 30 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 35 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 40 Ms PU=S

Kód:

000977000050030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000977000050035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000977000050040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 brass 5 x 45 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 50 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 55 Ms PU=S

Kód:

000977000050045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000977000050050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000977000050055

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 97 brass 5 x 60 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 70 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 80 Ms PU=S

Kód:

000977000050060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000977000050070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000977000050080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 97 brass 5 x 90 Ms PU=S

DIN 97 brass 5 x 100 Ms PU=S

DIN 97 brass 5,5 x 35 Ms PU=S

Kód:

000977000050090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000977000050100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000977000055035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 97 brass 5,5 x 40 Ms PU=S

DIN 97 brass 5,5 x 45 Ms PU=S

DIN 97 brass 5,5 x 50 Ms PU=S

Kód:

000977000055040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000977000055045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000977000055050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 brass 5,5 x 60 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 20 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 25 Ms PU=S

Kód:

000977000055060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000977000060020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977000060025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 brass 6 x 30 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 35 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 40 Ms PU=S

Kód:

000977000060030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000977000060035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000977000060040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 brass 6 x 45 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 50 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 60 Ms PU=S

Kód:

000977000060045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000977000060050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000977000060060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 brass 6 x 70 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 80 Ms PU=S

DIN 97 brass 6 x 90 Ms PU=S

Kód:

000977000060070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000977000060080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000977000060090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 97 brass 6 x 100 Ms PU=S

DIN 97 brass 8 x 50 Ms PU=S

DIN 97 brass 8 x 60 Ms PU=S

Kód:

000977000060100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000977000080050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000977000080060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 brass 8 x 70 Ms PU=S

DIN 97 brass 8 x 80 Ms PU=S

DIN 97 brass 8 x 100 Ms PU=S

Kód:

000977000080070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000977000080080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000977000080100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 97 brass 2,5 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 2,5 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 2,5 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000977300025012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000977300025016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977300025020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 brass 3 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 3 x 12 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 3 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000977300030010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000977300030012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000977300030016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 97 brass 3 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 3 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 3 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000977300030020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977300030025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000977300030030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 brass 3,5 x 16 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 3,5 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000977300035016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000977300035020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977300035025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 brass 3,5 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 4 x 20 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000977300035030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000977300040020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000977300040025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 brass 4 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 4 x 35 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 4 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000977300040030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000977300040035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000977300040040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 brass 4 x 50 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 4,5 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 5 x 30 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

000977300040050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000977300045040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000977300050030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 brass 5 x 40 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 brass 5 x 50 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 97 A 2 2,5 x 10 A 2 PU=S

Kód:

000977300050040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000977300050050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000979200025010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 97 A 2 2,5 x 12 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 2,5 x 16 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 2,5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000979200025012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000979200025016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000979200025020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 A 2 2,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3 x 10 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3 x 12 A 2 PU=S

Kód:

000979200025025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979200030010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000979200030012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 97 A 2 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3 x 20 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3 x 25 A 2 PU=S

Kód:

000979200030016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000979200030020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000979200030025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 A 2 3 x 30 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3 x 35 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3 x 40 A 2 PU=S

Kód:

000979200030030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000979200030035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000979200030040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 A 2 3,5 x 12 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3,5 x 16 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3,5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000979200035012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000979200035016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000979200035020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 A 2 3,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3,5 x 30 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 3,5 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000979200035025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979200035030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000979200035035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

DIN 97 A 2 3,5 x 40 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 12 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 16 A 2 PU=S

Kód:

000979200035040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979200040012

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

000979200040016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 97 A 2 4 x 20 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 25 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000979200040020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000979200040025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979200040030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 A 2 4 x 35 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 40 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 45 A 2 PU=S

Kód:

000979200040035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000979200040040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979200040045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 A 2 4 x 50 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 60 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4 x 70 A 2 PU=S

Kód:

