czech   english   deutsch

ABC-SPAX-S

ART 88092 SPAX st. 3 x 12/10 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 13/10 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 15/12 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100030012

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880920100030013

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880920100030015

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

ART 88092 SPAX st. 3 x 16/13 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 17/13 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 20/16 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100030016

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880920100030017

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880920100030020

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88092 SPAX st. 3 x 25/21 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 30/26 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 35/31 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100030025

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880920100030030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880920100030035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 12/ 9 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 15/11 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 16/12 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100035012

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880920100035015

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880920100035016

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 17/12 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 20/15 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 25/20 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100035017

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880920100035020

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880920100035025

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 30/25 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 35/30 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 40/35 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100035030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880920100035035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880920100035040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88092 SPAX st. 4 x 15/10 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 16/12 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 17/12 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100040015

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880920100040016

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880920100040017

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

ART 88092 SPAX st. 4 x 20/15 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 25/20 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 30/25 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100040020

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880920100040025

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880920100040030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88092 SPAX st. 4 x 35/30 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 40/35 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 45/40 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100040035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880920100040040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880920100040045

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88092 SPAX st. 4 x 50/45 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 30/24 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 35/29 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100040050

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880920100045030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880920100045035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 40/34 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 45/39 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 50/44 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100045040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880920100045045

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880920100045050

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88092 SPAX st. 5 x 35/29 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 5 x 40/34 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 5 x 45/39 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920100050035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880920100050040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880920100050045

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88092 SPAX st. 5 x 50/44 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 5 x 60/54 -Z ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 10/ 8 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880920100050050

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880920100050060

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880930100030010

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88093 SPAX st. 3 x 12/11 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 13/11 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 15/13 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100030012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880930100030013

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880930100030015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

ART 88093 SPAX st. 3 x 16/15 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 17/15 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 20/18 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100030016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880930100030017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930100030020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88093 SPAX st. 3 x 25/23 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 30/28 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 12/11 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100030025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880930100030030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930100035012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 13/11 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 15/12 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 16/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100035013

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880930100035015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880930100035016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 17/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 20/17 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 25/22 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100035017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930100035020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930100035025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 30/27 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 35/32 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 40/37 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100035030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930100035035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880930100035040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 12/10 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 13/10 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 15/12 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100040012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880930100040013

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880930100040015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

15 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 16/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 17/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 20/17 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100040016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880930100040017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930100040020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 25/22 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 30/27 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 35/32 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100040025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880930100040030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930100040035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 40/37 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 45/42 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 50/47 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100040040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880930100040045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880930100040050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 60/50 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 12/10 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 15/12 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100040060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880930100045012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880930100045015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

15 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 16/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 17/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 20/17 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100045016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880930100045017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930100045020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 25/22 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 30/27 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 35/32 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100045025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880930100045030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930100045035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 40/37 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 45/42 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 50/47 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100045040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880930100045045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880930100045050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 60/57 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 15/12 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 16/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100045060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880930100050015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880930100050016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 17/14 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 20/17 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 25/21 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100050017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930100050020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930100050025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 30/26 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 35/31 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 40/36 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100050030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930100050035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880930100050040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 45/41 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 50/46 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 60/56 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100050045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880930100050050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880930100050060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 70/60 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 80/60 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 90/60 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100050070

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880930100050080

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880930100050090

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 20/16 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 25/21 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 30/26 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100060020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930100060025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880930100060030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 35/31 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 40/36 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 45/41 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100060035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880930100060040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880930100060045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 50/46 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 60/56 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 70/60 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100060050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880930100060060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880930100060070

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 80/60 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 90/60 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 100/60 -Z serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930100060080

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880930100060090

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880930100060100

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 10/ 8 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 12/10 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 15/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100025010

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

880940100025012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940100025015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

15 mm

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 16/14 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 20/17 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 25/22 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100025016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940100025020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940100025025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 10/ 7 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 12/10 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 13/10 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100030010

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

880940100030012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940100030013

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 15/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 16/13 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 17/13 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100030015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880940100030016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940100030017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 20/16 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 25/21 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 30/26 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100030020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940100030025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940100030030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 35/31 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 40/36 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 45/36 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100030035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940100030040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880940100030045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 12/ 9 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 13/ 9 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 15/11 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100035012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940100035013

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880940100035015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

15 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 16/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 17/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 20/15 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100035016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940100035017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880940100035020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 25/20 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 30/25 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 35/30 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100035025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940100035030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940100035035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 40/35 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 45/40 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 50/40 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100035040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880940100035045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880940100035050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 12/ 9 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 15/10 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 16/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100040012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940100040015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880940100040016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 17/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 20/15 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 25/20 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100040017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880940100040020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940100040025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 30/25 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 35/30 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 40/35 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100040030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940100040035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940100040040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 45/40 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 50/45 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 55/50 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100040045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880940100040050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940100040055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 60/50 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 70/50 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 80/50 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100040060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880940100040070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880940100040080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 16/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 20/14 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 25/19 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100045016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940100045020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940100045025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 30/24 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 35/29 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 40/34 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100045030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940100045035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940100045040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 45/39 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 50/44 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 55/49 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100045045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880940100045050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940100045055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

55 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 60/54 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 70/59 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 80/59 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100045060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880940100045070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880940100045080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

80 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 16/12 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 20/14 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 25/19 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100050016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940100050020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940100050025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 30/24 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 35/29 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 40/34 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100050030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940100050035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940100050040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 45/39 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 50/44 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 55/49 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100050045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880940100050050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940100050055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 60/54 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 65/59 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 70/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100050060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880940100050065

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

880940100050070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 80/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 90/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 100/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100050080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880940100050090

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880940100050100

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 110/69 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 120/69 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 30/23 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100050110

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

880940100050120

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

880940100060030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 35/28 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 40/33 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 45/38 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100060035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940100060040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880940100060045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 50/43 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 55/48 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 60/53 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100060050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940100060055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880940100060060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 70/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 80/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 90/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100060070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880940100060080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880940100060090

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 100/60 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 110/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 120/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100060100

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880940100060110

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

880940100060120

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 130/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 140/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 150/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100060130

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

880940100060140

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

880940100060150

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 160/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 180/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 200/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940100060160

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

880940100060180

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

880940100060200

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 220/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 240/68 -Z serration grinding, ZP, CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 2 x 10/ 8 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940100060220

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

880940100060240

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

880940600020010

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88094 SPAX st. 2 x 12/11 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 2 x 16/15 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 10/ 8 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600020012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940600020016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940600025010

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 12/10 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 15/12 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 16/14 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600025012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940600025015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880940600025016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 20/17 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 2,5 x 25/22 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 10/ 7 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600025020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940600025025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940600030010

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 12/10 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 13/10 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 15/12 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600030012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940600030013

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880940600030015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 16/13 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 17/13 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 20/16 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600030016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940600030017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880940600030020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 25/21 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 30/26 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 35/31 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600030025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940600030030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940600030035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 40/36 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 45/36 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 12/ 9 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600030040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880940600030045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880940600035012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 13/ 9 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 15/11 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 16/12 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600035013

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880940600035015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880940600035016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 17/13 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 20/15 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 25/20 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600035017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880940600035020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940600035025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 30/25 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 35/30 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 40/35 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600035030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940600035035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940600035040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 45/40 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3,5 x 50/40 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 12/ 9 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600035045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880940600035050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940600040012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 15/11 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 16/12 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 17/13 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600040015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880940600040016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940600040017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 20/15 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 25/20 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 30/25 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600040020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940600040025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940600040030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 35/30 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 40/35 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 45/40 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600040035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940600040040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880940600040045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 50/45 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 55/50 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 60/50 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600040050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940600040055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880940600040060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88094 SPAX st. 4 x 70/50 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4 x 80/50 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 16/12 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600040070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880940600040080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880940600045016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 20/14 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 25/19 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 30/24 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600045020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940600045025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940600045030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 35/29 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 40/34 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 45/39 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600045035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940600045040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880940600045045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 50/44 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 55/49 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 60/54 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600045050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940600045055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880940600045060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 70/59 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 4,5 x 80/59 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 16/12 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600045070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880940600045080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880940600050016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 20/14 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 25/19 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 30/24 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600050020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880940600050025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940600050030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 35/29 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 40/34 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 45/39 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600050035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940600050040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880940600050045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 50/44 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 55/49 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 60/54 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600050050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940600050055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

880940600050060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 70/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 80/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 90/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600050070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880940600050080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880940600050090