000979200040050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000979200040060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000979200040070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 97 A 2 4,5 x 20 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4,5 x 25 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4,5 x 30 A 2 PU=S

Kód:

000979200045020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000979200045025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979200045030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 A 2 4,5 x 35 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4,5 x 40 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4,5 x 45 A 2 PU=S

Kód:

000979200045035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000979200045040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979200045045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 97 A 2 4,5 x 50 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 4,5 x 60 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

000979200045050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000979200045060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000979200050020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 A 2 5 x 25 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 5 x 30 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 5 x 35 A 2 PU=S

Kód:

000979200050025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979200050030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000979200050035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 97 A 2 5 x 40 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 5 x 45 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 5 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000979200050040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979200050045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000979200050050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 A 2 5 x 60 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 5 x 70 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 5 x 80 A 2 PU=S

Kód:

000979200050060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000979200050070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000979200050080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 97 A 2 5 x 100 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 25 A 2 PU=S

Kód:

000979200050100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000979200060020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000979200060025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 A 2 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 40 A 2 PU=S

Kód:

000979200060030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000979200060035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000979200060040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 97 A 2 6 x 45 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 50 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 60 A 2 PU=S

Kód:

000979200060045

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

000979200060050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000979200060060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 A 2 6 x 70 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 80 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 90 A 2 PU=S

Kód:

000979200060070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000979200060080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000979200060090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 97 A 2 6 x 100 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 6 x 120 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

000979200060100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000979200060120

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

000979200080050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 A 2 8 x 60 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 8 x 70 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 8 x 80 A 2 PU=S

Kód:

000979200080060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000979200080070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000979200080080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 97 A 2 8 x 90 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 8 x 100 A 2 PU=S

DIN 97 A 2 8 x 130 A 2 PU=S

Kód:

000979200080090

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

000979200080100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

000979200080130

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 97 A 4 3 x 10 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 3 x 16 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 3 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000979400030010

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

000979400030016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

000979400030020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 A 4 3 x 25 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 3 x 30 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 3,5 x 20 A 4 PU=S

Kód:

000979400030025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979400030030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000979400035020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 97 A 4 3,5 x 30 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 3,5 x 40 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4 x 16 A 4 PU=S

Kód:

000979400035030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000979400035040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979400040016

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 97 A 4 4 x 20 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4 x 25 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000979400040020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000979400040025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979400040030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 A 4 4 x 35 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4 x 40 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4 x 50 A 4 PU=S

Kód:

000979400040035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000979400040040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979400040050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 A 4 4 x 60 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4 x 70 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4,5 x 25 A 4 PU=S

Kód:

000979400040060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000979400040070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000979400045025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 97 A 4 4,5 x 30 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4,5 x 40 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 4,5 x 50 A 4 PU=S

Kód:

000979400045030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

000979400045040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979400045050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 A 4 5 x 20 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 5 x 25 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 5 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000979400050020

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

000979400050025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979400050030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 A 4 5 x 35 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 5 x 40 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 5 x 50 A 4 PU=S

Kód:

000979400050035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000979400050040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979400050050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 A 4 5 x 60 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 6 x 30 A 4 PU=S

Kód:

000979400050060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000979400060025

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

000979400060030

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 97 A 4 6 x 35 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 6 x 40 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 6 x 50 A 4 PU=S

Kód:

000979400060035

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

000979400060040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979400060050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 97 A 4 6 x 60 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 6 x 70 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 6 x 80 A 4 PU=S

Kód:

000979400060060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

000979400060070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000979400060080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 97 A 4 8 x 40 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 8 x 50 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 8 x 60 A 4 PU=S

Kód:

000979400080040

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

000979400080050

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

000979400080060

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 97 A 4 8 x 70 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 8 x 80 A 4 PU=S

DIN 97 A 4 8 x 100 A 4 PU=S

Kód:

000979400080070

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

000979400080080

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

000979400080100

Norma:

DIN 00097

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.