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

ART 88094 SPAX st. 5 x 100/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 110/69 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 5 x 120/69 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600050100

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880940600050110

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

880940600050120

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 30/23 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 35/28 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 40/33 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600060030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940600060035

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880940600060040

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 45/38 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 50/43 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 55/48 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600060045

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880940600060050

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880940600060055

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 60/53 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 70/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 80/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600060060

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880940600060070

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880940600060080

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 90/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 100/60 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 110/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600060090

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880940600060100

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880940600060110

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 120/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 130/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 140/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600060120

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

880940600060130

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

880940600060140

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 150/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 160/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 180/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600060150

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

880940600060160

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

880940600060180

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

ART 88094 SPAX st. 6 x 200/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 220/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 6 x 240/68 -Z yellow zinc plated, CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940600060200

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

880940600060220

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

880940600060240

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

240 mm

ART 88094 SPAX A 2 3 x 12/10 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3 x 16/13 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3 x 20/16 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200030012

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880949200030016

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880949200030020

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88094 SPAX A 2 3 x 25/21 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3 x 30/26 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3 x 35/31 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200030025

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880949200030030

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880949200030035

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88094 SPAX A 2 3 x 40/36 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3,5 x 16/12 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3,5 x 20/15 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200030040

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880949200035016

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880949200035020

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

ART 88094 SPAX A 2 3,5 x 25/20 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3,5 x 30/25 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 3,5 x 35/30 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200035025

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880949200035030

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880949200035035

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88094 SPAX A 2 3,5 x 40/35 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4 x 20/15 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4 x 25/20 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200035040

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880949200040020

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880949200040025

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88094 SPAX A 2 4 x 30/25 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4 x 35/30 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4 x 40/35 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200040030

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880949200040035

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880949200040040

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88094 SPAX A 2 4 x 45/40 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4 x 50/45 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4 x 60/50 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200040045

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880949200040050

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880949200040060

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 25/19 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 30/24 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 35/29 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200045025

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880949200045030

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880949200045035

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 40/34 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 45/39 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 50/44 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200045040

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880949200045045

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880949200045050

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 60/54 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 4,5 x 70/59 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 5 x 30/24 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200045060

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880949200045070

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880949200050030

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88094 SPAX A 2 5 x 35/29 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 5 x 40/34 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 5 x 45/39 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200050035

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880949200050040

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880949200050045

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88094 SPAX A 2 5 x 50/44 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 5 x 60/54 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 5 x 70/60 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200050050

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880949200050060

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880949200050070

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88094 SPAX A 2 5 x 80/60 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 6 x 40/33 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 6 x 50/43 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200050080

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880949200060040

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880949200060050

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88094 SPAX A 2 6 x 60/53 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 6 x 70/60 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 6 x 80/60 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

Kód:

880949200060060

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880949200060070

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880949200060080

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88094 SPAX A 2 6 x 90/60 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88094 SPAX A 2 6 x 100/60 -Z serration grinding, CSK head A 2 PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 12/10 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880949200060090

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880949200060100

Norma:

ART 88094

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880920140030012

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88092 SPAX st. 3 x 13/10 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 15/12 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 16/13 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140030013

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880920140030015

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880920140030016

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88092 SPAX st. 3 x 17/13 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 20/16 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 25/21 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140030017

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880920140030020

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880920140030025

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88092 SPAX st. 3 x 30/26 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3 x 35/31 -T-10 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 12/ 9 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140030030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880920140030035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880920140035012

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 15/11 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 16/12 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 17/12 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140035015

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880920140035016

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880920140035017

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

17 mm

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 20/15 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 25/20 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 30/25 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140035020

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880920140035025

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880920140035030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 35/30 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 3,5 x 40/35 -T-15 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 15/10 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140035035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880920140035040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880920140040015

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

15 mm

ART 88092 SPAX st. 4 x 16/12 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 17/12 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 20/15 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140040016

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880920140040017

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880920140040020

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88092 SPAX st. 4 x 25/20 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 30/25 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 35/30 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140040025

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880920140040030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880920140040035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88092 SPAX st. 4 x 40/35 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 45/40 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4 x 50/45 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140040040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880920140040045

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880920140040050

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 30/24 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 35/29 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 40/34 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140045030

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880920140045035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880920140045040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 45/39 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 4,5 x 50/44 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 5 x 35/29 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140045045

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880920140045050

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880920140050035

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88092 SPAX st. 5 x 40/34 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 5 x 45/39 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88092 SPAX st. 5 x 50/44 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880920140050040

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880920140050045

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880920140050050

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88092 SPAX st. 5 x 60/54 -T-20 ser. grinding,ZP,raised CSK head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 10/ 8 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 12/11 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880920140050060

Norma:

ART 88092

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880930140030010

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

880930140030012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88093 SPAX st. 3 x 13/11 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 15/13 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 16/15 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140030013

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880930140030015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880930140030016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88093 SPAX st. 3 x 17/15 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 20/18 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3 x 25/23 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140030017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930140030020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930140030025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88093 SPAX st. 3 x 30/28 -T10 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 12/11 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 13/11 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140030030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930140035012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880930140035013

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 15/12 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 16/14 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 17/14 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140035015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880930140035016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880930140035017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

17 mm

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 20/17 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 25/22 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 30/27 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140035020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930140035025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880930140035030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 35/32 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 3,5 x 40/37 -T15 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 12/10 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140035035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880930140035040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880930140040012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 13/10 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 15/12 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 16/14 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140040013

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880930140040015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880930140040016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 17/14 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 20/17 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 25/22 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140040017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930140040020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930140040025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 30/27 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 35/32 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 40/37 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140040030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930140040035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880930140040040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88093 SPAX st. 4 x 45/42 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 50/47 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4 x 60/50 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140040045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880930140040050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880930140040060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 12/10 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 15/12 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 16/14 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140045012

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880930140045015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880930140045016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

16 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 17/14 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 20/17 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 25/22 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140045017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880930140045020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930140045025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

25 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 30/27 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 35/32 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 40/37 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140045030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930140045035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880930140045040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

40 mm

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 45/42 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 50/47 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 4,5 x 60/57 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140045045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880930140045050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880930140045060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,5 mm

Délka:

60 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 15/12 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 16/14 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 17/14 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140050015

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

15 mm

Kód:

880930140050016

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880930140050017

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

17 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 20/17 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 25/21 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 30/26 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140050020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

880930140050025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880930140050030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 35/31 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 40/36 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 45/41 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140050035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

880930140050040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880930140050045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 50/46 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 60/56 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 70/60 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140050050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

880930140050060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880930140050070

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ART 88093 SPAX st. 5 x 80/60 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 5 x 90/60 -T25 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX St. 5 x 100/61 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140050080

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

880930140050090

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880930140050100

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

ART 88093 SPAX St. 5 x 110/69 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX St. 5 x 120/69 -T20 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 20/16 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140050110

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

880930140050120

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

880930140060020

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 25/21 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 30/26 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 35/31 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140060025

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880930140060030

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880930140060035

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 40/36 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 45/41 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 50/46 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140060040

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

880930140060045

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

880930140060050

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 60/56 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 70/60 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 80/60 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

Kód:

880930140060060

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

880930140060070

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

880930140060080

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ART 88093 SPAX st. 6 x 90/60 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88093 SPAX st. 6 x 100/60 -T30 serration grinding, ZP, pan head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 10/ 7 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880930140060090

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

880930140060100

Norma:

ART 88093

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

880940140030010

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 12/10 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 13/10 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 15/12 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940140030012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940140030013

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880940140030015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 16/13 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 17/13 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 20/16 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

Kód:

880940140030016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940140030017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880940140030020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 25/21 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 30/26 -Z ser. grinding,ZP, small CSK head gal Zn PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 10/ 7 -Z yellow zinc plat.,small CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940140030025

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

880940140030030

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

880940640030010

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 12/10 -Z yellow zinc plat.,small CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 13/10 -Z yellow zinc plat.,small CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 15/12 -Z yellow zinc plat.,small CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940640030012

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

880940640030013

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

880940640030015

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

15 mm

ART 88094 SPAX st. 3 x 16/13 -Z yellow zinc plat.,small CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 17/13 -Z yellow zinc plat.,small CSK head gal ZnC PU=S

ART 88094 SPAX st. 3 x 20/16 -Z yellow zinc plat.,small CSK head gal ZnC PU=S

Kód:

880940640030016

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

880940640030017

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

17 mm

Kód:

880940640030020

Norma:

ART 88094

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.